Raul Río


Data de Nacemento: 23 de xuño de 1950
Lugar de Nacemento: Os Vilares, Guitiriz (Lugo)
 Currículum

Estudou Mestre Industrial, rama do metal, na Escola Politécnica de Lugo. Emigra en 1969 para Euskal Herria, onde traballou de peón de albanel, caldeireiro na construción e reparacións navais; de siderúrxico nos Altos Fornos de Biscaia, onde foi membro do Comité de Empresa desde 1985 até o seu peche e despois de siderúrxico na factoría de ArcelorMittal, na localidade biscaíña de Etxebarri, onde tamén seguiu de sindicalista até a súa xubilación.

Aficionado a fotografía, ás artes plásticas e as letras.

 Obras realizadas

Esculturas

Busto en granito de Xosé María Díaz Castro que se atopa na súa parroquia natal.

Busto de Díaz Castro en escaiola na Casa das Palabras de Guitiriz .

Placa en baixo releve colocada na céntrica Rúa dos Foros de Barakaldo, na fachada da casa onde viviu don Ramón Cabanillas.

Baixo releve de Castelao na Pena das Grallas dos Vilares.

 

Libros

Manuel María. (Colectivo), Asociación Cultural Xermolos, 2001.

Crítica e Autores. (Colectivo), Colección Biblioteca 120 Galega. La Voz de Galicia, 2002.

Txiki - Haizea eta Sustraia. (Colectivo), Haizea eta Sustraia Kultur Elkartea, 2007.

Gabriel Aresti - Manuel María. Galegos en Bizkaia - Galiciarra Bizkaian. (Colectivo), Fundacións Fesga e Ipar Egoa, 2007.

 Outros datos de interese

Fundador, xunto con outros compañeiros, da Asociación Cultural Rosalía Castro de Barakaldo.

Publicou artigos de opinión en varios periódicos vascos como El Correo, Egin, Euskadi Información, Gara, así como en revistas editadas polos Centros Galegos e Casas de Galiza.

En Galiza escribe no periódico Terra Chá.Xa e nas revistas dixitais Terra e Tempo, Galiza Dixital e Sermos Galiza.