Manuel Blanco Castro


Pseudónimo:Blas de Ugol
Categoría: Escritor
Data de Nacemento: 12 de agosto de 1926 (†18 de xuño de 2006)
Lugar de Nacemento: Lugo
 Currículum

Estudiou Humanidades no Seminario Franciscano de Herbón - Padrón, Noviciado e profesión nos Franciscanos de Santiago, 5º de Humanidades parte de Filosofía e Teoloxía en Santiago. É ordenado sacerdote en Lugo en 1955. Foi destinado ós EE.UU., á Academy of American Franciscan History (Bethesda-Maryland) e a Cleveland. En Venezuela dedicouse á ensinanza, á labor parroquial, etc. Secularizouse en 1963. Emigrou a Holanda e Suíza. Casou, con dispensa de celibato por Pablo VI, en 1966. Desempeñou labores docentes en Salamanca. Desde 1968 ata o seu pasamento viviu en Barcelona.

 Obras realizadas

En 1958 funda en Venezuela o xornal Unidad, de corta duración. Foi colaborador, redactor e corrector de Espasa, corrector de Nauta, colaborador de Sopena e Plaza y Janés. Fundou en Barcelona a revistiña "Cisneros" na que colabora co seu fillo. Foi deputado do "International Parliament for Safety and Peace", nomeado pola Súa Beatitude Viktor Busa, Arcebispo Ortodoxo e presidente. Publicou o libro Una gran figura gallega. Vida e obra de Manuel Rodríguez. Colaborou en: El Eco Franciscano, Liceo Franciscano, La Noche, El Correo Gallego, El Progreso, Boletín de Monumentos, Praza Maior, Archivo Ibero Americano, Estudios...

 Outros datos de interese

Confeccionou índices de edición crítica da Crónica del Perú, de Córdova y Salinas, de Lito G. Canedo. Colaborou en "The Americas" en Rotterdam. Colaborou na revista Museo de Pontevedra en Estudios Mindonienses. Colaborou na Gran Enciclopedia Gallega.