José Souto Vizoso


Categoría: Bispo
Data de Nacemento: 4 de febreiro de 1893 (†2 de agosto de 1973)
Lugar de Nacemento: San Martiño de Xubía - Narón (A Coruña)
 Currículum

Tras remata-la súa carreira eclesiástica no Seminario de Mondoñedo, foi ordenado presbítero en 1916. Un ano máis tarde licenciouse en Teoloxía na Universidade Eclesiástica de Santiago e traballou como profesor de Filosofía e Teoloxía no Seminario de Mondoñedo. En 1945 foi nomeado bispo de Elusa e bispo auxiliar de Santiago de Compostela. En 1949 foi nomeado bispo de Palencia, cargo que desempeñou ata o ano 1970.

 Obras realizadas

Foi rector do Seminario de Mondoñedo e director do Boletín Diocesano.