Xosé Eduardo López Valiña


Categoría: Pintor
Data de Nacemento: 13 de abril de 1972
Lugar de Nacemento: O Páramo (Lugo)
 Currículum

Licenciado en Xeografía e Historia pola Universidade de Santiago de Compostela, especialidade de Arte Moderna e contemporánea. Taller de Arte na R.V. Burgo das Nacións, Santiago (1996-97).
Cursos: "O lugar da Pintura nos noventa", CGAC. "Arte e literatura", "A Arte nos espacios públicos", CGAC. "Aproximacións a Creación I, II", CGAC. "Miradas arredor da arte contemporánea" CGAC. Curso de aptitude pedagóxica (CAP). Curso de Perfeccionamento da Lingua Galega da Dirección Xeral de Política Lingüística.

 Obras realizadas

EXPOSICIÓNS INDIVIDUAIS:
1999. "Analítica-Instalación" Sala Luisa Cuesta. Santiago de Compostela.
Café "Habelas-Hailas" Santiago de Compostela.
2000. "Vender parcelas de ceo", Igrexas da Universidade.
"Leiras", CDAG (Colexio Arquitectos de Galicia) Universidade de Santiago.
EXPOSICIÓNS COLECTIVAS:
1997. Instalación na Residencia Universitaria Burgo das Nacións, Universidade de Santiago.
"Camiños", Facultade de Xeografía e Historia, Universidade de Santiago.
1998. "Vertices", Facultade de Xeografía e Historia, Universidade de Santiago.
"Homenaxe de artistas galegos ó Ché no XXXI Aniversario da súa morte". Ateneo de Ferrol
Sala Bacabú (Lugo) "Yo me remendaba..."

 Outros datos de interese

Animador socio cultural na R.U. Burgo das Nacións.
Obra na Fundación Eugenio Granell (Santiago de Compostela).