Eduardo Ochoa


Categoría: Fotógrafo

   Cultura

Opinión
 Obras realizadas

Ten obra publicada en diversas revistas e ten participado en múltiples exposicións en Lugo, A Coruña, Ourense, Vigo, Madrid, Murcia, Zarautz, Viana do Castelo, etc. Tamén publicou nos catálogos da Primeira e Segunda "Fotobienal de Vigo", "O Mar", "Ollares no Tempo", "Outono Fotográfico", Primeira "Bienal Lucense", "Univerfoto", etc. Paralelamente, está interesado pola recuperación da historia da fotografía en Lugo, sendo o autor do texto 161 anos de fotografía en Lugo, publicado no catálogo da exposición "Memoria visual de Lugo". Así mesmo, é autor das fotografías que integran os libros Lugo Blues, Meta-relatos, Cuatro por Veinte e Vilalba. Foi o director das "Mostras Fotográficas" organizadas en Lugo e que foron dedicadas á temática libre, á paisaxe, ó retrato, ó nu e á arquitectura. A súa fotografía é de habitual tendencia expresionista e abstracta e frecuente temática arquitectónica e xeométrica.