Marina Domínguez Lomba


Categoría: Pintora
 Currículum

Despois de vivir en Francia ata os trece anos, trasládase a vivir a España e comeza a su inquedanza pola pintura. Asiste a varias clases de pintura, entre elas as dos pintores: Artal, Alicia Alonso e Santiago Montes. Gústalle moito viaxar e visitar os museos e as exposicións que se atopa nos lugares de paso. Tras varios anos de exposicións e de traballo artístico, chegou a unha etapa de hiperrealismo na que se sente a gusto.
 

 Obras realizadas

EXPOSICIÓNS
-1996: Exposición no Centro Cultural da Garda.
-1997: Exposición colectiva no Centro Cultural da Garda.
-1999: Sala de Exposicións Padres Somascos na Garda, exposición individual na Sala de Exposicións do Centro Cultural do Concello do Porriño e exposición na Sala de Exposicións do Hospital Meixoeiro de Vigo presentada por Xavier Pousa.
-2000: Exposición colectiva na Garda e exposición individual na Sala de Exposicións de RENFE (Vigo).
-2001: Exposición na Sala de Exposicións do Hospital Meixoeiro de Vigo presentada por Cecilio Chaves
-2002: Exposición colectiva no Hospital Meixoeiro presentada por Alicia Alonso, exposición individual na Sala de Exposicións de RENFE (Vigo), exposición colectiva coas pintoras Purificación García e Mercedes Pérez Jorge na Sala da “Torre da Cadeia Velha”  da Cámara municipal de Ponte de Lima (Portugal), exposición individual en Sala de Arte Masón (Pontevedra), Sala de Exposicións AAVV. Valladares (Vigo) e IV exposición colectiva no Hospital Meixoeiro de Vigo, presentada por Xaime Quesada.
-2003: Exposición no Centro Cultural da Garda, exposición colectiva na Área Panorámica de Tui, exposición no Castelo de Sotomayor da Deputación de Pontevedra, exposición no Hospital Meixoeiro de Vigo coa presenza de Mª del Carmen Kruckenberg e exposición permanente “Artistas galegos de principios do século XXI” mediante caixoneira museo na Galería Durán de Santiago de Compostela
-2004: Obra seleccionada no I Certame de Pintura e Deporte organizado pola Fundación Racing Club Ferrol e exposta na Sala de Exposicións do Centro Cultural Torrente Ballester e exposición no Hospital Meixoeiro coa presenza de Pedro Solveira.
-2005: Exposición no Hospital Meixoeiro coa presenza de Santiago Montes e exposición en Hospitalet (Obra seleccionada na categoría xeral para o Premio Jaurena Art).
-2006: Exposición no Hospital Meixoeiro coa presenza de Fernando Artal.
-2007: Exposición no Hospital Meixoeiro coa presenza de Carlos Valle Pérez, director do Museo da Deputación de Pontevedra.
-2008: Exposición en Lanhelas (Portugal) no “XVI Encuentro luso-galaico”, representando ao Concello do Rosal.
-2009: Exposición colectiva en Santiago de Compostela na EGAP e exposición colectiva no Hospital Meixoiero de Vigo – CHUVI.
-2010: Exposición colectiva en Santiago de Compostela na EGAP e obra seleccionada no XV Certame Arte no Morrazo.
 
Obras en organismos oficiais:
-Exmo. Concello do Porriño.
-Cámara Municipal de Ponte de Lima – Portugal.
-Deputación Provincial de Pontevedra
 
Obras en coleccións privadas:
-Colección RENFE.
-CAIXAGALICIA – Sucursal n° 11, Vigo.
-Clínica del Pié de Téis - Vigo
-Centro recreativo Hospital Meixoeiro.
-Fundación Magar de Vigo.
 
BIBLIOGRAFÍA
-“Artistas de Galicia”, Guía Cultural editada por la Consellería de Cultura de la Xunta de Galicia (marzo 2003).
-REVISTART de Barcelona (2003).

 Outros datos de interese

PRENSA E MEDIOS DE COMUNICACIÓN
-Faro de Vigo, Ricardo Vicente (1997).
-Faro de Vigo, Ricardo Rodríguez (1998).
-Faro de Vigo, “Hacia la vanguardia creativa”, Ricardo Rodríguez Vicente (agosto 1999).
-Reportaxe no Faro de Vigo, Manuel Seijo (outubro 1999).
-“Colores de Otoño”, reportaxe en Atlántico Diario, Javier García de la Campa (novembro 2000).
-La Voz de Galicia (11 de novembro 2000).
-“El color del otoño”. La Batea Magazine (internet), Manuel Seijo (www.riadevigo.com/de todo/visítalos) (novembro 2000).
-Reportaje en Televigo (novembro 2000).
-Xaneiro de 2001. Javier García de la Campa.
-La Voz de Galicia, Begoña Rodríguez Sotelino (xaneiro 2001).
-Faro de Vigo, Amaya del Olmo (xaneiro 2001).
-Reportaxe en Atlántico Diario e Televigo (xaneiro 2001).
-Atlántico Diario (30 de novembro e 9 de decembro de 2001).
-Revista «Boletín do Hospital Meixoeiro» (xaneiro 2002).
-Reportaxe na Televisión de Galicia (23 de abril de 2002).
-Reportaxe en Televigo (Televisión local).
-Reportaxe en Localia (Televisión local).
-Atlántico Diario (22 de abril de 2002).
-Faro de Vigo (30 de abril de 2002).
-Entrevista con Isabel Araújo en Radio Barcelos (Portugal) (maio de 2002).
-Reportaxe en Jornal Alto Minho- Ponte de Lima (Portugal) (maio de 2002).
-Reportaxe en Correio Minho – Braga (Portugal) (maio de 2002).
-Reportaxe en Jornal Cardeal Saraiba Ponte de Lima (Portugal) (17 de maio de 2002).
-Entrevista  en Radio Voz (Vigo) (decembro de 2002).
-La Voz de Galicia (venres, 29 de novembro de 2002).
-Faro de Vigo, Ricardo Grobas (novembro de 2002).
-Televisión de Galicia (1 de xullo de 2003).
-GALIVISION (4 de xullo e 6 de xullo de 2003).
-Faro de Vigo, Ricardo Rodríguez Vicente (xullo de 2003).
-“Se mueven emociones en Sotomayor”, Diario de Pontevedra (4 de novembro de 2003).
-La voz de Galicia, Soledad Antón (novembro 2003).
-Televisión de Galicia (4 de novembro de 2003).
-La Voz de Galicia (22 de novembro de 2003).
-Atlántico Diario (30 de novembro de 2003).
-Televisión Española. Segunda Cadena. Programa Panorama de Galicia (novembro 2003).
-Televisión de Galicia (novembro de 2003).
-Faro de Vigo (agosto de 2004).
-Atlántico Diario (agosto de 2004).
-Faro de Vigo (decembro de 2004).
-Noticiasorosal.com. XVI Festa Luso Galaica (setembro de 2008).