Xosé Chao Rego


Categoría: Escritor
Data de Nacemento: En 1932 († 27 de novembro de 2015)
Lugar de Nacemento: Vilalba (Lugo)
 Currículum

Licenciado en Filosofía e Teoloxía, é unha das principais figuras galegas no terreo do ensaio sobre temas teolóxicos e de antropoloxía social. Impulsor de revistas de pensamento cristián como “Irimia” e “Encrucillada”, publicou milleiros de artigos nestas revistas e no xornal “La Voz de Galicia”. Autor dunha obra extensísima, tense dito que é a persoa que máis leva escrito en galego na historia de Galicia.

 Obras realizadas

Entre os seus libros máis destacados figuran Introducción ao Xénese (1972), Eu renazo galego. Ensaio sobre a identidade galega (1983, Premio da Crítica Galicia), O misterio do lume (1985), Para comprendermos Galicia (1987), O libro da auga (1995), A condición homosexual (1999), O sexo, a muller e o crego (2000), O relato hebraico (2001), O demo meridiano (Xerais, 2004) e os oito volumes que compoñen a súa eséxese bíblica Historia do Pobo de Xesús (1980-2000), publicados en Edicións do Castro. Daniel López Muñoz preparou o libro Conversa con Xosé Chao (Xerais, 2002), percorrido biográfico que completa O demo meridiano (Xerais, 2004). Biblia Popular Galega, editada por Edicións Xerais de Galicia, 2004; A muller ¡que cale! Raíces do antifeminismo, Santiago de Compostela, 3C3, 2004; Por aquí chégase a Galicia, Santiago de Compostela, 3C3, 2012; A humana fraxilidade, Santiago de Compostela, Irimia, 2013.

 Outros datos de interese

Polo conxunto da súa obra foi merecedor da distinción da “Letra E”, outorgada pola Asociación de Escritores en Lingua Galega (2002).