Francisco Rodríguez Iglesias


Categoría: Editor
Data de Nacemento: 22 de maio de 1949
Lugar de Nacemento: Castelo-Taboada (Lugo)
Correo electrónico: 
Formulario de contacto
 Currículum

Realizou os seus estudios no seu pobo natal e en Lugo, trasladándose logo a Madrid e a Bilbao. En 1979 regresa a Galicia, instalándose na Coruña. Tras unha curta experiencia na editorial Marín, intégrase en Carroggio. Ante a negativa da empresa a editar unha gran obra galega, funda Hércules Edicións. Mentres comercializa outras obras galegas, vaille dando forma ó "Proxecto Galicia". Pouco a pouco un grupo de profesores universitarios vaise reunindo ó seu redor para participar nunha obra de recompilación da cultura galega: Historia, Arte, Xeografía, Cartografía, Antropoloxía, Literatura, Natureza, Dereito, Economía, etc., editada en galego e en castelán. Co apoio de intelectuais e humanistas como Filgueira Valverde, García Sabell, Precedo Ledo, Darío Villanueva,... crea a Fundación "Francisco Rodríguez Iglesias", destinada ó fomento da arte e da cultura autóctonas.

 Obras realizadas

O "Proxecto Galicia" está sendo apoiado por unha liña editorial de numerosas coleccións que teñen en común o seu enraizamento na cultura galega como Galicia Cuatro Estaciones, Sempre no camiño, Galicia para soñar e Guías Gallegas. Está desenvolvendo un Programa de Educación Integral en 65 tomos (15 xa publicados) que, baixo a denominación Titor Hércules: do Berce á Universidade (en galego e castelán), é a máis completa axuda educativa publicada en España para pais, profesores e alumnos. A estas iniciativas súmanse as levadas a cabo no resto de España, con coleccións como Guías e cidades de España ou Álbumes gráficos, dos que están previstos 400 tomos, algúns xa editados.

 Outros datos de interese

Creou unha nova editorial en Andalucía, co nome de "Publicaciones Comunitarias", que está a piques de publica-los primeiros tomos dun novo proxecto empresarial nesta comunidade, que estará formado por 100 volumes de gran formato. Os primeiros 10 están dedicados a estudia-la Antropoloxía Andaluza e neles están a traballar ó redor de 100 profesores e especialistas na materia.