Xosé Antón Núñez Domínguez


Categoría: Alcalde de Manzaneda
Data de Nacemento: 6 de febreiro de 1952
Lugar de Nacemento: Soutelo de Manzaneda (Ourense)
 Currículum

Alcalde-Presidente de Manzaneda
Estudos de Electrónica (Mestría Industrial)
Profesión: Empresario (Rama Alimentación. Produtos Agropecuarios)
8 anos de Concelleiro, dende 1999. (4 anos en Democracia Galega. Dende 2003 no BNG).