Pedro Vila Arias


Categoría: Veterinario
Data de Nacemento: 6 de Setembro de 1931
Lugar de Nacemento: Quiroga (Lugo)

Opinión
 Currículum

Licenciado en Veterinaria, Facultade de León, Universidade de Oviedo, 1957. Doutor en Veterinaria, Facultade de León, Universidade de León, 1989. Especialista en Inseminación Artificial Gandeira, 1957. Diplomado en Reproducción, 1971. Oficial da Orde do Mérito Agrícola, 1976. Especialista en Selección e mellora gandeira, 1987. Especialista en Mellora Xenética, 1992. Relatorios e comunicacións en congresos de Reproducción Gandeira. Participación en mesas redondas -Colaborador en distintas publicacións. Impartición de cursos. Servicio na Administración do Estado e Autonómica. Xubilado exercicio libre da profesión no campo da reproducción. Foi Presidente do Ilustre Colexio de Veterinarios de Lugo dende 1996 ata 2002. Presidente do Ilustre Consello Galego de Colexios Veterinarios.