Marina Mayoral


Categoría: Escritora
Data de Nacemento: setembro de 1942
Lugar de Nacemento: Mondoñedo (Lugo)
 Currículum

Profesora Titular da Universidade Complutense de Madrid. Ten numerosas publicacións sobre prosa e poesía españolas dos séculos XIX e XX. Acadou os seguintes premios: Ámbito literario (novela), 1979; Novelas y cuentos (novela), 1980; Hucha de oro (de contos), 1982; Ramón Sijé (novela curta), 1979; Losada Diéguez (a novelas publicadas), 1989 e 1996; Fernández Latorre de periodismo, 1992.

 Obras realizadas

OBRAS DE CREACIÓN NOVELAS: Cándida, otra vez, Editorial Castalia, vol. Biblioteca de Escritoras, Madrid, 1992. Al otro lado, Premio Novelas y Cuentos, 1980, ed. Magisterio español, Madrid, 1980. La única libertad, ed. Cátedra, Madrid, 1982. Contra muerte y amor, ed. Cátedra, Madrid, 1985. Unha árbore, un adeus, ed. Galaxia, Vigo, 1988. Traducida ó castelán: Un árbol, un adiós, Acento Editorial, Madrid, 1996. O reloxio da torre, ed. Galaxia, Vigo, 1988. Traducida ó castelán: El reloj de la torre, editorial Mondadori, Madrid, 1991. Chamábase Luis, Premio Losada Diéguez 1989, edicións Xerais, Vigo, 1989. Traducida ó castelán e ó catalán: Se llamaba Luis, ed. Grijalbo, Barcelona, 1995, Círculo de lectores, 1997. Tristes armas, Edicións Xerais, Vigo, 1994; Recóndita armonía, ed. Alfaguara, Madrid, 1994. Dar la vida y el alma, Alfaguara, Madrid, 1996. La sombra del ángel, Alfaguara, Madrid, febreiro do ano 2000. RELATOS CURTOS: Morir en sus brazos, ed. Aguaclara, Alicante, 1989. Recuerda, cuerpo, Alfaguara, Madrid, 1998. Querida amiga, ed. Galaxia, Vigo, 1995, premio Losada Diéguez, 1996.