Francisco Xavier Castro Pérez


Data de Nacemento: En 1954
Lugar de Nacemento: Cangas do Morrazo (Pontevedra)
Correo electrónico: 
Formulario de contacto
 Currículum

Realizou estudos de bacharelato en Vigo e en 1972 comezou a carreira de Xeografía e Historia na Universidade de Santiago. Nesta época colabora esporádicamente en diversos diarios e participa nas actividades galeguistas que se levan a cabo nos medios universitarios. Licénciase en 1977, consagrándose dende entón á docencia e á investigación histórica. En 1982 obtivo o grado de doutor en Historia, coa calificación de sobresaliente ‘Cum Laude’, na Universidad de Santiago, cunha tese sobre o galeguismo na encurrillada republicana, dirixida polo Prof. Dr. D. Jesús Mª Palomares Ibañez. Creou o Colectivo de Historia Xerminal, que levou a cabo un labor de crítica historiográfica que foi publicando na prensa e en revistas culturais durante varios anos. Mediante un traballo en equipo realizou un amplo estudo sobre a historia do movemento obreiro en Vigo nos anos trinta, que viu a luz en 1991, publicado por Edicións Xerais de Galicia. En 1980 consegue por concurso de méritos o posto de catedrático interino na Escola Universitaria de EXB de Ourense, obtendo en 1987 a praza de catedrático en propiedade mediante concurso oposición. Impartíu tamén a asignatura de ‘Historia de América’ no Colexio Universitario de Ourense durante o curso 1985/86. Complétase esta docencia con clases impartidas nos Centros Galegos de Bos Aires e Montevideo e na Universite de Rennes, onde foi contratado durante o curso 1985/86 como ‘maître de conférences associé’ para dictar clases de Historia Contemporánea de España. Dende 1991 imparte docencia na Facultade de Xeografía e Historia da Universidade de Santiago, obtendo a catedra de EU en Historia Contemporánea en 1995. Desplazouse a universidades estranxeiras para ampliar estudos. Realizou consultas bibliográficas nas bibliotecas de Rennes e París nos anos 1985 e 1988 e nas norteamericanas de Os Anxeles (UCLA), Berkeley e Nova Iork en 1991 e 1994. Tamén efectuou un traballo de investigación no Centro Studi Emigrazione de Roma, en xullo de 1991.

 Obras realizadas

Colaborou en diversas revistas especializadas en Historia, culturais e na prensa diaria. Pronunciou numerosas conferencias e presentou comunicacións en varios congresos de Historia Contemporánea. En colaboración co profesor Jesús de Juana promoveu en Ourense, dende 1983, as ‘Xornadas de Historia de Galicia’, das que celebraron doce edicións, recopiladadas en libros. Formou parte do equipo de redacción da revista ‘Grial’, da que foi o subdirector.
Dirixiu varios proxectos de investigación e foi o asesor, en calidade de historiador, das series da TVG ‘As leis de Celavella’ e ‘La cocina atlántica’. Imparte cursos sobre a cultura e cata do viño.