Paco Pestana


Categoría: Escultor
Data de Nacemento: En 1949
Lugar de Nacemento: Lugo

   Cultura
 Currículum

Artista e poeta colaborador en prensa e revistas de arte, ten realizado unhas cento vinte exposicións entre colectivas e persoais, destacando “Galicia no Tempo”.

 Obras realizadas

Entre os títulos das súas obras, destacan Relicario de amor e outros desazos (1983), Rei ensimesmado na soidade (1985), O xostreador de labancos (1986) e Salmoira de can (1988).

 Outros datos de interese

Parte da súa obra figura nas seguintes fundacións: Gulbekian, Granell, Torrente Ballester, Alcázar Reyes Cristianos de Córdoba, Museo de la Pasión de Valladolid, etc...