Manuel José Fernández Iglesias


Categoría: Enxeñeiro de telecomunicación
Data de Nacemento: 3 de xuño de 1967
Correo electrónico: 
Formulario de contacto
 Currículum

Enxeñeiro de Telecomunicación (1990) pola Universidade de Santiago de Compostela e doutor enxeñeiro de Telecomunicación (1997) pola Universidade de Vigo, exerce desde 1990 como profesor na Escola Técnica Superior de Enxeñeiros de Telecomunicación de dita universidade, desempeñando ademais os cargos de secretario do Departamento de Tecnoloxías das Comunicacións (1997-2000), secretario (2000-2003), responsable de Relacións Internacionais (2002-2004) e subdirector de Relacións Externas e Actividades (2003-2004) de dita Escola, e comisionado para o Espazo Europeo de Educación Superior da Universidade de Vigo, con rango de Vicerreitor (2004-05). Tamén foi, entre 2003 e 2005, secretario da Asociación de Enxeñeiros de Telecomunicación de Galicia e vogal da demarcación galega do Colexio Oficial de Enxeñeiros de Telecomunicación. Foi Director Xeral de Comunicación Audiovisual da Secretaría Xeral de Comunicación da Xunta de Galicia.

 Obras realizadas

Ten preto dun centro de publicacións en revistas e actas de congresos internacionais relacionadas coas Tecnoloxías da Información e as Comunicacións (TIC), participou en diversos proxectos internacionais, estatais e autonómicos, con empresas e institucións do sector TIC, e é censor de varios congresos e revistas do ámbito TIC. Ademais, colabora regularmente como experto avaliador de proxectos innovadores para a Comisión Europea. Entre outros traballos, colaborou no desenvolvemento de varias ferramentas de xestión de contidos multimedia, de e-learning, e doutros servizos para a sociedade da información. Participou como relator invitado nos cursos de verán da Universidade de Málaga, Universidade Complutense de Madrid e Universidade Internacional Menéndez Pelayo, e foille concedida unha patente dunha bolsa para a manipulación de obxectos perigosos (patente número P 200102569 (6), BOPI de 1 de xuño de 2005).

 Outros datos de interese

É membro do Grupo de Promotores de Bolonia do Ministerio de Educación e Ciencia.