Silvio Santiago


Categoría: Escritor
Data de Nacemento: 18 de outubro de 1903 (†12 de setembro de 1974)
Lugar de Nacemento: Vilardevós (Ourense)
 Currículum

Fuxiu a Portugal durante a Guerra Civil (1937) e de alí marchou a Cuba e Venezuela, onde creou o Centro Galego e varias revistas. Ademais, colaborou en varios xornais.

 Obras realizadas

'Vilardevós' (1971) e 'O silencio redimido' (un libro autobiográfico) son as súas obras máis importantes aínda que tamén escribiu 'Non agardei por ninguén', 'Noticia previa' e 'Reencontro co lector postrero'.