Paco Pestana


Categoría: Escultor
Data de Nacemento: 25 de xulio de 1949 († 11 de outubro de 2021)
Lugar de Nacemento: Lugo

   Cultura
 Currículum

Artista e poeta colaborador en prensa e revistas de arte, ten realizado unhas cento vinte exposicións entre colectivas e persoais, destacando “Galicia no Tempo”.

 Obras realizadas

Entre os títulos das súas obras, destacan 'Relicario de amor e outros desazos' (1983), 'Rei ensimesmado na soidade' (1985), 'O xostreador de labancos' (1986) e 'Salmoira de can' (1988).

 Outros datos de interese

Parte da súa obra figura nas seguintes fundacións: Gulbekian, Granell, Torrente Ballester, Alcázar Reyes Cristianos de Córdoba, Museo de la Pasión de Valladolid...

 

Notas de prensa sobre o seu pasamento:

La Voz de Galicia, 12/10/2021

El Progreso, 12/10/2021

La Voz de Galicia, 13/10/2021

La Voz de Galicia, 13/10/2021

El Progreso, 13/10/2021

El Progreso, 13/10/2021

El Progreso, 13/10/2021

El Progreso, 13/10/2021

El Progreso, 17/10/2021

La Voz de Galicia, 19/10/2021

ABC, 19/10/2021

La Voz de Galicia, 20/10/2021

El Progreso, 22/10/2021

El Progreso, 30/10/2021

La Voz de Galicia, 14/11/2021