Juan Antonio Correa Calderón


Categoría: Xornalista e escritor
Data de Nacemento: En 1907 (†† En 1962)
Lugar de Nacemento: Lugo
 Currículum

Licenciouse en Dereito na Universidade de Oviedo. En Lugo dirixiu e organizou o xornal Vanguardia Gallega, a revista Juvenilia e o semanario infantil El Ideal.

 Obras realizadas

A súa obra máis importante é o libro Treinta poemas en prosa para los treinta días del mes de abril (Lugo, 1933).