Luis Pérez Rodríguez


Data de Nacemento: En 1945
Lugar de Nacemento: Abelleira – Pontedeva (Ourense)
 Currículum

Licenciouse en Filosofía e Letras (sub-sec. Español), Filoloxía Románica (Sec. Galego-portugués) e Dereito.

Catedrático xubilado de Ensinanzas Medias de Lingua e Literatura Española.

Na actualidade, exerce de avogado.

É especialista na obra de Eduardo Blanco-Amor; as súas publicacións e conferencias céntranse na literatura galega da emigración e do exilio.

 Obras realizadas

Entre as súas publicacións destacan:

-“Blanco Amor e os seus escritos periodísticos” (1993)

-Prólogo, edición e estudo a “Quince cuentos de la ciudad” e “Un conto no ceo: os Nonnatos” (1993).

-“O teatro de Blanco Amor” (1993)

-Prólogo, edición, estudio e tradución a “Catro obras inéditas do teatro de Blanco-Amor” (1993)

-Prólogo, edición e estudo á obra teatral de E. Blanco-Amor “Proceso en Jacobusland” (1990)

-“Os guións cinematográficos de Eduardo Blanco-Amor” (1994)

-“Breve historia do teatro galego na Arxentina” (1991)

-“O teatro na Galicia exterior” (1997)

-“Fernando Iglesias, «Tacholas», un actor auriense na

Galicia ideal” (1996)

-Edición e estudo de “As bágoas do demo de Ramón

Valenzuela” (1996)

-“O Pórtico poético dos Seis poemas galegos de F. García

Lorca”, 3ª ed. (2011).