Eladio Dieste


Categoría: Arquitecto
Data de Nacemento: (†20 de xullo de 2001)
 Currículum

Sobriño de Rafael Dieste, foi profesor universitario e membro da Real Academia das Ciencias en Arxentina. Realizou moitos proxectos en toda América, nos que puxo en práctica a súa estructura de teitos cerámicos e dobres curvaturas para construccións tales como estacións de autobuses ou depósitos de auga. En Galicia o seu traballo foi exposto nunha retrospectiva celebrada a principios de 1999 na Fundación "Barrié de la Maza" na Coruña.