Francisco Prada Gayoso


Lugar de Nacemento: Portela, Valdeorras (Ourense)
Correo electrónico: 
Formulario de contacto
 Currículum

TÍTULOS OFICIAIS: Economista: Licenciado en Ciencias Políticas, Económicas e Comerciais, sección Económicas e Comerciais. Universidade Complutense, Madrid (1970). Membro exercente (núm. 3.227) do Colexio de Economistas de Madrid e do REFOR (Rexistro de Economistas Forenses). Avogado: Licenciado en Dereito. Universidade Nacional de Educación a Distancia, Madrid (1993). Membro exercente (núm. 51.783) do Ilustre Colexio de Avogados de Madrid. Profesor Mercantil: Escola de Altos Estudos Mercantís, A Coruña (1966). Membro do Colexio de Titulares Mercantís de Madrid. Auditor de Contas: Instituto Español de Censores Xurados de Contas, Madrid (1976). Membro do Instituto Español de Auditores-Censores Xurados de Contas, sección de Madrid; e do R.O.A.C. (exercente núm. 8.337). Inspector de Finanzas do Estado: Ministerio de Facenda, España (1973). Situación actual: Excedencia Voluntaria.

 Obras realizadas

Experiencia como Profesor: Actualmente é Profesor de Dereito Concursal na Universidade Nebrija de Madrid. Foi Profesor de Facenda Pública e Sistemas Fiscais na Universidade Complutense de Madrid. Foi Profesor de Análise e Valoración de Empresas e de Análise de Balances na Universidade Pública de Bilbao. Experiencia profesional no Sector Público: 4 Anos (1998-01). Director Xerente da “Fundación da Empresa Pública”, vinculada á Sociedade Estatal de Participacións Industriais (SEPI). Compatible co exercicio privado. 2 Anos (1996-98). Presidente da Axencia Industrial do Estado (Maio 96 - Setembro 97) ata a súa extinción por fusión con SEPI, e Vicepresidente da Sociedade Estatal de Participacións Industriais, SEPI (Setembro 97, Marzo 98). Ambas institucións Axentes Privatizadores de Empresas Públicas do Goberno Español. 2 Anos (1996-97). Presidente de ACERALIA, S.A. ata a súa total privatización e simultaneamente ó cargo na Axencia Industrial do Estado e SEPI. Responsable directo e xestor dos procesos de privatización de empresas públicas, entre outras: Aceralia, Sefanitro, Astilleros Barreras, Astilleros de Santander, Surgiclinic Plus, Potasas de Subiza. Negociador directo nas adquisicións e fusións de diversas empresas siderúrxicas, como paso previo ou complementario á privatización de Aceralia: José María Aristrain, S.A.; Grupo Velasco, S.A. 5 Anos (1973-77). Inspector de Finanzas do Estado (antes “Intendente Mercantil ó Servizo da Facenda Pública”), Ministerio de Facenda, con destinos en Cáceres e Bilbao. Experiencia profesional no Sector privado: Actualmente: 20 Anos, profesional independente, socio fundador de “Despacho Prada y Asociados, S.L.”, especializado en traballos de colaboración con órganos xudiciais, como perito en asuntos de criminalidade económica ou conflitos mercantís, e xestor de situacións de crises empresariais, con protagonismo en tódolos papeis do profesional no ámbito concursal español: Instante de procedementos voluntarios. Instante de procedementos necesarios, na anterior e actual normativa concursal; segundo a Lei 22/2003, Xulgados do Mercantil núm. 1 (162/2005) e núm. 2 (128/2005) de Madrid. Opositor en procedementos necesarios. Colaborador xudicial en cargos de Comisario, Depositario ou Síndico en quiebras, Interventor Xudicial en suspensións de pagos, en varios procesos particularmente importantes en España (MSP, FESA - Fertiberia, IGS-PSV, Puerto Sherry…). Administrador Concursal en diversos concursos de acordo coa nova Lei Concursal de 2003 (Madrid, Ávila, Segovia, Ourense). a Promotor de concursos voluntarios (Arte e Natureza, Madrid; CD Ourense, Ourense). a Promotor de concursos necesarios (Metrocom, Madrid; Tenfa, Madrid; Forum Filatélico, Madrid; Afinsa, Madrid; Destilerías San Fermín, Navarra). Presidente do Consello de Administración de “Bodegas Valdesil, S.L.” (Valdeorras, Ourense) e de “Quinta del Cuervo, S.A.” (El Bierzo - León). Foi Presidente do Consello de Administración de “Olarra, S.A.”, ?2.000 traballadores, siderúrxica, Bilbao (España) con accións cotizando en Bolsa; e Presidente do Consello de Administración, igualmente, da súa participada “Forjas de Amorebieta, S.A.”. Conselleiro Delegado do Grupo Cuñado (distribución produtos tubulares, Madrid).