Eduardo Lamas Sánchez


Categoría: Político
Data de Nacemento: 24 de xaneiro de 1955
Lugar de Nacemento: A Coruña
 Currículum

TITULACIÓN ACADÉMICA: -Licenciado en Educación Física polo I.N.E.F. de Barcelona. -Outras Titulacións: - Adestrador Nacional de Hóckey sobre Patíns. -Mestría en Fútbol (I.N.E.F.) DESEMPEÑO PROFESIONAL: -Profesor de Educación Física en diferentes centros de Cataluña, en Preescolar, EXB e BUP. -Colaborador na estructuración e organización dos Servicios Deportivos de diferentes Concellos de Cataluña. -Profesor do departamento de Educación Física da Universidade Autónoma de Barcelona. -Profesor de Educación Física dos Centros de Iniciación Técnico-Deportivo (C.I.T.D.) da Secretaría Xeral para o Deporte da Generalitat de Cataluña. -Funcionario de Carreira, en Comisión de Servicios, do corpo de Profesores Agregados de Bacharelato. -Funcionario de Carreira, en excedencia, do Corpo de Profesores en Formación Profesional. - Está casado e é pai de catro fillos.

 Obras realizadas

CARGOS POLÍTICOS: -Concelleiro polo Partido Popular, no Concello da Coruña. -Coordinador do Área de Deportes da Excma. Deputación Provincial da Coruña, sendo o Presidente da mesma, don José Manuel Romay Beccaría (1.987-89) -Subdirector Xeral de Deportes da Secretaría Xeral para o Deporte da Xunta de Galicia. -Vicepresidente da Comisión Nacional de Deportes do Partido Popular, desde o mes de marzo de 1.994 -Membro de Comisión Directiva do Consello Superior de Deportes desde 1.999. -Foi Secretario Xeral para o Deporte da Xunta de Galicia de 1.991 a 2.003. En 1.998 foille concedida a "Medalla de Prata ó Mérito Deportivo".