Juan Luis Pintos de Cea-Naharro


Categoría: Profesor e escritor
Data de Nacemento: 19 de xuño de 1939
Lugar de Nacemento: Santiago de Compostela
Correo electrónico: 
Formulario de contacto
Correo electrónico: 
Formulario de contacto
 Currículum

-Estudios en Madrid, Granada e Alemaña. -Doutor en Filosofía e Letras pola Universidade Complutense cunha tese sobre J. P. Sartre (1977). -Actualmente é Profesor de Teoría Sociolóxica na Facultade de Ciencias Políticas e Sociais -É Director do Departamento de Socioloxía e Ciencia Política e da Administración da Universidade de Santiago. -É Profesor e Investigador Invitado en varias Universidades Iberoamericanas (Arxentina, México, Chile, Perú, Colombia, O Salvador). -Tamén é profesor invitado na Universidade do Minho (Braga, Portugal) onde imparte regularmente Curso de Mestrado.

 Obras realizadas

Ten publicado diversas obras de socioloxía da relixión: Actitud religiosa del universitario español (1967), Tiempo de buscar (1977), Una perspectiva sociocibernética sobre la religión (1996), De socioloxía da cultura: Mapa cultural de Galicia (1991) , Identidades colectivas y procesos de diferenciación (1996). E de teoría sociológica: Las fronteras de los saberes (1990), La recepción de la sociología europea (1992), Sociocibernética (1994), El Imaginario social de la violencia (1994), Los Imaginarios Sociales (La nueva construcción de la realidad social) (1995), La nueva legitimación de la dominación (1998). Nos últimos anos está levando a cabo un programa de investigación sobre "Unha Teoría dos Imaxinarios Sociais". Traballa, así mesmo, na elaboración e aplicación do "Constructivismo Sistémico" na orientación de Niklas Luhmann, e nunha investigación sobre "As culturas do Traballo: o cambio dos imaxinarios sociais do traballo na segunda metade do século XX (1950-2000)".

 Outros datos de interese

Colabora habitualmente cos chamados "medios de comunicación". É fundador e actual presidente da "Asociación Galega de Ciencia Ficción (AGASF)", publica artigos no Boletín desta Asociación "Finis Terrae" e está interesado en contactar con tódolos afeccionados á ciencia ficción en Galicia.