Francisco Moure Bourio


Data de Nacemento: En 1941
Lugar de Nacemento: Lugo
Correo electrónico: 
Formulario de contacto
 Currículum

Licenciado en Ciencias Políticas e Socioloxía. Universidade Complutense de Madrid.
Master en Economía da Empresa pola Universidade Politécnica de Madrid.
Pertenza ó Corpo de Intervención e Contabilidade da Seguridade Social.

 Obras realizadas

Subdirector Xeral do INEM.
Responsable do Servizo de Xestión Económica e Patrimonial de Paradores de Turismo.
Conselleiro Técnico do Secretario Xeral de Turismo.
Director Xeral Adxunto da Compañía de Seguros MURIMAR.
Na actualidade, é consultor independente en Estratexia Corporativa.

CONSELLOS DE ADMINISTRACIÓN E OUTROS ÓRGANOS DE DIRECCIÓN ÓS QUE PERTENCEU
Vicepresidente do Consello de Administración e membro da Comisión Executiva e da de Retribucións de Caja Madrid.
Membro do Consello de Administración de Corporación Financeira de Caja Madrid.
Membro do Consello de Administración de Altae Banco.
Membro do Padroado da Fundación Caja Madrid.
Membro do Consello de Administración e da Comisión de Auditoría e Cumprimento de INDRA.

CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN Y OTROS ÓRGANOS A LOS QUE PERTENECE:
Membro do Consello de Administración da Sociedade de Participación e Desenvolvemento Empresarial de Caja Madrid.
Membro do Consello de Administración do Grupo Isolux Corsan.
Membro do Consello de Administración de TYPSA, compañía de Enxeñería e Arquitectura.
Membro do Consello de Administración de ITINERE Infraestruturas, Grupo SACYR.
Presidente de Autopistas de Galicia.
Membro do Consello de Administración e socio de PGP, Enerxías Renovables.
Presidente do Consello Asesor de EOS RISQ, Correduría de Seguro.
Membro do Consello Asesor de ATOS ORIGIN.
Membro da Comisión de Control e Seguimento, en representación da CEOE, da Mutua Patronal de Accidentes de Traballo IBERMUTUAMUR.
Vogal da Área de Enerxía Renovables da CYTED, “Ciencia e Tecnoloxía para o Desenvolvemento de Iberoamérica”.

 Outros datos de interese

Coordinador do Seminario sobre “Ética nas Organizacións e Responsabilidade Social Corporativa nas Empresas”.
Relator sobre Ética nas Organizacións nos Seminarios impartidos na Escola Técnica Superior de Enxeñeiros Industriais de Madrid.