María Dolores Domínguez Santos


Categoría: Psiquiatra
Data de Nacemento: 23 de xaneiro de 1950
Correo electrónico: 
Formulario de contacto
 Currículum

Profesora titular de Universidade desde o 25 de novembro de 1986.
Profesora titular de Universidade vinculada desde o 1 de xullo de 2000.

TÍTULOS ACADÉMICOS
-Licenciada en Medicina e Cirurxía pola Universidade de Santiago de Compostela (1973).
-Especialista en Psiquiatría, pola Universidade de Santiago de Compostela (1977).
-Doutora en Medicina e Cirurxía pola Universidade de Santiago de Compostela (1982).
-Diploma en Criminoloxía pola Universidade de Santiago de Compostela (1997).

 Obras realizadas

ACTIVIDADES ANTERIORES DE CARÁCTER CIENTÍFICO OU PROFESIONAL
-De 1 de outubro de 1976 ata o 30 de setembro de 1978. Profesor Axudante da Facultade de Medicina.
-De 1 de outubro de 1978 ata o 30 de setembro de 1982. Profesora adxunta interina da Facultade de Medicina.
-De 1 de outubro de 1982 ata o 25 de novembro de 1986. Profesora adxunta contratada da Facultade de Medicina.
-De 1 de outubro de 1987 ata o 31 de decembro de 1992. Facultativo Especialista da Área de Psiquiatría. INSALUD–SERGAS.
-De 1 de maio de 1999 ata a actualidade. Facultativo Especialista da Área de Psiquiatría INSALUD-SERGAS.
-De 1 de xullo de 2001. Facultade de Medicina. Profesora Titular con praza vinculada de Facultativo Especialista de Área no CHUS.

POSTOS DOCENTES DESEMPEÑADOS
-1976-1978: Profesora Axudante de Psiquiatría, na Facultade de Medicina de Santiago de Compostela con Dedicación Exclusiva, exercendo a docencia práctica en Psicoloxía Médica e Psiquiatría.
-1977-1978: Profesora encargada na Escola de A.T.S. de Santiago de Compostela, impartindo a docencia teórica de Elementos de Psicoloxía Xeral
-1978-1980: Profesora Adxunta Interina, na Facultade de Medicina de Santiago de Compostela con dedicación exclusiva
-1980-1982: Profesora Adxunta Contratada, Facultade de Medicina de Santiago con dedicación exclusiva.
-1982-1986: Profesora Titular de Universidade, Facultade de Medicina de Santiago.
-1986-1993: Profesora Titular de Universidade, Facultade de Medicina de Santiago con dedicación exclusiva.
-1993-1999: Profesora Titular de Universidade, Facultade de Medicina de Santiago con dedicación exclusiva.
-1999-2001: Profesora Titular de Universidade, Facultade de Medicina de Santiago de Compostela con dedicación exclusiva.
-2001 - actualidade: Profesora da Diplomatura de Criminoloxía no Instituto de Criminoloxía (Facultade de Dereito, USC).
-2002- actualidade: Curso de Doutorado: Programa interuniversitario de Neurociencia (Programa de calidade (ANECA). Curso 2004-2005, 2005-2006).

ACTIVIDAD DOCENTE DESEMPEÑADA
-1976-1978: Docencia práctica de Psicoloxía Médica e Psiquiatría, Profesora Axudante.
-1977-1978: Profesora encargada na Escola de A.T.S. de Santiago.
-1978-1980: Docencia teórica de Psicoloxía Médica, Profesora Adxunta Interina.
-1980-1986: Docencia teórica de Psiquiatría Xeral, Profesora Adxunta Contratada.
-1986-1993: Docencia teórica de Psiquiatría Xeral, Profesora Titular.
-1993-2000: Docencia teórico-práctica de Psiquiatría Xeral e Psicoloxía Médica.
-1980-1986: Docencia teórico-práctica de Clínica Psiquiátrica, Profesora Adxunta Interina.
-1986-1992: Docencia teórico-práctica de Clínica Psiquiátrica, como Profesora Titular.
-1981-1986: Participación na docencia dos Cursos de Doutorado.
-1986-2004: Participación en docencia dos Programas do Doutorado do Departamento de Psiquiatría, Radioloxía e Medicina Física e Saúde Pública: área de Psiquiatría.
-1992-2006: Participación na docencia teórica de Psicoloxía da Licenciatura de Odontoloxía.
-1998-2001: Docencia teórica dos aspectos de Psiquiatría Legal e Forense dentro do curso de Medicina Legal da Licenciatura de Medicina.
-1998-2004: Docencia teórica de aspectos de Psiquiatría Legal e forense no Curso de Medicina Legal da Licenciatura de Dereito.
-1998-2006: Docencia Teórico-Práctica de Clínica Psiquiátrica, Profesora titular.
-2004-actualidad: Docencia Teórica de Psiquiatría do Diploma de Criminoloxía.
-2005-2006: Participación na implantación da titulación de Graduado en Ciencias Criminolóxicas e da Seguridade Pública (2005-2006) do Instituto de Criminoloxía.
-Elaboración da guía docente da materia Psiquiatría Forense do 3º curso da titulación de Graduado en Ciencias Criminolóxicas e da Seguridade Pública, conforme ó sistema de créditos ECTS.

 Outros datos de interese

CURSOS E SEMINARIOS IMPARTIDOS
-Forma parte do Equipo docente do curso Elemental de Psicopatoloxía e Psiquiatría, ditado pola Cátedra de Psiquiatría da Facultade de Medicina da Universidade de Santiago de Compostela e o Corpo Médico do Sanatorio Psiquiátrico de Conxo, de outubro a decembro de 1977, desenvolvendo o tema: “Alteraciones de la conciencia”.
-Forma parte do Equipo Docente do Curso de Médicos de Empresa, impartido en Santiago de Compostela durante o curso 1978-79, desenvolvendo os temas: “A personalidade”, “Alteracións psicosomáticas” e “Terapéutica Psiquiátrica”.
-1979-1990: desenvolve na Cátedra de Psiquiatría os seguintes seminarios: “Aspectos xerais da asistencia psiquiátrica na infancia”, “Técnicas psicométricas en Psiquiatría Infantil” e “Técnicas psicoterapéuticas en Psiquiatría Infantil”.
-1980-1991: imparte a docencia a posgraduados, tratando os temas correspondentes á unidade de Psiquiatría Infantil dentro do Programa de Formación M.I.R.
-1985-1986: Curso de Psicopatoloxía Infantil, impartido na Escola de Educadores Especializados en Marxinación Social de Santiago de Compostela.
-1986-1987: Curso de Psicopatoloxía Infantil impartido na Escola de Educadores Especializados en Marxinación Social, de Santiago de Compostela.
-abril 1986: Curso sobre Psicopatoloxía Infantil, na Sección Galega da Sociedade Española de Psicoloxía.
-1985-1986: I Curso de Dirección Hospitalaria, homologado pola Escola de Xerencia Hospitalaria do Ministerio de Sanidade y Consumo, co tema “Psicoloxía Social”.
-1987: Curso de Formación de Persoal de Protección de Menores, organizado pola Casa Tutelar de Menores de Palavea (A Coruña), cos temas: “Psicoloxía do desenvolvemento” e “Problemas vinculados ó desenvolvemento do menor”.
-1988-1989: Curso de adestramento en Técnicas de Intervención en Saúde Mental, co tema “Factores de integración en grupos”.
-1988: Curso de preparación para o exame M.I.R. organizado polo Colexio Oficial de Médicos da Coruña.
-Participa nos Coloquios Terapéuticos, organizados polo Vicerreitorado de Actividades Culturais e Servizos Estudiantís (Aula Aberta) co tema: “Psicofármacos, en 90”.
-1990: Participa no Curso Superior de Saúde Pública, ditado pola Cátedra de Medicina Preventiva e Saúde Pública da Facultade de Medicina da Universidade de Santiago, co tema: “Consumo de Alcohol e drogas nos adolescentes galegos”.
-1991: Participa no Curso de Patoloxía Psiquiátrica en Medicina Xera, organizado polo Hospital Psiquiátrico de Conxo e o Instituto Galego de Educación Médica, cos temas: Psiquiatría Infantil: Psicopatoloxía Evolutiva. Los grandes Síndromes. Abordaxe Terapéutica. Santiago.
-1992 (xullo): Participa no Curso Superior de Saúde Pública, ditado pola Cátedra de Medicina Preventiva e Saúde Pública da Facultade de Medicina da Universidade de Santiago co tema: “Saúde Mental na infancia e na adolescencia”.
-1992 (outubro): Participa no Curso de Técnicas de Modificación de Conduta, organizado polo Gabinete psicopedagóxico da Dirección Xeral de Ensinanzas Medias da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. Xunta de Galicia, co tema: “Perspectiva Grupal”. Lugo.
-1992-1993: Participa no Curso de Posgrao de “Especialista en Alcoholismo” da Universidade de Santiago de Compostela, ditando pola Cátedra de Psiquiatría, cos temas: “Alcohol e desenvolvemento infantil” e “Problemática do alcoholismo nos mozos”. Santiago.
-1993: Participa no Seminario das Psicoses, auspiciado pola Asociación Galega de Saúde Mental, coordinando a presentación do tema Autismo Infantil e desenvolvendo o apartado Perspectivas Actuais na etiopatoxenia do Autismo Infantil. Allariz (Ourense).
-1994: Participa no Curso Superior de Saúde Pública (Programa Máster) co tema: “Problemas de Saúde Mental na Infancia e na Adolescencia”.
-1994: Participa no Curso “Saúde laboral do Educador: Educación da Voz. Saúde Mental”, organizado polo Gabinete psicopedagóxico da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.
-1996 (xuño): Conferencia no Colexio Piñeiriño. Vilagarcía de Arousa: “Saúde Mental na Infancia e na Adolescencia”.
-1997: Conferencia Invitada no III Curso de Formación Continuada: Xornadas de Psiquiatría da Infancia e a Adolescencia: “Aspectos Clínicos e Epidemiolóxicos da Depresión na Adolescencia.
-1997: Charlas Coloquio nos Concellos de Sobrado dos Monxes e Santiso sobre “Consumo de Alcohol na Infancia e a Adolescencia”.
-1997: Conferencia Invitada no Curso de Técnicas de Control da Dor e a Ansiedade en Odontoestomatoloxía: “Bases Psicolóxicas da Percepción da Dor”. Pontevedra.
-1997: Conferencia Invitada no V Curso sobre Investigación Básica e Clínica en Psiquiatría (A esquizofrenia), co tema: “A esquizofrenia na idade infanto-xuvenil”. Universidade de Santiago de Compostela. Cátedra de Psiquiatría.
-1997: Conferencia no colexio Piñeiriño. Vilagarcía de Arousa. 97: Normas educativas, castigos e premios: relación con Saúde Mental e Patoloxía Psíquica na Infancia e a Adolescencia.
-1997: Conferencia Invitada nas Xornadas “Muller e Saúde” e “Problemas emocionais na vellez”. Monforte de Lemos.
-1997 (setembro): Conferencia Invitada nas Xornadas Pedagóxicas do Salnés co tema “Educación e Saúde Mental: normas, premios e castigos”. Cambados.
-1997 (outubro): Conferencia Invitada ó Día Mundial da Saúde Mental pola Asociación pro Saúde Mental “A Creba” co tema “Prevención da Enfermidade Mental na Infancia e na Adolescencia”.
-1997: Conferencia Invitada na Mesa Redonda: “A depresión e a ansiedade nos mozos estudantes”, organizada polo Plan Comunitario Municipal de Riveira.
-1997: Conferencia Invitada no Curso Complementario de Universidade de Vigo: Introdución ás Psicoterapias co tema Psicoterapia Dinámica en Nenos e Adolescentes.
-1997: Charla coloquio invitada pola Asociación Recandea de Santiago: “O Insomnio”.
-1998: Charla coloquio invitada pola xunta de veciños da parroquia de Bazar (Santa Comba): “O Insomnio”.
-1998 (marzo): Charla coloquio invitada polo Centro Municipal de Acción sociocultural “Aurelio Aguirre”: “Importancia das normas na educación infantil”.
-1998 (abril): Participación no Curso do Doutorado de Oncoloxía co tema “Urxencias Psiquiátricas en Oncoloxía”. Aula Prof. Puente Domínguez HXG.
-1998 (abril): Charla coloquio invitada polo Grupo de Pediatras Extrahospitalarios da Área de Santiago: “Infancia, Saúde Mental e Psicopatoloxía”. Colexio de Médicos da Coruña, locais de Santiago de Compostela.
-1998 (maio): Charla coloquio invitada polo Grupo de Pediatras Extrahospitalarios da Área de Santiago: “Adolescencia, Saúde Mental e Psicopatoloxía”. Colexio de Médicos da Coruña, locais de Santiago de Compostela.
-1998: Conferencia invitada no VI Curso “Investigación Básica e Clínica en Psiquiatría (A Esquizofrenia), co tema: “Cadros Psicóticos na Infancia e a Adolescencia. A Cuestión da Esquizofrenia Infantil”. Universidade de Santiago. Cátedra de Psiquiatría.
-Participación no Programa de Formación Continuada 1998-1999, organizado polo Ilustre Colexio Oficial de Médicos da Provincia da Coruña dentro do capítulo “Saúde Mental en Atención Primaria” e dentro da área infanto-xuvenil, cos temas: Trastornos do Comportamento; Trastornos de Ansiedade e afectivos: Saúde Mental comunitaria.
-1998: Conferencia invitada no Curso de Auxiliares de Enfermería: Atención domiciliaria a discapacitados psíquicos con problemas de conduta e demencia. FEUGA.
-1999 (xaneiro): Conferencia invitada nas Xornadas sobre “Perspectivas no tratamento do Autismo: Conceptualización do Autismo. Perspectivas actuais”. ICA.
-1999: Participación no Curso do Doutorado de Oncoloxía co “Urxencias Psiquiátricas en Oncoloxía II”. Aula Profesor Puente Domínguez Hospital Xeral de Galicia.
-2000: Conferencia invitada ó Curso do Doutorado de “Endocrinoloxía da Menopausia”. Tema: “Alteracións emocionais na Menopausia”. Aula Clínica Hospital Clínico Santiago.
-2000: Conferencia invitada ó Curso do Doutorado de “Fisiopatoloxía da Reprodución” co tema: “Aspectos Psicolóxicos da parella estéril”. Aula Hospital Clínico Santiago.
-2000: Mesa redonda dentro do curso de especialización de Dano Corporal, organizado polo Instituto de Medicina Legal: “Aspectos Psiquiátricos da Simulación”. Santiago.
-2001: Conferencia invitada dentro do I Curso sobre Saúde Mental para Atención Primaria, organizado pola Escola Galega de Administración Sanitaria (FEGAS): “Trastornos Mentais na Infancia e na Adolescencia. Os Trastornos da Alimentación”.
-2001: Curso de Formación de Profesionais do primeiro ciclo de Educ. Infantil, organizado polo CPTF.
-2001: Master en Avaliación do Dano Corporal (2001-2002): Módulo 5: A Avaliación do dano corporal: Patoloxía Psiquiátrica. Coordinadora do Módulo. Imparte os temas de Procesos Psiquiátricos. Santiago de Compostela.
-2001: Conferencia invitada dentro do Curso de Formación Teórica de médicos Residentes en Psiquiatría “O contexto familiar nas abordaxes psicoterapéuticas dos nenos e adolescentes”. Madrid.
.2001: Charla coloquio invitada polo Grupo de Pediatras Extrahospitalarios da área de Santiago: “Saúde Mental e Atención Primaria”. Colexio Médicos A Coruña, Santiago.
-2002: Conferencia invitada pola Universidade Internacional Menéndez Pelayo en Tenerife no III Curso de Actualizacións en psicopatoloxía do neno e o adolescente: “Adolescencia e Saúde Mental”. Tenerife.
-2002: II Curso sobre Problemas de Saúde Mental en Atención Primaria: Atención Primaria e Saúde Mental da Infancia e da Adolescencia. Santiago de Compostela, organizado pola Escola Galega de Administración Sanitaria (FEGAS)
-2003: Conferencia invitada no Curso do Doutorado de “Endocrinoloxía da Menopausia”. Tema: “Alteracións emocionais na Menopausia”. Aula Hospital Clínico Santiago.
-2003: Conferencia invitada no Curso do Doutorado de “Fisiopatoloxía da Reprodución”. Tema: “Aspectos Psicolóxicos da parella estéril”. Aula Hospital Clínico de Santiago.
-2004: Ponente-coordinadora da actividade formativa: Saúde Mental Infanto-Xuvenil. Consellería de Sanidade. Servizo de Saúde Mental.
-2004: Conferencia invitada ó I Master en Reprodución Humana. Tema: “Aspectos Psicolóxicos da parella estéril”.
-2004: Mesa Redonda no ámbito das VI Xornadas de Orientación e Titoría. Participación co tema: Importancia da relación dos Servizos de Saúde Mental e a Escola. Santiago de Compostela (CIG, ASPG, CONCELLO DE SANTIAGO, XUNTA DE GALIZA).
-2004: Mesa redonda organizada polo Colexio Oficial de Médicos da Coruña. Xornadas de divulgación Sanitaria co tema: “A Adolescencia hoxe: adultos prematuros nenos eternos”.
-2004: Curso de Psicopatoloxía e Saúde Mental Infanto-Xuvenil organizado polo Colexio Oficial Médicos A Coruña. Temas: Trastornos de Ansiedade, T. Fóbicos, T. Obsesivos, T. Psicosomáticos e T. Afectivos na infancia e na adolescencia.
-2004: Curso 1: Benestar psicolóxico na vellez. Fundación Epañola da Terceira Idade e Universidade de Santiago. Tema: Saúde Mental e Benestar Persoal e Familiar.
-2004: Curso: Patoloxía médico-cirúrxica da cavidade oral en atención primaria. Tema: Técnicas de relaxación-sofronización en pacientes ansiosos.Utilidade nas Unidades de Saúde Bucodental de Atención Primaria.
-2004: XV Encontros Pedagóxicos de Ferrolterra. Tema: Importancia da relación dos Servizos de Saúde Mental e a Escola. Ferrol.
-2005: CEIP Asados. Escola de pais: Tema: Intervencións preventivas dos Trastornos da Conduta Disocial na Infancia e Adolescencia, dende a escola e a familia.
-2005: CEIP de Negreira. Seminario de profesores: Atención á diversidade. Trastornos da atención con hiperactividade. Intervencións dende a escola.
-2005: Escola Infantil Breogán. Escola de Pais. Prevención de Trastornos de Conduta na infancia e na adolescencia.
-2005: 7ª Semana da Saúde de Mazaricos. “A Educación dos nenos no século XXI.
-2005: Curso Actuación do Profesional Sanitario ante un caso de malos tratos. Tema: Trastornos psíquicos nos malos tratos. Xerencia de Atención Primaria en Santiago.
-2005: Curso Actuación do Profesional Sanitario ante un caso de malos tratos. Tema: Trastornos psíquicos nos malos tratos. Complexo Hospitalario de Pontevedra.
-2005: Curso: Trastornos da Conduta Disocial. Presentación e discusión dun caso de Trastorno de conduta oposicionista e desafiante. Consellería de Sanidade (FEGAS) .
-2005: Curso: Psiquiatría: Investigación clínica y epidemiolóxica, organizado polo Programa Interuniversitario de Neurociencia.
-2005: Curso: “Actuación do Profesional Sanitario ante un caso de malos tratos”. Tema: “Trastornos psíquicos nos malos tratos”. Complexo Hospitalario de Ourense.
-2005: Curso: “Actuación do Profesional Sanitario ante un caso de malos tratos”. Tema: “Trastornos psíquicos nos malos tratos”. Xerencia de Atención Primaria en Santiago.
-2006: Coordinadora do curso “Avances na Investigación e a clínica en Psiquiatría da infancia e adolescencia”. Dpto de Psiquiatría. Facultade de Medicina. Universidade de Santiago.
-2006: Curso de Perfeccionamento de prevención e tratamento da depresión, organizado pola Unidade de Trastornos Depresivos. Dpto. De Psicoloxía Clínica e Psicobioloxía. Facultade de Psicoloxía. Universidade de Santiago. “O síndrome depresivo na infancia e a adolescencia”.
-2006: Membro docente do curso de verán da Universidade Complutense (Madrid): “El mito de la infancia feliz: Epidemiología de los trastornos mentales en la infancia y la adolescencia”. Participación en la mesa redonda: “Trastornos mentales en la infancia y la adolescencia”. San Lorenzo de El Escorial (Madrid).
-2006: Conferencia invitada por Estudios Psicoanalíticos de Galicia (EPG). Seminario: Adolescencia. Tema: Actualidade psiquiátrica da patoloxía infanto-xuvenil. Santiago.
-2006: Curso de orientación para pais candidatos á adopción. Organiza a Asociación Arel. Santiago.
-2006: Conferencia invitada pola Asociación Española de Psiquiatría Infanto-Xuvenil en FISALUD co tema “Trastornos de Ansiedade na Infancia e a Adolescencia”.
-Conferencia sobre Estudos Psicoanalíticos de Galicia (EPG) no I Coloquio sobre adolescentes desatentos e hiperactivos: Abordaxe en Psiquiatría Infantil: Casuística e Experiencia clínica en Galicia.

PROXECTOS DE I+D
-1995-1997: “Actitudes cara á alimentación na adolescencia”. Consellería de Educación. Investigador principal: M. Dolores Domínguez Santos.
-Título do proxecto: “A Psicopatoloxía dos adolescentes como factor prognóstico de patoloxía dos adultos. Estudio na comunidade galega”. Consellería de Educación. 1999–2001. Investigador principal: Antonio Rguez. López.
- “Nivel de depresión en escolares gallegos” Domínguez, M.D.; Castro, P.; Bugallo, P. e Touriño, R. Revista de Neuropsiquiatría Infanto-Juvenil.1984.
-Domínguez, M. D.; Castro, P; Bugallo, P. e Touriño, R.: “Actitud ante la escuela y fracaso escolar”, Revista de Neuropsiquiatría Infanto-Juvenil . 1984.
-Rguez. A.; Domínguez, M. D.; Bugallo, P.; Castro, P.: “Psicopatología en hijos de emigrantes: Clínica y alteraciones de la percepción familiar”. Revista de Neuropsiquiatría Infanto-Juvenil. 1985.
-Domínguez, M. D.; Bugallo, P.; Castro, P.: “Vectores de orientación en la asistencia en salud mental infantil” Siso/Saúde. 1985.
-Domínguez, M. D.: “A docencia universitaria en Psiquiatría: unha experiencia renovadora” Siso/Saúde. 1985.
-Domínguez, M. D.; Castro, P.; Bugallo, P. e Cimadevila, C.: “Estudio del cuestionario de Depresión infantil (C.E.D.I.) en una población de escolares gallegos” Revista de Neuropsiquiatría Infanto Juvenil. 1986.
-Fuster, P.; Domínguez, M. D. e Rguez, M. C.: “La enfermedad de Gilles de Latourette: presentación de dos casos”. Medicina Galaica. 1986.
-Castro, P. e Domínguez, M. D.: “As unidades de Psiquiatría Infantil e os Equipos de Apoio: posibilidades e beneficios dunha coordinación”, Quinesia. 1986.
-Domínguez, M. D. e Cimadevila, C.: “Idioma y técnicas de enseñanza en la docencia universitaria”, Galicia Clínica 1986.
-Ferreiro, D.; Domínguez, M. D.; Rguez. A. e Alonso, D.: “Psicoterapia de grupos infantiles: Selección de pacientes para grupos, técnicas de tratamiento y evaluacion de los resultados”. Clínica y Análisis Grupal. 1986.
-Rguez. A.; Alonso, M; Suárez, M. e Domínguez, M. D.: “Enuresis nocturnas: estudio comparativo entre hijos de emigrantes y población general de la consulta de psiquiatría infantil”. Medicina Galaica. 1986.
-Rguez. A.; Domínguez, M. D.; Fente, G. e Ferreiro, D.: “El niño epiléptico y su madre; imágenes cruzadas, valoradas con la técnica del Repertory Grid Modificado”. Anales de Psiquiatría. 1986.
-Domínguez, M. D.; Castro, P. e Bugallo, P.: “Estudio de pacientes epilépticos infantiles en relación a su CI y fracaso escolar” Anales de Psiquiatría.
-Domínguez, M. D.; Casal, P. e Cimadevila, C.: “Actitudes de los universitarios ante el idioma gallego”. Siso/Saúde. 1986.
-Domínguez, M. D.; Castro, P. e Bugallo, P.: “Síntomas psicológicos en niños epiléticos”. Anales de Psiquiatría. 1987.
-Domínguez, M. D.; López, J. R. e Mtnez, M. C.: “La vivencia de la locura a través de los dibujos”. Siso/Saúde. 1987.
-Domínguez, M. D.; Cimadevila, C. e Casal, P.: “Métodos docentes universitarios desde la perspectiva de los alumnos”. Siso/Saúde. 1988.
-Domínguez, M. D.; Cimadevila, C e Casal, P.: “Características cognitivas, afectivas y de personalidad del niño autista”. Siso/Saúde. 1988.
-Domínguez, M. D. e Torres, A. J.: “Características psicopatológicas e imágenes de la familia en hijos de alcohólicos”. Revista de Psiquiatría - Departamento de Saúde Mental, Facultade de Medicina de Porto - Hospital de San Joáo. 1989. Portugal.
-Ferreiro, D.; Domínguez, M. D. e Rguez, A.: “Psicoterapia de grupos infantiles: la madre co-terapéuta”. Clínica y Análisis Grupal. 1990.
-Rguez. A., Domínguez, M. D.; Perdiguero, A.; Rdguez, C. e Alonso, A.: “Estructura familiar y psicopatología Infanto-Juvenil”. Revista de Psiquiatría Infanto-Juvenil. 1990.
-Domínguez, M. D.; Castro, P. e Cimadevila, C.: “Determinantes sociales en psicopatología Infanto-Juvenil”. Revista de Psiquiatría Infanto-Juvenil. 1990.
-Torres, A. J. e Domínguez, M. D.: “Rasgos psicopatolóxicos en fillos de alcohólicos”. Siso/Saúde. 1990
-Domínguez, M. D. e Torres, A. J.: “Depresión en la adolescencia: prevalencia y variables asociadas”. Confluencias. 1991
-Domínguez, M. D.; Cimadevila, C. e Casal, P.: “Estudio de las características congnitivas afectivas y de la personalidad de la infancia autista”. Revista de Psiquiatría Infanto-Juvenil. 1991.
-Domínguez, M. D.: “Desarrollo psicosocial en los cinco primeros años de vida: Detección y seguimiento de factores de riesgo”. Revista de Psiquiatría Infanto-Juvenil. 1991.
-Domínguez, M. D.; Rdguez, A; Daponte, A. e Baamonde, C.: “El test del dibujo de la familia en niños enuréticos y encopréticos”. Revista de Psiquiatría Infanto-Juvenil. 1991.
-Torres, A. J.; Domínguez, M. D.; Ferreiro, D. e Rdguez. A.: “Consumo de alcohol y antecedentes psiquiátricos en una muestra comunitaria de adolescentes”. Revista de Psiquiatría Infanto-Juvenil. 1992.
-Valencia, M; Torres, A. e Domínguez, M. D.: “Características intelectuales de los niños que sufren deprivación familiar”. Revista de Psiquiatría Infanto-Juvenil, 1992.
-Valencia, M; Torres, A; Vázquez, A. e Domínguez. M. D.: “Afectación de la dinámica familiar en los niños tutelados”. Revista de Psiquiatría Infanto-Juvenil. 1992.
-Valencia, M; Torres, A; Vázquez, A. e Domínguez. M. D.: “La depresión en los niños tutelados”. Rev. Psiquiatría Infanto-Juvenil. 1993.
-Mazaira, J. A.; Domínguez, M. D. E Rdguez. A.: “Pautas de consumo de alcohol y relación con patología psiquiátrica menor en población adolescente de Galicia”. Revista de Psiquiatría Infanto-Juvenil. 1993.
-Ferreiro, M. D.; Domínguez, M. D. e Rdguez, A.: “Delincuencia Juvenil: factores psicosociales”. Comunicación Psiquiátrica 92. Anales Universitarios Españoles de Psiquiatría. 1993.
-Domínguez, M. D. e Torres, A. J.: “La Depresión en el ámbito paidopsiquiátrico”. Revista de Psiquiatría Infanto-Juvenil. 1994.
-Domínguez, M. D.; Gómez, A. e Mazaira, J. A.: “Análisis de la demanda en población Infanto-Juvenil en Galicia”. Revista de Psiquiatría Infanto-Juvenil. 1994.
-Domínguez, M. D.; Gómez, A; Mazaira, J. A. e Rdguez, A.: “Actitudes ante la enfermedad en los estudiantes de Medicina”. Innovación Educativa. 1994.
-Rguez. A. e Domínguez, M. D. “Deficiencia Mental, autoimagen y psicopatología”. Comunicación Psiquiátrica 93/94. Anais Universitarios Españois de Psiquiatría. 1994.
-Domínguez, M. D.; Torres, A. J.; Gómez, A; Mazaira, J.; Gómez-Reino, I.; Gómez, I.; Ferreiro, M. D. e Rguez, A.: “Análise das variables implicadas no consumo de drogas en adolescentes galegos”. Revista Galega do Ensino. 1995.
-Gómez-Reino, I.; Ferreiro Díaz, M. D.; Domínguez Santos, M. D. e Rguez López, A.: “Influencia de las relaciones parentales en la adaptación social y familiar en una muestra de adolescentes gallegos”. Revista de Psiquiatria Infanto-Juvenil. 1995.
-Domínguez, M. D. e López, P.: “La Clínica en Salud Mental Infanto-Juvenil”. Siso/Saúde. 1995.
-Gómez-Reino, I; Ferreiro, M. D.; Domínguez, M. D. e Rguez, A.: “Consumo de alcohol en adolescentes. Relación con los niveles de adaptacion social y familiar”. Psiquis. 1995.
-Domínguez, M. D.; López, P. e Mazaira, J. A.: “Aproximación clínica a las psicosis en la adolescencia”. Revista de Psiquiatría Infanto-Juvenil. 1995.
-Domínguez, M. D.; López, P. e Gómez, A.: “Demanda de Salud Mental en los adolescentes en una Unidad Especializada durante un periodo de veinte años”. Siso/Saúde. 1977.
-Domínguez, M. D.; López, P. e Vázquez, M.: “Códigos V en la Adolescencia: características generales, consumo de Servicios especializados”. Revista de Psiquiatría Infanto-Xuvenil. 1997.
-Torres Iglesias, A. J. e Domínguez Santos, M. D.: “El Consumo de drogas ilegales y variables sociodemográficas en la Adolescencia. Revista de Psiquiatría Infanto-Juvenil. 1997.
-Torres Iglesias, A. J. e Domínguez Santos, M. D.: “Consumo de alcohol y variables sociodemográficas en la Adolescencia. Estudio epidemiológico comunitario de Galicia”. Revista de Psiquiatría Infanto.-Juvenil. 1997.
-Domínguez, M.D.; López, P.; Torres, A. J. e Mazaira, J. A.: “Psicoterapias grupales en la infancia y la adolescencia”. Revista de Psiquiatría Infanto-Juvenil. 1999.
-Martínez, B.; Domínguez, M. D.; Mateos, R. e Alonso, M. J.: “El Síndrome de Asperger una variante del espectro Autista”. Revista de Psiquiatría Infanto-Juvenil. 1999.
-Torres Iglesias, A.; Domínguez Santos, M. D. e Rguez. Sacristán, J. “Consumo de tranquilizantes y malestar emocional en Adolescentes”. Anales de Psiquiatría. 2000. Madrid.
-Gómeaz-Reino Rdguez, I.; Domínguez Santos, M. D.: “Adaptación de adolescentes y clima familiar”. Revista de Psiquiatría Infanto-Juvenil. Incluído na base de datos IBECS (Índice Bibliográfico Español de Ciencias da Saúde). 2001.
-Domínguez Santos, M. D.: “Adolescencia e Saúde Mental”. Maremagno (Publicación galega sobre o trastorno do espectro autista). 2002.
-Ángela Torres Iglesias, Mª Dolores Domínguez Santos e Jaime Rodríguez Sacristán: “La Psiquiatría Infantil Hoy: III Concepto, Objeto de Estudio y Método. Child Psychiatry Today: III Concept Object of Study and Method. Avances en salud Mental Relacional/Advances in relational mental health”. Revista Internacional on-line. Órgano oficial de expresión da Fundación OMIE. Core Adacemic. Instituto de Psicoterapia. 2004. Bilbao.
-Ángela Torres Iglesias, Mª Dolores Domínguez Santos e Jaime Rodríguez Sacristán: “La Psiquiatría infantil hoy: (I) Aspectos Históricos. Avances en Salud Mental Relacional/ Advances in relational mental health”. Revista Internacional on-line. Órgano oficial de expresión da Fundación OMIE. CORE Adacemic. Instituto de Psicoterapia. 2004. Bilbao.
-Ángela Torres Iglesias, Mª Dolores Domínguez Santos e Jaime Rodríguez Sacristán: “La Psiquiatría Infantil Hoy: (II) Principales Fundamentos Teóricos. Avances en salud Mental Relacional/Advances in relational mental health. Revista Internac. on-line”. Órgano oficial de expresión de Fundación OMIE. CORE Adacemic. Instituto Psicoterapia. 2004. Bilbao.
-Mourente Díaz, S. e Domínguez Santos, M. D.: “Respuesta auditiva de latencia media en el déficit de atención e hiperactividad”. Revista Neurol: 2005.