José Ángel Blanco Núñez


Categoría: Xornalista
Data de Nacemento: 18 de xuño de 1965
Lugar de Nacemento: A Coruña
Correo electrónico: 
Formulario de contacto
 Currículum

É xefe de deportes de Radio España Galicia (desde 1998), director xeral de Terceiro Tempo (desde 1995). Ocupou os cargos de: Xefe de deportes de Onda Cero Radio na Coruña e Santiago (1996-97), redactor de deportes da Radio Galega (1987-93), director de Radio Minuto Lugo (1986-87), director de Radio Minuto A Coruña (1987), redactor de Radio Minuto A Coruña(1984), redactor de deportes de Radiocadena Española (RTVE).

 Obras realizadas

Colaborador de: La Voz de Galicia, Marineda Deportiva, Sport de Barcelona, Radial Press, Galicia Press, O Norte, Estadio Sport...