Jenaro Tarrío Loureiro


Categoría: Mestre de forxa e cerralleiría artística
Data de Nacemento: En 1882 (†En 1964)
Lugar de Nacemento: Santiago (A Coruña)
 Obras realizadas

Os seus traballos están espallados por toda a xeografía galega e especialmente en Santiago de Compostela. Entre as súas obras máis importantes destacan os farois da Praza do Obradoiro, os enreixados do Banco Hispano-Americano na Rúa do Vilar, o farol e o enreixado da casa de Joaquín Vaamonde, o faroliño do convento de San Paio, a balconada do Salón Teatro, etc.