José Rodríguez Rodríguez


Pseudónimo:X. Roi Brâs
Categoría: Escritor
Data de Nacemento: 18 de abril de 1962
Lugar de Nacemento: Ourense
Correo electrónico: 
Formulario de contacto
 Currículum

-Diplomado en Profesorado de EXB. -Funcionario Docente desde o ano 1983.

 Obras realizadas

1983-Libro de Poemas pra nenos: Tic-Tac. 1987-Cando era tempo de Inverno, Libro de Poemas. 1986: Colaboracións literarias na revista "Follas Secas". 1991:Colaboración literaria no libro "Voz e Voto". 1990:Colaboración literaria na revista "Agalia", nº21. 1990-91:Participación nos I e II Encontros de Literatura Infantil en Santiago de Compostela. 1990-ata agora: Participación nos encontros de poetas valdeorreses organizados polo I.E.V.

 Outros datos de interese

-Membro da AELG. -Membro da Poetry Society do Reino Unido. -Membro da Poetry Society de América.