Manuel Guitián Martínez


Categoría: Economista
Data de Nacemento: En 1939 (†8 de febreiro de 2000)
Lugar de Nacemento: A Coruña
 Currículum

Ingresou no Fondo Monetario Internacional como economista en 1970 e foi designado xefe de división do Departamento de Relacións Cambiarias e Comerciais en 1977. En 1987 foi nomeado subdirector do Departamento Europeo e en 1991 director auxiliar do Departamento de Asuntos Monetarios e Cambiarios, posto no que permaneceu durante catro anos.

 Obras realizadas

Xunto con Joaquim Muns publicou o libro La cultura de la estabilidad y el consenso de Washington (1999).