Manuel Gómez Román


Categoría: Arquitecto
Data de Nacemento: 24 de xullo de 1875 (†11 de novembro de 1964)
Lugar de Nacemento: Vigo
 Currículum

Realiza o bacharelato na súa cidade natal e en 1892 comeza a carreira de Arquitectura na Universidade de Madrid, abandonándoa pronto. Viaxa por Europa, Arxentina e regresa a Galicia traballando en empresas da construcción, aínda que non pode firmar proxectos. Decide retoma-la carreira de arquitecto, rematándoa en 2 anos (duraba 8).

 Obras realizadas

A súa obra e moi prolífica, achegándose ás 2.000 obras entre as finalizadas e os proxectos.

 Outros datos de interese

Ademais da arquitectura, a súa outra gran paixón foi o galeguismo. Foi elixido primeiro secretario xeral do Partido Galeguista. Colaborou en prensa local e rexional, foi vocal na Fundación Penzol e vicepresidente do Consello de Administración de Galaxia.