Rosa María Quintana Carballo


Categoría: Conselleira do Medio Rural e do Mar
Data de Nacemento: 29 de maio de 1959
 Currículum

É licenciada en Ciencias Biolóxicas pola Universidade de Santiago e doutora en Bioloxía coa tese "Contribución ao coñecemento do desenvolvemento gonadal do mexillón galego cultivado".

1987: Comeza a traballar como funcionaria na Consellería de Pesca, Marisqueo e Acuicultura como inspectora pesquera.

1989: Ocupa o posto de xefa de sección de Inspección Pesqueira.

1992: Foi nomeada xefa de Servizo de Marisqueo.

1997: Ocupa o posto de Delegada Territorial da Consellería de Pesca, Marisqueo e Acuicultura en Vigo (Pontevedra).

2001: Nomeada Directora Xeral de Innovación e Desenvolvemento Pesqueiro da Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos.

Desde a súa licenciatura ata a actualidade, participou como relatora en diversos cursos relacionados co mundo da pesca e publicou distintos traballos, tamén relacionados coa pesca, o marisqueo e a acuicultura.

En 2007 participou como experta da U.E. na celebración de seminarios sobre lexislación alimentaria na U.E. para produtos da pesca e a acuicultura en Porto Varas (Chile).

En marzo de 2009 foi nomeada Conselleira do Mar e desde 2011 é Conselleira do Medio Rural e do Mar.