Francisco Xosé Pérez Porto


Categoría: Escultor
Data de Nacemento: 9 de Decembro do 1938
Lugar de Nacemento: Barallobre (O Penedo) - Fene
Correo electrónico: 
Formulario de contacto

   Cultura
 Currículum

-Colaborador de Sargadelos desde 1984 . -Monitor das experiencias de Sargadelos no verán. O seu último traballo no torno, é un estudio do que pode ser no futuro a olería en Galicia.

 Obras realizadas

Exposicións - Premios: Casino Ferrolán (1979) - Mostra de Outono (Itinerante Galicia) - Museo Arqueolóxico da Coruña - Sociedade Cultural Medulio (Ferrol) - Sala Exposicións Caixa Galicia (A Coruña). Lorient (Bretaña - 4 ocasións) Museo do Pobo Galego - Casino de Mugardos - Colectiva Delegación de Cultura (A Coruña-1981) Primeiro Premio de Cerámica e olería "Cidade da Coruña"(1981) - 1º Premio de Artes Plásticas do Grove (1981-82), estando no xurado os dous anos Lueiro Rey - Inauguración Casa da Cultura de Fene (1982) Nadal Galego no Museo Arqueolóxico da Coruña - Ciclo Premios Artes Plásticas Cidade da Coruña (Premiados) - Deputación Provincial de Lugo Homenaxe a Luis Seoane (A Coruña - Ferrol - Fene) - Centro Cultural S. Valentín día das Letras Galegas (Fene) - 2º Premio Halcón Veicar de Cerámica - Galería Arracada (A Coruña) - Galería Sargadelos (Santiago) - Galería Sargadelos (Madrid) - Galería Sargadelos (Ourense) - Galería Sargadelos (Vigo-Ferrol) - Centro Artesanía e Deseño (Lugo). Entre as súas obras podemos destacar: Monumento a Castelao (Museo Carlos Maside). Monumento a Rafael Dieste (Rianxo). Monumento á Emigración (Ortigueira). Monumento ó Pallaso (Fene), representado na persoa de "Fofó". Mural en Filoloxía (Universidade da Coruña). Mural no Museo Arqueolóxico da Coruña. Mural no Colexio de Formación Profesional de Burela (Lugo). Mural no Instituto de Viveiro. Sinalización do Camiño Francés a Santiago (Pedrafita-Santiago).