Carlos Rodríguez Silvar


Pseudónimo:Calros Silvar
Categoría: Ilustrador
Data de Nacemento: 31 de decembro de 1954
Lugar de Nacemento: Ferrol (A Coruña)
Correo electrónico: 
Formulario de contacto

   Cultura
 Currículum

É diplomado en Interiorismo (Madrid, 1977) e licenciado en Belas Artes (San Fernando, Madrid, 1980). Traballa como ilustrador e deseñador do Grupo Sargadelos.

ILUSTRACIÓN EDITORIAL
1980: Guía das aves de Galicia, Ed.Galaxia (Vigo), ‘Historia do povo de Xesús. De Exipto chamei ó meu fillo’, Ediciós do Castro (Sada) e ‘Galicia: Brujería, superstición y mística’, Ed. Penthalon (Madrid).
1981: ‘Historia do povo de Xesús. O meu pai era un arameo vagamundo’, ‘Historia do povo de Xesús. Iahvé é o noso rei’ e ‘Historia do povo de Xesús. Consolade ó meu pobo’, Edicios do Castro (Sada).
1985: ‘Operación Gaviota. La Fuga de Zamora’, Ed. Contracanto (Madrid).
1986: ‘Galicia: A lo claro’, Ed. Popular (Madrid).
1987: ‘Historia do povo de Xesús. Os tempos son chegados’, Ediciós do Castro (Sada) e ‘Os Gazafellos’, Colección Barco de vapor, SM-Galaxia (Vigo).
1988: ‘Canles. Lingua galega, 6º e 7º E.X.B.’, Ed. Xerais (Vigo).
1989: ‘Historia do povo de Xesús. A cousa principiou en Galilea’, Ediciós do Castro (Sada).
1990: ‘Manual de Ornitoloxía. Iniciación ás aves de Galicia’, SGHN - Deputación de Pontevedra; ‘Historia do povo de Xesús. En procura da Boa Nova’, Ediciós do Castro (Sada), ‘Actividades de léxico I e II’, Bahía Edicións (A Coruña) e ‘Actividades de expresión’, Bahía Edicións (A Coruña).
1991: ‘Actividades de construcción gramatical’, Bahía Edicións (A Coruña) e ‘Lingua e sociedade na Galiza’, Bahía Edicións (A Coruña).
1992: ‘Baldaio, espazo natural protexido’, ADEGA - Bahía Edicións (A Coruña), ‘Guía das aves de Galicia’, Bahía Edicións (A Coruña) e ‘Nomenclatura vernácula da flora vascular galega’, Xunta de Galicia, 1992 (Santiago de Compostela).
1992-1993: ‘Campaña de Educación bucodental’, Xunta de Galicia (Santiago de Compostela).
1993: ‘Fungos e cogumelos de Galicia. Unidade didáctica’, ‘O Forgoselo, espacio natural’, ‘Flora e vexetación de Galicia. Unidade didáctica’, ‘Aires de festa. Unidade didáctica’ e ‘Todo Vai. Prácticas sinxelas de laboratorio’ (Bahía Edicións, A Coruña).
1994: ‘Lingua galega, 5º E.X.B.’, Grupo Anaya (Madrid) e ‘Árbores de Galicia. Unidade didáctica’, ‘O Entroido en Galicia. Unidade didáctica’, ‘Baldaio. Unidade didáctica’ e ‘Matemáticas 1º E.S.O.’, Bahía Edicións, 1994 (A Coruña).
1995: ‘Atlas de vertebrados de Galicia’ (2 tomos), SGHN-Consello da Cultura Galega (Santiago de Compostela) e ‘Fieitos de Galicia. Unidade didáctica’ e ‘Espacios Naturais de Galicia. A Coruña’ (Bahía Edicións, A Coruña).
1996: ‘Evolución 1’, ‘Evolución 2’, ‘Aves1’, ‘Aves 2’, ‘Mamíferos terrestres’, ‘Mamíferos Mariños’, ‘Anfíbios’, ‘Réptiles’, ‘Os primeiros animais’ e ‘Observar as aves’ (Colección A Nosa Natureza - A Nosa Terra, Vigo), ‘Aprendendo cas aves. O meu libro dos paxaros’, Bahía Edicións e Calendario 1997, Librería Follas Novas (Santiago de Compostela).
1997: ‘Vermes’, ‘Moluscos’, ‘Artrópodos 1’, ‘Artrópodos 2’, ‘Cordados e equinodermos’, ‘Peixes’, ‘Primeiros vexetais’ e ‘Plantas e árbores’ (Colección A Nosa Natureza- A Nosa Terra, Vigo) e ‘Espacios Naturais de Galicia. Ourense’, ‘Ciencias da natureza 2º E.S.O.’, ‘Xeografía e Historia de Galicia’, ‘Iniciación profesional marítimo pesqueira’ e ‘’Guía das árbores de Galicia’ (Bahía Edicións, A Coruña).
1998: ‘Fungos’ e ‘Observando a natureza’ (Colección A Nosa Natureza - A Nosa Terra, Vigo), ‘Medioambiente e saúde’, ‘Física e química 3º E.S.O.’, ‘Espacios Naturais de Galicia. Lugo’, ‘Matemáticas 4º Bach’, ‘Filosofía 1º Bach’ e ‘Recreos’ (Bahía Edicións, A Coruña), ‘O Monte de San Pedro e O Portiño (A Coruña), Roteiro’, Adega (A Coruña) e ‘El Mundo de los Animales’, Editorial Siruela (Madrid).
1999: ‘Imaxe’, ‘Bioloxía 2º Bach’, ‘Física e química 1º Bach’ e ‘Bioloxía e xeoloxía 4º ESO’ (Bahía Edicións, A Coruña).
2000: ‘Bioloxía e xeoloxía. 1º Bach’, ‘Grego. 1º Bach’, ‘Filosofía 1º Bach’, ‘Iniciación á electicidade e á electrónica. ESO’ e ‘Árbores froiteiras en Galicia’ (Bahía Edicións, A Coruña).
2001: ‘Manual de pneumática’ e ‘Química. 2º Bach’ (Bahía Edicións, A Coruña) e ‘Conocimiento del Medio. 4º Primaria’ (Alhucema / Edelvives, Madrid).
2002: ‘Técnicas de expresión escrita’, ‘Guía de Macroalgas de Galicia’, ‘Educación plástica e visual. ESO’, ‘Todo vai (III). Funciona!’ e ‘A Horta en Galicia’ (Baía Edicións, A Coruña).
2003: ‘Guía práctica de xardinería en Galicia’, ‘Bioloxía 2º Bach’ e ‘Guía dos Líques de Galicia’ (Baía Edicións, A Coruña).
2004: ‘Cuadernos de biología y geología’ (Edelvives, Madrid), ‘2º Ciclo de Educación Primaria. Unidade didáctica’, ‘3º Ciclo de Educación Primaria. Unidade didáctica’ e ‘1º Ciclo de ESO. Unidade didáctica’ (AS-PG, A Coruña) e ‘Guía práctica de enxertos, gallos e mergullos en Galicia’ e ‘Guía das Aves de Galicia’ (Baía Edicións, A Coruña).
2005: ‘A Natureza Ameazada 2004’ (Consello da Cultura Galega, Santiago de Compostela) e ‘Horta ecolóxica na Galiza. Guía práctica para o cultivo’, ‘Guía Micolóxica dos ecosistemas galegos’ e ‘Hixiene Laboral’ (Baía Edicións, A Coruña).
2006: ‘Cogumelos de Galicia’ (A Nosa Terra, Vigo) e ‘Guía dos anfibios e réptiles de Galicia’ e ‘Arca de Noé’ (Baía Edicións, A Coruña).

COLABORACIÓNS ILUSTRACIÓN EDITORIAL
1984: ‘O Parque da Alameda. Un itinerario para o teu lecer’, Concello de Santiago (Santiago de Compostela) e ‘10 sitios de interés natural da comarca ferrolá’, SGHN (Ferrol).
1985: ‘Os Humoristas e a reconversión’, Museo do Humor (Fene), ‘A Frouxeira (Valdoviño). Routeiros Naturais’, SGHN (Ferrol), ‘Os humoristas galegos en homenaxe a Castelao’, Museo do Humor (Fene) e ‘Método de construcción de palletas e pallóns’, Universidade Popular de Vigo.
1988: ‘A Nosa Literatura: Unha interpretación para hoxe. Alexandre Bóveda’ (A Coruña).
1990: ‘Doniños (Ferrol). Routeiros Naturais’, SGHN (Ferrol) e ‘A Banda do 17’, Cadernos A Nosa Terra (Vigo).
1992: ‘Alegoria do ensoño ferido’ (Portada) e ‘Esbozo para unha biografía de Rosalía’ (Portada), Edicios do Castro (Sada).
1993: ‘Vamos a reirnos muy en serio del racismo’, Ed. Presencia Gitana (Madrid) e ‘Onde Galicia é mar’ (Fotos), Xunta de Galicia (Santiago de Compostela).
1994: ‘Luis Seoane, a forma de Patria’, Espiral Maior (A Coruña) e ‘Las Recetas de Lina’ (Portada), ‘Monterrei 1494-1994. Cinco séculos de cultura’ (Portada) e ‘Egida’ (Portada), Edicios do Castro (Sada).
1995: ‘La mirada atlántica’ (Portada), ‘Compostela sentimental’ (Portada), ‘Eduardo Blanco- Amor, dende Buenos Aires’, ‘O Raposo careto’ (Portada) e ‘Expresión e Arte’ (Portada), Edicios do Castro (Sada) e ‘Homenaxe a Manuel María’, AS-PG (A Coruña).
1996: ‘Libro dos comentos’ (Portada) e ‘Silencio ergueito’ (Portada), Edicios do Castro (Sada).
1997: ‘Taboas I. O da pesca e a conserva galegas’ (Portada), Universidade de Santiago.
1998: ’Andaina’ (portada revista escolar), Covas (Ferrol), ‘Guía. Lagoa e areal de Valdoviño’, SEAS - Xunta de Galicia (Ferrol), ‘O Paporroibo’ (varias portadas Nº 20, 26) (Vigo) e ‘50 Aniversario da Declaración Universal dos Dereitos Humanos 1948-1998’, Concello de Ferrol.
2000: ‘25 Anos de labor cultural en Ourense. Benito Losada’, Deputación e Concello de Ourense; ‘A Rúa’ (Ilustración de portada), Bahía Edicións (A Coruña), ‘Incendios forestais. Unidade Didáctica’ (Portada), Bahía Edicións (A Coruña) e ‘Historia do povo de Xesús ¿Quen dicides que son?’ (Portada), Edicións do Castro (Sada).
2001: ‘25 Anos de Medio Ambiente e Ecoloxismo na Galiza’, Adega (Santiago), ‘Monte de San Xurxo (Ferrol). Routeiros Naturais’, SGHN (Ferrol), ‘Algas mariñas de Galicia’ (Portada), Bahía Edicións (A Coruña), ‘Gran Enciclopedia Gallega (Fotografía)’, Apéndices de natureza (A Coruña), ‘Europa se ríe del racismo’, Edicións portuguesa e sueca, Presencia Gitana (Madrid), ‘AquaCiencia. Xardín temático sobre a auga’, Concello de Ferrol e ‘Guía das árbores de Galicia’ (reedición) (Portada), Bahía Edicións (A Coruña).
2002: ‘Contra os vertidos radiactivos. Crónica da expedición a Londres’, Adega (A Coruña), ‘Hércules edicións. Proxecto Galicia’, Tomo ecoloxismo’ (Fotos) (A Coruña) e ‘Sagrada Familia’ (Portada), Cadernos de teatro, Miño (A Coruña).
2003: ‘Alexandre Bóveda en A Nosa Terra’, Edicións Laiovento (A Coruña) e ‘Gran Enciclopedia Gallega’, Tomos Fauna (Fotos). A Coruña.
2004: ‘Oito días nunha existencia violácea’ (ilust. de portada), Ed. Laiovento (A Coruña), ‘No verán, non te pares. 1ª guía de Actividades do verán’ (Concello de Oleiros), ‘Un chapeu de palla italiana’ (Portada), Biblioteca-Arquivo teatral F. Pillado Maior (Universidade da Coruña) e ‘A Paz. Cuestión de fondo. O humor contra o racismo, a violencia e a pobreza’ (Folleto-Exposición), Fondo galego de Cooperación e solidariedade.

 Obras realizadas

COLABORACIÓNS EN PUBLICACIÓNS PERIÓDICAS: (Humor - B.D. - Ilustración – Caricatura – Fotografía)
‘Crash’ (1976-79, Madrid), ‘A Nosa Terra’ (Santiago – Vigo), ‘Irimia’ (Ferrol), ‘Can sen dono’ (Vigo), ‘A Ameixa Cacofónica’ (Carballo), ‘Área Crítica’ (Madrid), ‘Follas Secas’ (Ourense), ‘II Xornadas galegas de Educación ambiental’. AS-PG e ADEGA (1987, Vigo), ‘Area 2. Revista das mulleres nacionalistas galegas’ (1987, Santiago de Compostela), ‘La Voz de Galicia’ (A Coruña), ‘La Naval’ (A Coruña), ‘Luzes de Galicia’ (A Coruña), ‘Ólisbos’ (Santiago de Compostela), ‘Os Habitantes do Lago’ (A Coruña), ‘Xerme’, Caracas (Venezuela), ‘Villa Nova’ (Arzúa), ‘Albadabranca’, ADEGA (A Coruña), ‘Cerna’, ADEGA (Santiago), ‘Eros en espiral’, Homenaxe a Avilés de Taramancos (1993, Santiago Compostela), ‘Especial Pelegrín. Frente Comixario’ (Ourense), ‘Tempo Sindical’, CIG (Vigo 1997), ‘Idea’, CEFOCOP (Ferrol, 1997), ‘Sapoconcho’, Museo do Humor (Fene), ‘Os humoristas e a lingua’, Asoc. de Amigos do Museo do Humor (Fene, 1997), ‘XO!’ (Vigo), ‘Malfeito’ (A Coruña, 1997), ‘A Ovella Negra’, CIG (A Coruña, 1998), ‘Raigame’, Escola de danzas da Excma. Deputación de Ourense (1998), ‘Eidos do libro’ (Ferrol, 1998), ‘A Peneira’ (Ponteareas), ‘Benegá’, BNG (Santiago de Compostela), ‘O Farelo’, Ponteareas (2001-2002), ‘Casahamlet’ (A Coruña), ‘A Xanela’ (Betanzos), ‘Cooltural Galicia’ (A Coruña, 2003), ‘O Máximo’ (Santiago de Compostela, 2004) e ‘El Domingo (La Opinión)’, A Coruña (2005).

EXPOSICIÓNS / PROXECCIÓNS DE DIAPORAMAS
1974: CARTAZES, Sala Municipal do Concello de Ferrol.
1979: DEBUXO. I Semana Labrega da A.C. Lostrego. A. Amigos da UNESCO (Madrid).
1980: FOTOGRAFÍA, Colectiva de alumnos da Facultade de Belas Artes (Madrid).
1981: ‘Salón Nacional y Regional de Fotografía Artística Ciudad de Ferrol’, AFA (Ferrol).
1982: DEBUXO. O Patacón (A Coruña) e DEBUXO. Persoaxes. Sala do Banco Bilbao (Betanzos).
1983: HUMOR GALEGO. Colectiva (Ourense), DEBUXO, Sala do Casino Ferrolán (Ferrol) e CÓMIC, DEBUXO E FOTOGRAFÍA, O Patacón (A Coruña).
1984. 12 FOTÓGRAFOS CORUÑESES, Proxeccións audiovisuais, O Patacón (A Coruña), DEBUXO, CÓMIC E FOTOGRAFÍA, Festival Intercéltico de Lorient (Bretaña), ENCONTROS DE HUMORISTAS GALEGOS (Salvaterra de Miño), MOSTRA INAUGURAL do Museo do Humor de Fene (Fene) e MOSTRA INAUGURAL da Sociedade Fotográfica Coruñesa SOFOCO (A Coruña).
1985. RETRATO DUNHA CIDADE. Fotografía da SOFOCO, Sala Municipal (A Coruña), I CURUXA DO HUMOR. Mostra-Concurso, Museo do Humor (Fene) e ENCONTRO DE HUMORISTAS GALEGOS (Salvaterra de Miño).
1986. HUMORISTAS GALEGOS EN HOMENAXE A CASTELAO (Fene), DEBUXO, Sala Maite Muñoz (Madrid), OLIÑAS VEÑEN, Colectiva, Ateneo (Ferrol), ENCONTROS CULTURAIS EN LIBERDADE, Colectiva itinerante por Galicia, CARTEL GALEGO (Concello de Marín), II CURUXA DO HUMOR, Mostra-Concurso, Museo do Humor (Fene), ARTISTAS GALEGOS POLA PAZ. ADEGA, Sala da Caixa Postal (A Coruña) e BIENAL DO HUMOR. Casa do Humor e a Sátira. Gavrobo (Bulgaria).
1987. SEMANA DAS LETRAS GALEGAS (Comic), I.B.Barallobre (Fene), DIA DAS AVES, Colectiva. SGHN (Santiago de Compostela), DEBUXO, Sala Caixa Galicia (Ferrol) e III CURUXA DO HUMOR, Mostra-Concurso, Museo do Humor (Fene).
1988. V ENCONTRO DE HUMORISTAS (Salvaterra de Miño) e CURUXA DO HUMOR, Mostra-Concurso, Museo do Humor (Fene).
1989. DIAPOGALICIA, Mostra de montaxes audiovisuais (Ourense), CINE E HISTORIETA GALEGA, Colectiva itinerante (XOCIVIGA), IV CURUXA DO HUMOR, Mostra dos fondos do Museo do Humor (Fene) e I SIMPOSIO DE HUMORISTAS GALEGOS (Concello de Vigo).
1990. DIAPOGALICIA (Ourense), DEBUXO, Galería Sargadelos (Madrid) e SEMANA DEL HUMOR, Lepe (Huelva).
1991. HOMENAXE A LAXEIRO, Colectiva, Galería Citania (Santiago), PROXECCIÓNS EN PUBS, Colectivo Ollo de Vidro/ACAB (A Coruña), CICLO DE PROXECCIÓNS OLLO DE VIDRO, CGAI (A Coruña), DEBUXOS, Semana Cultural da ACERT, Tondela (Portugal) e MAR DE FONDO, Colectivo Ollo de Vidro/ACAB (Concello de Malpica).
1992. XXX Edición Premio PENAGOS de Dibujo (Madrid), FOTOGRAFIA, Colectivo Ollo de Vidro (A Coruña), XORNADAS DE B.D., Ateneo Stª Cecilia (Marín), FOTOGRAFÍA, Colectivo Ollo de Vidro (Sala de Exposicións Caixavigo - Vigo, Image Center - A Coruña e E.S. Arquitectura - A Coruña) e TARXETAS DE NADAL, Colectiva, Cáritas, Galería Sargadelos (Ferrol).
1993. PEQUENO FORMATO, Colectiva.Asociación de Artistas (A Coruña), O CÓMIC EN GALICIA, Colectiva itinerante (Deputación da Coruña), BIENAL INTERNACIONAL DEL HUMOR, La Habana (Cuba), ENCONTRO DE HUMORISTAS, Arcade (Soutomaior), CAMPO LIBRE, Fotografía, Colectivo Ollo de Vidro. Centro Leonés (A Coruña), OUTONO FOTOGRÁFICO, Colectivo Ollo de Vidro (Ourense), MAR DE FONDO, Fotografía e diaporamas, Colectivo Ollo de Vidro. XXII Experiencia de Sargadelos, O Castro (Sada) e XORNADAS DE B.D. Casa da Xuventude (Ourense).
1994. MAR EXEO, MAR DE MALES, Fotografía. Ollo de Vidro/ACAB, Ateneo (A Coruña), MANOS UNIDAS, Subhasta benéfica (Ferrol), II BIENAL DA CARICATURA, Casa da Xuventude (Ourense), ANACOS, Galería Sargadelos (Ferrol), RETRINCOS, Sala do Hércules Coruñés (A Coruña), ARTE & PASTICHE (Lisboa), CON TODA A ALMA, Itinerante de solidariedade con Cuba, CAMPAÑA POLA AUTODETERMINACIÓN, Itinerante de Galiza Nova e VISIÓNS: A CORUÑA. Outono Fotográfico. Colectivo Ollo de Vidro (Ourense).
1995. MANOS UNIDAS. Subhasta benéfica (Ferrol), FROM GALICIA WITH HUMOUR, I Congreso Internacional de Humor Hispánico, Philadelphia (EE. UU.), CARICATURA E HUMOR, Colectiva itinerante (Xunta de Galicia), HOMENAXE A DIESTE. Colectiva. Casa da Cultura (Concello de Ferrol) e A TRAVÉS DO OLLO DE VIDRO, Colectiva. Casa Charry, Oleiros (A Coruña).
1996. MANOS UNIDAS, Subhasta benéfica (Ferrol) e III BIENAL DA CARICATURA, Casa da Xuventude, Ourense.
1997. AS CORES DO VENTO. Colectiva itinerante de ilustradores. Xunta de Galicia. Programa Galicia Terra Única, GALICIA 1900 -1997. Apartado B.D. Programa Galicia Terra Única e 30 ANOS DO CHÉ GUEVARA, Colectiva Galería Sargadelos (Santiago).
1998. OS HUMORISTAS E A LINGUA, Museo do Humor (Fene), CAPERUCITA ILUSTRADA, Biblioteca Nacional (Madrid), IV BIENAL DA CARICATURA, Casa da Xuventude (Ourense), LINGUA E HUMOR GRÁFICO, Asoc. Eiravedra (Betanzos), OLLO AO LIXO, Colectiva itinerante por toda Galiza (1998-2002) e IV CONGRESO GALEGO DE ORNITOLOXÍA, Exposición da Asociación galega de fotógrafos da natureza, Nigrán (Pontevedra).
1999. OLLO AO LIXO. Colectiva itinerante (1998-2002). Adega e CORES PARA A XENTE MIUDA, Colectiva benéfica de ilustradores galegos, Galería Sargadelos (Ferrol).
2000. OLLO AO LIXO, Colectiva itinerante (1998-2002), V BIENAL DA CARICATURA (Ourense), COLECTIVA DE HUMOR GALEGO, Museo do Humor (Fene) e EXPOSICIÓN Pequeno formato, Asociación de Artistas de A Coruña.
2001. OLLO AO LIXO, Colectiva itinerante (1998-2002), BOTÁNDOLLE HUMOR. 25 Anos de Humor Gráfico, A.C. Alexandre Bóveda (A Coruña) e BOTÁNDOLLE HUMOR, Ciclo Pintando Carballo, A.C. Lumieira (Carballo).
2002. VI BIENAL DA CARICATURA, Casa da Xuventude (Ourense) e BOTÁNDOLLE HUMOR. 25 Anos de Humor Gráfico, Casa da Xuventude (Ourense).
2003. Exposición colectiva de apoio a Nunca Máis, Pub Alfaiate (A Coruña), Exposición colectiva Asociación Portas Ártabras (A Coruña) e O CHAPAPOTE MÓVESE, Exposición colectiva. Colectivo Chapapote, Casa da Cultura Salvador de Madariaga (A Coruña).
2004. VII BIENAL DA CARICATURA, Casa da Xuventude (Ourense), BOTÁNDOLLE HUMOR, 25 Anos de Humor Gráfico, Casa da Cultura, Miño (A Coruña), Colectiva benéfica de ilustradores galegos, Galería Sargadelos ( Ferrol) e A PAZ CUESTIÓN DE FONDO, Fondo galego pola cooperación e solidariedade (Baiona).
2005. COLECTIVA CAN DE PALLEIRO, Feira do libro infantil, AGPI (Pontevedra), COLECTIVA CAN DE PALLEIRO. IV SEMANA DE HUMOR DE SILLEDA (Silleda) e SOMBRAS, Anácara taller de creación, Centro comercial ODEÓN (Narón).
2006. FEIRA DO LIBRO INFANTIL, Plantando libros, AGPI (Pontevedra) e VIII BIENAL DA CARICATURA, Casa da Xuventude (Ourense).

DIAPORAMAS
Individuais: Man: O Museo de Camelle (1981), Mar Morto, porto porco (1983), Prohibición dos vertidos radiactivos!, Crónica da expedición de Adega á Gran Bretaña (1984) e O Tesouro de Untia (1986).
Colectivo Ollo de Vidro: Fauna mariña na ría de Sada (1990), Fauna submariña galega (1991), Mar Exeo, mar de males (1993), Celso Emilio Ferreiro (1994) e Insubmisión (1994).

 Outros datos de interese

Impartiu varios cursos sobre debuxo, fotografía e ilustración.

CATÁLOGOS
1984: IV Festival da Poesía do Condado. A.C.D. O Condado.
1985: Catálogo Museo do Humor de Fene.
1986: ‘Curuxas 85-86’, Museo do Humor (Fene), ‘VI Festival da Poesía do Condado’, A.C.D. O Condado.
1988: ‘Humor galego ao 88’ (Salvaterra de Miño).
1989: XOCIVIGA. Cine e historieta galega (O Carballiño).
1989: ‘I Salón de primavera e simposio de humoristas galegos’ (Vigo).
1991: ‘Informe da Comunicación en Galicia’ (Consello da Cultura Galega).
1993: ‘Vistos para sentencia’ (Xunta de Galicia) e ‘Cómic en Galicia), Deputación Provincial da Coruña.
1994: ‘Paródia & Pastiche - Homenagem á Cultura. Humorgrafe’ (Lisboa) e ‘II Bienal da Caricatura’ (Ourense).
1995: ‘Humor y tolerancia’, Muestra de humor gráfico (Universidad de Alcalá), ‘Humor gráfico galego’ (Xunta de Galicia) e ‘From Galicia with humour’, Philladelphia, USA. Museo do Humor de Fene.
1996: ‘III Bienal da Caricatura’ (Ourense).
1997: ‘Guía de Ilustradores’, Asociación Española del Libro Infantil y Juvenil e ‘As Cores do Vento’ (Xunta de Galicia).
1988: ‘IV Bienal da Caricatura’ (Ourense).
1999: ‘Curuxas 99’, Museo do Humor de Fene e ‘Children´s books from Galicia’ (Xunta de Galicia).
2000: ‘V Bienal da Caricatura’ (Ourense) e ‘VI Bienal da Caricatura’ (Ourense).
2003: Carlos Rodríguez Silvar -2003- Bibliografía. Asociación de amigos do Museo de Humor de Fene.
2003: Guía de Artistas de Galicia / Guías Culturais (Xunta de Galicia, Compostela) e ‘O Chapapote móvese’, Colectivo Chapapote (A Coruña).
2004: ‘VII Bienal da Caricatura’ (Ourense).
2005: ‘Interea Visual. Ambiente e cultura’ (Deputación da Coruña).
2006: ‘VIII Bienal da Caricatura’ (Ourense).
www.agpilustración.org Galería de socios da Asociación galega de profesionais da ilustración.

PREMIOS
1º Premio de Debuxo Radio Ferrol (1966).
1º Premio de Cómic O Facho (1985).
2º Premio de Cómic Casa da Xuventude, Ourense (1985).
1º Premio Curuxa do Humor, Museo do Humor de Fene (1988).
Seleccionado na XXX Edición do Premio Penagos de Debuxo, Madrid (1992).