Marcos Ladra


Categoría: Ebanista
Correo electrónico: 
Formulario de contacto

Web

Cultura Galega
 Currículum

Talla artística, ebanistaría e carpintaría, acabados da madeira, restauración de escultura en madeira e moble antigo.

 

FORMACIÓN

2009. Conservación e Restauración de Bens Culturais na Escola Superior de Conservación e Restauración de Bens Culturais de Galicia.

2006. Técnico superior de Artes Plásticas e Deseño en Artes Aplicadas á Madeira. Escola de Arte Superior e Deseño Ramón Falcón, Lugo.

2008. Escultura en Pedra. Escola de Canteiros da Deputación de Pontevedra.

 Obras realizadas

EXPERIENCIA

2012-actualidade. Tallista e restaurador de moble antigo, encargos privados.

2014. Tallista, Centro de Artesanía e Deseño da Deputación de Lugo. Encargo de escultura en madeira sen policromar (Totem).

2014. Tallista, Asociación Cultural Xermolos. Encargo de escultura en madeira sen policromar para homenaxe.

Xuño 2012-agosto2013. Restaurador, Parroquia de Ínsua, Vilalba (Lugo). Restauración de Talla do Sagrado Corazón S.XIX.

2013. Tallista, Centro de Artesanía e Deseño da Deputación de Lugo. Encargo de escultura en madeira sen policromar para homenaxe do xornal El Progreso.

2012. Tallista, Xunta de Galicia. Encargo da Secretaría Xeral da Emigración de escultura en madeira sen policromar (Santiago Apóstolo).

2012-actualidade. Tallista, Centro de Artesanía e Deseño da Deputación de Lugo. Demostracións de talla en madeira en eventos de arte e artesanía (Galicia, Asturias e País Vasco).

2010. Aprendiz de restauración de moble antigo en talla en madeira. Clara Naseiro. Realización de esculturas e relevos en madeira, restauración e moble antigo.

2010-2012. Aprendiz de torneado en madeira. Carpintería Julio Guntín, Vilalba (Lugo). Realización de pezas de torneado para mobiliario tradicional.

2011. Tallista en Ebanistería Germán, Lugo. Realización de pezas e mobiliario tradicional feito á man.

2009. Ebanista en Carpintería Julio Muíña, Lugo. Realización de moble artesán.