Ramón Mariño Paz


Categoría: Profesor e escritor
Data de Nacemento: 8 de abril de 1962
Lugar de Nacemento: Valbargos - Noia (A Coruña)
Correo electrónico: 
Formulario de contacto
 Currículum

Licenciado en Filoloxía Hispánica pola Universidade de Santiago de Compostela (1985) Doutor en Filoloxía Hispánica pola Universidade de Santiago de Compostela (1991) Profesor Titular da Área de Filoloxías Galega e Portuguesa da Universidade de Santiago de Compostela. Membro do Consello Científico do Instituto da Lingua Galega. Director do Departamento de Filoloxía Galega da Universidade de Santiago de Compostela (desde novembro de 1999).

 Obras realizadas

OBRAS PUBLICADAS: -Historia da lingua galega, Sotelo Blanco, 1998. -Edición e estudio lingüístico do Coloquio de vintecatro galegos rústicos de Fr. M. Sarmiento. Consello da Cultura Galega, 1995. -Edición de Os camiños da vida de R. Otero Pedrayo, Galaxia, 1990. -Artigos sobre a historia da lingua galega publicados en revistas coma "Verba", "A Trabe de Ouro", "Cadernos da Lingua" e "Arial" e noutros medios.

 Outros datos de interese

Secretario do Comité de redacción da Revista Verba (Anuario Galego de Filoloxía).