Santiago Bascoy Santiago


Categoría: Economista
Data de Nacemento: 1934
Lugar de Nacemento: Cuntis (Pontevedra)
 Currículum

En 1958 ingresa no Corpo Técnico de Correos, actividade que levou a cabo en Xerez e Santiago de Compostela. Licenciado en Ciencias Económicas (1973). En 1967 pasa a desenvolve-la súa actividade na Caixa Postal de Aforros, onde desempeña a Dirección de Préstamos (1972), Director Xeral de Recursos (1982) e Director Xeral de Operacións (1989). Presidente executivo de Gespostal (1988) e Presidente de "Arrendamientos Financieros, S.A." (1991). Xubilouse no ano 1994.

 Outros datos de interese

É afeccionado á caza, tiro deportivo e sendeirismo.