Pablo Egerique Martínez


Categoría: Avogado
Lugar de Nacemento: Valencia de Don Juan (León)
Correo electrónico: 
Formulario de contacto
 Currículum

Traballou como asesor de empresas e entre 1975-82 foi presidente de Povisa. Foi o fundador da Asociación "Colegio Rosalía de Castro". No ámbito da política foi presidente provincial e membro do comité executivo nacional do Partido Liberal. Foi deputado no Parlamento de Galicia desde 1985 a 1996, ocupando os seguintes cargos: Presidente da Comisión do Estatuto do Deputado, presidente da Comisión de Relacións do Parlamento co Consello de Contas e membro e voceiro da Comisión de Economía, Facenda e Presupostos. Desde xullo de 1996 a marzo de 2004 foi o delegado especial do Estado no Consorcio da Zona Franca de Vigo. Actualmente é presidente do Consello Económico e Social de Galicia e conselleiro do Xes Galicia e do Porto de Vigo.