Pablo Mosquera Ferrando


Categoría: Pioneiro na xestión de Hospitais públicos
Data de Nacemento: 9 de xuño de 1920 (†Outubro de 2002)
Lugar de Nacemento: Vilamarín (Ourense)
 Currículum

Médico, fillo, irmán, pai, neto e bisneto de médicos. Alumno da Facultade de Medicina de Santiago de Compostela. Inspector Médico, por oposición, da seguridade social. Titulado en Dirección e Xerencia de Hospitais, da primeira promoción 1968, da Dirección Xeral de Sanidade.

Médico bolseiro do Hospital "San José" de Lugo.

Fundador do Hospital "La Paz" de Madrid, onde foi subdirector e posteriormente director.

Director Xeral do Complexo Sanitario da seguridade Social en Barcelona "Vall de Hebrón".

Director Xeral dos servizos médicos de mutualismo laboral de España.

Director do Hospital Central Universitario de Galicia, en Santiago de Compostela.

Rematou a súa carreira profesional como director da Sectorial de Ambulatorios da Seguridade Social da provincia de Tenerife.

Tuno da Tuna Xeral universitaria de Compostela da posguerra.