Javier María Nuño Vázquez-Garza


Categoría: Xefe de Servizo de Cirurxía Dixestiva
 Currículum

FORMACIÓN E ESPECIALIZACIÓN:

1977-1982: Licenciatura en Medicina e Cirurxía. Universidad Complutense. Madrid.

1983: Premio Extraordinario de Licenciatura. Universidad Complutense. Madrid.

1995: Doutor en Medicina. Doutorado “Cum Laude”. Universidad de Alcalá. Madrid.

 

FORMACIÓN ESPECIALIZADA:

1985-1989: Médico Interno Residente. Servizo de Cirurxía Xeral e Dixestivo. Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid.

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL:

1990-2007: Médico Adxunto. Servizo de Cirurxía Xeral e Dixestivo. Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid.

2007-Actualidade: Xefe de Sección. Servizo de Cirurxía Xeral e Dixestivo. Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid.

2004-Actualidade: Coordenador de Cirurxía. Unidade de Trasplante Hepático. Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid

1998-2000: Consultor Quirúrxico. Hospital Ruber Internacional. Madrid.

2000-2004: Consultor Quirúrxico. Grupo Hospitales Madrid.

2004-Actualidade: Xefe de Servizo. Servizo de Cirurxía Oncolóxica Dixestiva. MD Anderson Cancer Center. Madrid. España.

1996-Actualidade: Profesor Asociado. Departamento de Cirurxía. Hospital Universitario Ramón y Cajal. Universidad de Alcalá. Madrid.

 Obras realizadas

ROTACIÓNS E CURSOS EN CENTROS ESTRANXEIROS:

2005: Masterclass on Laparoscopic Colo-rectal surgery. ECOLE EUROPEENNE DE CHIRURGIE. Prof. Brice Gayet. París, Francia.

2005: Surgical Oncology Department. Prof. Pollock. MD ANDERSON CANCER CENTER. Houston. USA.

2006: Hepato-Biliary Surgery and Liver Transplantation Division. Department of Surgery. Prof. Sung-Gyu Lee. ASAN MEDICAL CENTER. Seul. Corea.

2006: Hepato-Biliary Surgery and Liver Transplantation Unit. Department of Surgery. Prof Takada & Prof Uemoto. KYOTO UNIVERSITARY HOSPITAL Kyoto. Japón.

 

MEMBRO DE SOCIEDADES:

Membro da 'Asociación Española de Cirujanos'.

Membro da 'Sociedad Española de Oncología Quirúrgica'.

Membro da 'Sociedad Española de Trasplante Hepático'.

Membro da 'Sociedad Madrileña de Trasplantes'.

Membro corresponsal da 'Sociedad Cubana de Cirugía'.

 Outros datos de interese

Extutor de médicos residentes. Servizo de Cirurxía Dixestiva. H. Ramón y Cajal. Madrid.

Proxectos de investigación con financiación pública: 3.

Director de cursos de doutorado: 21.

Organización de Cursos e Congresos: 6.

Premios en certames científicos: 10.

Tribunais de Teses Doctorais: 15.

Programas de Formación Posgrao: Universidad de Alcalá, dende 1996.

Membro de Comisións Hospitalarias: 2.

Participación en programas de divulgación médica en medios de comunicación (radio, prensa, tv): 23.

 

ACTIVIDADES CIENTÍFICAS:

Monografías / Capítulos de libros: 17.

Publicacións en revistas científicas nacionais (excluídos abstracts): 46.

Publicacións científicas internacionais (excluídos abstracts): 71.

Comunicacións en congresos nacionais: 214.

Comunicacións en congresos internacionais: 84.

Participación en conferencias, cursos e mesas redondas: 76.