Xavier Estévez Montoto


Pseudónimo:Xavier Estévez
Categoría: Actor
 Obras realizadas

Como axudante de dirección colaborou co CENTRO DRAMÁTICO GALEGO en ‘Un Soño de Verán’ de William Shakespeare en versión de Eduardo Alonso e Manuel Guede (1992).

Como actor, participou nas seguintes obras e grupos de teatro:
UVEGA TEATRO:
-’Triguilín trángala’ de Vicente Montoto, dirixida por Vicente Montoto (1989).
-’Fedra Gómez’ de Vicente Montoto, dirixida por Vicente Montoto (1989).
O MOUCHO CLERK:
-’A caza do Snark’ de Lewis Carrol, dirixida por Rodrigo Roel (1989).
-’O rouxiñol da Bretaña’ de Quico Cadaval, dirixida por Xan Cejudo (1990-91).
PIFANO TEATRO:
-’Salacot e filloas’, escrita e dirixida por Xavier Picallo (1993).
KUKAS PRODUCCIÓNS ARTÍSTICAS:
-’Na casca dunha árbore’ de Ana Diosdado, dirixida por Kukas (1992).
LIBRESCENA:
-’Cyrano de Bergerac’ de Edmond Rostand, dirixida por Xosé Rabón (1999).
TEATRO DO NOROESTE:
-’A grande noite de Fiz’ de M. A. Murado, dirixida por E. Alonso (1992).
-’Galileo, Galilei’ de Bertolt Brecht, dirixida por E. Alonso (1992).
-’As vodas de Fígaro’ de Caron Beaumarchais, dirixida por E. Alonso (1994).
-’Macbeth’ de William Shakespeare. Versión de Pérez Barreiro-Nolla e dirixida por Eduardo Alonso (1994).
-’Historias peregrinas’ de Miguel Anxo Murado, dirixida por Eduardo Alonso (1995).
-’Noite de Reis’ de William Shakespeare, dirixida por Eduardo Alonso (1996).
-’A Celestina’ de Fernando de Rojas, dirixida por Eduardo Alonso (2000).
CENTRO DRAMATICO GALEGO:
-’O arce do xardín’ de Roberto Salgueiro, dirixida por Roberto Cordovani (1989).
-’A casa dos afogados’ de Miguel A. Fernán Bello, dirixida por Manuel Lourenzo (1990-91).
-’O incerto señor Don Hamlet’ de Alvaro Cunqueiro, dirixida por Ricard Salvat (1990-91).
-’Como en Irlanda’. Comprende ‘Xinetes cara ó mar’ de John Milinton Synge e ‘Nouturnio de medo e morte’ de Vilar Ponte, dirixida por Quico Cadaval (1996).
-’Lisístrata’ de Aristófanes en versión de Eduardo Alonso, dirixida por Eduardo Alonso (1996).
-’O peregrino errante que cansou ó demo’ de Xavier Lama, dirixida por Andrés Pazos (1997).
-’O Bufón de El-Rei’ de Vicente Risco, dirixida por Manuel Guede (1997).
-’Memoria de Antígona’ de Quico Cadaval e Xavier Lama, dirixida por Guillermo Heras (1998).
-’Valle 98’ de Ramón María del Valle Inclán (1998), que inclúe ’Las galas del difunto’, dirixida por José Martíns, ’Ligazón’, dirixida por Manuel Guede, ’La Cabeza del Bautista’, dirixida por Helena Pimenta e ’El Embrujado’, dirixida por Eduardo Alonso.
-’Xelmirez ou a gloria de Compostela’ de Daniel Cortezón, dirixida por Roberto Vidal Bolaño (1999).
-‘A Cacatúa Verde’ de Arthur Schnitzler, dirixida por Eduardo Alonso (2001).
SARABELA TEATRO:
-’O lapis do carpinteiro’ de Manuel Rivas, dirixida por Ánxeles Cuña (2000).
-’A Conxura dos Necios’ de J. K. Toole, dirixida por Ánxeles Cuña (2002).
-’Así que pasen cinco anos’ de F. García Lorca, dirixida por Ánxeles Cuña (2003).
TALIA TEATRO:
-’A Paz do Crepúsculo’ de Itziar Pascual, dirixida por Cándido Pazó (2003).

CINE
-Curtametraxe ‘O Cambio’ de Ignacio Vilar (1996).
-Longametraxe ‘Sei quén es’ de Patricia Ferreira, producido por Continental (1999).
-Longametraxe ‘O Lapis do Carpinteiro’ de Antón Reixa, producido por Portozás Visión e Morena Films.

TELEVISIÓN
-Editorial Compostela ‘Pratos combinados’ (Serie de ficción) (1996).
-Continental Produccións ‘A Familia Pita’ (Serie de ficción) (1996).
-Portozás Visión e CTV ‘Galicia Express’ (Serie de ficción) (Personaxe fixo)(2000).
-NTR ‘Mareas Vivas’ (Serie de ficción) (Personaxe fixo) (2001-02).
-Televisión de Galicia ‘Avenida de América’ (Serie de ficción) (Personaxe fixo) (2002).
-Zenit ‘Cota Roja’ (TV Movie) (2003).
-Voz Audiovisual ‘As Leis de Celavella’ (Serie de ficción) (2004).
-Filmax ‘Manolito Gafotas’ (Serie de ficción) (Personaxe fixo) (2004).
-Zenit Televisión ‘Rías Baixas’ (Serie de ficción) (Personaxe fixo) (2004-05).

 Outros datos de interese

PREMIOS
-Nominado como actor secundario María Casares 2001 por ‘O Lapis do Carpinteiro’.
-Premio María Casares 2003 ó actor secundario por ‘A Conxura dos Necios’.
-Premio María Casares 2004 ó actor secundario por ‘Así que pasen cinco anos’.