Matías Marqués


Categoría: Pintor
Correo electrónico: 
Formulario de contacto

   Cultura
 Obras realizadas

Realizou as seguintes exposicións:
1997. Exposición individual na Sala da Universidade Popular, Vigo.
- Exposición individual na sala de exposicións da Casa del Tratado, Tordesillas, (Valladolid)
1998. Exposición individual na Sala Sporting Club Casino, A Coruña.
- Exposición colectiva na Sala de Arte Caixavigo, Vigo.
2000. Exposición colectiva en Arcale, IV Feira Internacional de Arte Contemporáneo de Salamanca.
- Exposición colectiva en J&C Art Gallery de Nova York.
- Exposición colectiva en Art Ibiza.
- Exposición colectiva en Batik Internacional Art en Frankfurt.
2001. Exposición colectiva en Grup Batik Art en Barcelona.
- Exposición individual na Galería D´Art Alhadros en Ibiza.
2002. Exposición individual na Casa Galega da Cultura en Vigo.
- Exposición individual na Sala de exposicións da Casa del Tratado, Tordesillas, Valladolid.
- Exposición colectiva en Crisolart Galleries, en Barcelona.
2003. Exposición colectiva no Pavillón Español da Feira Internacional de Arte de Florencia.
- Exposición individual na Galería de Valle, en Baiona, Pontevedra.
2003-2005. Exposición anual individual en “La Bodega de Matías”, en Vigo.
2007. Exposición conxunta con Ralf Jung. Ateneo de Ourense.

 Outros datos de interese

Aparece nas seguintes publicacións: Guía Europea de Bellas Artes (2000), Artistas del Siglo XXI (2003) e Guía de Artistas Canart (2006).
Páxina web: www.matiasmarques.com