Manuel Balboa Rodríguez


Categoría: Músico e compositor
Data de Nacemento: En 1960 (†30 de xaneiro de 2004)
Lugar de Nacemento: A Coruña
 Obras realizadas

Manuel Balboa desenvolveu un gran labor como compositor de bandas sonoras para cine. Traballou en numerosas películas españolas, especialmente con José Luis Garci. Participou en “La herida luminosa”, “El abuelo” e “Canción de Cuna”.

 Outros datos de interese

En 1994 estivo nomeado a un premio Goya pola súa colaboración na película “Canción de cuna”.