Juan Manuel Vieites Baptista de Sousa


Data de Nacemento: 12 de maio de 1952
Lugar de Nacemento: Vigo (Pontevedra)
Correo electrónico: 
Formulario de contacto
 Currículum

Doutor en Ciencias Químicas, é secretario xeral da Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas de Pescados e Mariscos (ANFACO), director xeral do Centro Técnico Nacional de Conservación de Produtos da Pesca (CECOPESCA), secretario xeral da Federación Española de Asociacións de Industrias de Transformación e Comercializadores de Produtos da Pesca e Acuicultura (FEICOPESCA), director da revista ‘Industria Conservera’, secretario da Organización Interprofesional do Atún (INTERATÚN), presidente de EUROATÚN, presidente do Comité Internacional da Sardiña Pilchardus (CISAP) e cónsul honorario da República de Polonia en Galicia.

 Obras realizadas

Leva máis de vintecatro anos de experiencia no sector de conservación de produtos da pesca, acuicultura e en conserva.