Ángel Patricio Rodríguez y Argibay


Categoría: Funcionario e coleccionista
Data de Nacemento: 7 de novembro de 1960
Lugar de Nacemento: Lugo
 Currículum

Na actualidade posúe unha colección de máis de 3280 libros dedicados polos autores. Ademais, realizou as ilustracións dos libros Una noche de poesía de Ramón Rodríguez Porto e Alba al mediodía de Pedro Higinio Albamón.