Carlos Rodríguez Silvar


Seudónimo:Calros Silvar
Categoría: Ilustrador
Fecha de Nacimiento: 31 de diciembre de 1954
Lugar de Nacimiento: Ferrol (A Coruña)
Correo electrónico: 
Formulario de contacto

   Cultura
 Currículum

Es diplomado en Interiorismo (Madrid, 1977) y licenciado en Bellas Artes (San Fernando, Madrid, 1980). Trabaja como ilustrador y diseñador del Grupo Sargadelos.

 Obras realizadas

ILUSTRACIÓN EDITORIAL
1980: ‘Guía das aves de Galicia’, Ed. Galaxia (Vigo), ‘Historia do povo de Xesús. De Exipto chamei ó meu fillo’, Ediciós do Castro (Sada) y ‘Galicia: Brujería, superstición y mística’, Ed. Penthalon (Madrid).
1981: ‘Historia do povo de Xesús. O meu pai era un arameo vagamundo’, ‘Historia do povo de Xesús. Iahvé é o noso rei’ e ‘Historia do povo de Xesús. Consolade ó meu pobo’, Ediciós do Castro (Sada).
1985: ‘Operación Gaviota. La Fuga de Zamora’, Ed. Contracanto (Madrid).
1986: ‘Galicia: A lo claro’, Ed. Popular (Madrid).
1987: ‘Historia do povo de Xesús. Os tempos son chegados’, Ediciós do Castro (Sada) y ‘Os Gazafellos’, Colección Barco de vapor, SM-Galaxia (Vigo).
1988: ‘Canles. Lingua galega, 6º e 7º E.X.B.’, Ed. Xerais (Vigo).
1989: ‘Historia do povo de Xesús. A cousa principiou en Galilea’, Ediciós do Castro (Sada).
1990: ‘Manual de Ornitoloxía. Iniciación ás aves de Galicia’, SGHN - Diputación de Pontevedra; ‘Historia do povo de Xesús. En procura da Boa Nova’, Ediciós do Castro (Sada), ‘Actividades de léxico I e II’, Bahía Edicións (A Coruña) y ‘Actividades de expresión’, Bahía Edicións (A Coruña).
1991: ‘Actividades de construcción gramatical’, Bahía Edicións (A Coruña) y ‘Lingua e sociedade na Galiza’, Bahía Edicións (A Coruña).
1992: ‘Baldaio, espazo natural protexido’, ADEGA - Bahía Edicións (A Coruña), ‘Guía das aves de Galicia’, Bahía Edicións (A Coruña) y ‘Nomenclatura vernácula da flora vascular galega’, Xunta de Galicia, 1992 (Santiago de Compostela).
1992-1993: ‘Campaña de Educación bucodental’, Xunta de Galicia (Santiago de Compostela).
1993: ‘Fungos e cogumelos de Galicia. Unidade didáctica’, ‘O Forgoselo, espacio natural’, ‘Flora e vexetación de Galicia. Unidade didáctica’, ‘Aires de festa. Unidade didáctica’ y ‘Todo Vai. Prácticas sinxelas de laboratorio’ (Bahía Edicións, A Coruña).
1994: ‘Lingua galega, 5º E.X.B.’, Grupo Anaya (Madrid) y ‘Árbores de Galicia. Unidade didáctica’, ‘O Entroido en Galicia. Unidade didáctica’, ‘Baldaio. Unidade didáctica’ y ‘Matemáticas 1º E.S.O.’, Bahía Edicións, 1994 (A Coruña).
1995: ‘Atlas de vertebrados de Galicia’ (2 tomos), SGHN-Consello da Cultura Galega (Santiago de Compostela) y ‘Fieitos de Galicia. Unidade didáctica’ y ‘Espacios Naturais de Galicia. A Coruña’ (Bahía Edicións, A Coruña).
1996: ‘Evolución 1’, ‘Evolución 2’, ‘Aves 1’, ‘Aves 2’, ‘Mamíferos terrestres’, ‘Mamíferos Mariños’, ‘Anfíbios’, ‘Réptiles’, ‘Os primeiros animais’ y ‘Observar as aves’ (Colección A Nosa Natureza - A Nosa Terra, Vigo), ‘Aprendendo cas aves. O meu libro dos paxaros’, Bahía Edicións y Calendario 1997, Librería Follas Novas (Santiago de Compostela).
1997: ‘Vermes’, ‘Moluscos’, ‘Artrópodos 1’, ‘Artrópodos 2’, ‘Cordados e equinodermos’, ‘Peixes’, ‘Primeiros vexetais’ y ‘Plantas e árbores’ (Colección A Nosa Natureza- A Nosa Terra, Vigo) y ‘Espacios Naturais de Galicia. Ourense’, ‘Ciencias da natureza 2º E.S.O.’, ‘Xeografía e Historia de Galicia’, ‘Iniciación profesional marítimo pesqueira’ y ‘’Guía das árbores de Galicia’ (Bahía Edicións, A Coruña).
1998: ‘Fungos’ y ‘Observando a natureza’ (Colección A Nosa Natureza - A Nosa Terra, Vigo), ‘Medioambiente e saúde’, ‘Física e química 3º E.S.O.’, ‘Espacios Naturais de Galicia. Lugo’, ‘Matemáticas 4º Bach’, ‘Filosofía 1º Bach’ y ‘Recreos’ (Bahía Edicións, A Coruña), ‘O Monte de San Pedro y O Portiño (A Coruña), Roteiro’, Adega (A Coruña) y ‘El Mundo de los Animales’, Editorial Siruela (Madrid).
1999: ‘Imaxe’, ‘Bioloxía 2º Bach’, ‘Física e química 1º Bach’ y ‘Bioloxía e xeoloxía 4º ESO’ (Bahía Edicións, A Coruña).
2000: ‘Bioloxía e xeoloxía. 1º Bach’, ‘Grego. 1º Bach’, ‘Filosofía 1º Bach’, ‘Iniciación á electicidade e á electrónica. ESO’ y ‘Árbores froiteiras en Galicia’ (Bahía Edicións, A Coruña).
2001: ‘Manual de pneumática’ y ‘Química. 2º Bach’ (Bahía Edicións, A Coruña) y ‘Conocimiento del Medio. 4º Primaria’ (Alhucema / Edelvives, Madrid).
2002: ‘Técnicas de expresión escrita’, ‘Guía de Macroalgas de Galicia’, ‘Educación plástica e visual. ESO’, ‘Todo vai (III). Funciona!’ y ‘A Horta en Galicia’ (Bahía Edicións, A Coruña).
2003: ‘Guía práctica de xardinería en Galicia’, ‘Bioloxía 2º Bach’ y ‘Guía dos Líques de Galicia’ (Bahía Edicións, A Coruña).
2004: ‘Cuadernos de biología y geología’ (Edelvives, Madrid), ‘2º Ciclo de Educación Primaria. Unidade didáctica’, ‘3º Ciclo de Educación Primaria. Unidade didáctica’ y ‘1º Ciclo de ESO. Unidade didáctica’ (AS-PG, A Coruña) y ‘Guía práctica de enxertos, gallos e mergullos en Galicia’ y ‘Guía das Aves de Galicia’ (Bahía Edicións, A Coruña).
2005: ‘A Natureza Ameazada 2004’ (Consello da Cultura Galega, Santiago de Compostela) y ‘Horta ecolóxica na Galiza. Guía práctica para o cultivo’, ‘Guía Micolóxica dos ecosistemas galegos’ e ‘Hixiene Laboral’ (Bahía Edicións, A Coruña).
2006: ‘Cogumelos de Galicia’ (A Nosa Terra, Vigo) y ‘Guía dos anfíbios e réptiles de Galicia’ y ‘Arca de Noé’ (Bahía Edicións, A Coruña).

COLABORACIONES ILUSTRACIÓN EDITORIAL
1984: ‘O Parque da Alameda. Un itinerario para o teu lecer’, Ayuntamiento de Santiago (Santiago de Compostela) y ‘10 sitios de interés natural da comarca ferrolá’, SGHN (Ferrol).
1985: ‘Os Humoristas e a reconversión’, Museo del Humor (Fene), ‘A Frouxeira (Valdoviño). Routeiros Naturais’, SGHN (Ferrol), ‘Os humoristas galegos en homenaxe a Castelao’, Museo del Humor (Fene) y ‘Método de construcción de palletas e pallóns’, Universidad Popular de Vigo.
1988: ‘A Nosa Literatura: Unha interpretación para hoxe. Alexandre Bóveda’ (A Coruña).
1990: ‘Doniños (Ferrol). Routeiros Naturais’, SGHN (Ferrol) y ‘A Banda do 17’, Cadernos A Nosa Terra (Vigo).
1992: ‘Alegoria do ensoño ferido’ (Portada) y ‘Esbozo para unha biografía de Rosalía’ (Portada), Ediciós do Castro (Sada).
1993: ‘Vamos a reirnos muy en serio del racismo’, Ed. Presencia Gitana (Madrid) y ‘Onde Galicia é mar’ (Fotos), Xunta de Galicia (Santiago de Compostela).
1994: ‘Luis Seoane, a forma de Patria’, Espiral Maior (A Coruña) y ‘Las Recetas de Lina’ (Portada), ‘Monterrei 1494-1994. Cinco séculos de cultura’ (Portada) y ‘Egida’ (Portada), Ediciós do Castro (Sada).
1995: ‘La mirada atlántica’ (Portada), ‘Compostela sentimental’ (Portada), ‘Eduardo Blanco- Amor, dende Buenos Aires’, ‘O Raposo careto’ (Portada) y ‘Expresión e Arte’ (Portada), Ediciós do Castro (Sada) y ‘Homenaxe a Manuel María’, AS-PG (A Coruña).
1996: ‘Libro dos comentos’ (Portada) y ‘Silencio ergueito’ (Portada), Ediciós do Castro (Sada).
1997: ‘Taboas I. O da pesca e a conserva galegas’ (Portada), Universidad de Santiago.
1998: ’Andaina’ (portada revista escolar), Covas (Ferrol), ‘Guía. Lagoa e areal de Valdoviño’, SEAS - Xunta de Galicia (Ferrol), ‘O Paporroibo’ (varias portadas Nº 20, 26) (Vigo) y ‘50 Aniversario da Declaración Universal dos Dereitos Humanos 1948-1998’, Ayuntamiento de Ferrol.
2000: ‘25 Anos de labor cultural en Ourense. Benito Losada’, Diputación y Ayuntamiento de Ourense; ‘A Rúa’ (Ilustración de portada), Bahía Edicións (A Coruña), ‘Incendios forestais. Unidade Didáctica’ (Portada), Bahía Edicións (A Coruña) y ‘Historia do povo de Xesús ¿Quen dicides que son?’ (Portada), Edicións do Castro (Sada).
2001: ‘25 Anos de Medio Ambiente e Ecoloxismo na Galiza’, Adega (Santiago), ‘Monte de San Xurxo (Ferrol). Routeiros Naturais’, SGHN (Ferrol), ‘Algas mariñas de Galicia’ (Portada), Bahía Edicións (A Coruña), ‘Gran Enciclopedia Gallega (Fotografía)’, Apéndices de natureza (A Coruña), ‘Europa se ríe del racismo’, Edicións portuguesa e sueca, Presencia Gitana (Madrid), ‘AquaCiencia. Xardín temático sobre a auga’, Ayuntamiento de Ferrol y ‘Guía das árbores de Galicia’ (reedición) (Portada), Bahía Edicións (A Coruña).
2002: ‘Contra os vertidos radiactivos. Crónica da expedición a Londres’, Adega (A Coruña), ‘Hércules edicións. Proxecto Galicia’, Tomo ecologismo (Fotos) (A Coruña) y ‘Sagrada Familia’ (Portada), Cadernos de teatro, Miño (A Coruña).
2003: ‘Alexandre Bóveda en A Nosa Terra’, Edicións Laiovento (A Coruña) y ‘Gran Enciclopedia Gallega’, Tomos Fauna (Fotos). A Coruña.
2004: ‘Oito días nunha existencia violácea’ (ilustración de portada), Ed. Laiovento (A Coruña), ‘No verán, non te pares. 1ª guía de Actividades do verán’ (Ayuntamiento de Oleiros), ‘Un chapeu de palla italiana’ (Portada), Biblioteca-Archivo teatral F. Pillado Maior (Universidad de A Coruña) y ‘A Paz. Cuestión de fondo. O humor contra o racismo, a violencia e a pobreza’ (Folleto-Exposición), Fondo Galego de Cooperación e solidariedade.

COLABORACIONES EN PUBLICACIONES PERIÓDICAS (Humor, B.D., Ilustración, Caricatura, Fotografía):
‘Crash’ (1976-79, Madrid), ‘A Nosa Terra’ (Santiago – Vigo), ‘Irimia’ (Ferrol), ‘Can sen dono’ (Vigo), ‘A Ameixa Cacofónica’ (Carballo), ‘Área Crítica’ (Madrid), ‘Follas Secas’ (Ourense), ‘II Xornadas galegas de Educación ambiental’. AS-PG y ADEGA (1987, Vigo), ‘Area 2. Revista das mulleres nacionalistas galegas’ (1987, Santiago de Compostela), ‘La Voz de Galicia’ (A Coruña), ‘La Naval’ (A Coruña), ‘Luzes de Galicia’ (A Coruña), ‘Ólisbos’ (Santiago de Compostela), ‘Os Habitantes do Lago’ (A Coruña), ‘Xerme’, Caracas (Venezuela), ‘Villa Nova’ (Arzúa), ‘Albadabranca’, ADEGA (A Coruña), ‘Cerna’, ADEGA (Santiago), ‘Eros en espiral’, Homenaje a Avilés de Taramancos (1993, Santiago Compostela), ‘Especial Pelegrín. Frente Comixario’ (Ourense), ‘Tempo Sindical’, CIG (Vigo 1997), ‘Idea’, CEFOCOP (Ferrol, 1997), ‘Sapoconcho’, Museo del Humor (Fene), ‘Os humoristas e a lingua’, Asoc. de Amigos do Museo del Humor (Fene, 1997), ‘XO!’ (Vigo), ‘Malfeito’ (A Coruña, 1997), ‘A Ovella Negra’, CIG (A Coruña, 1998), ‘Raigame’, Escuela de danzas de la Excma. Diputación de Ourense (1998), ‘Eidos do libro’ (Ferrol, 1998), ‘A Peneira’ (Ponteareas), ‘Benegá’, BNG (Santiago de Compostela), ‘O Farelo’, Ponteareas (2001-2002), ‘Casahamlet’ (A Coruña), ‘A Xanela’ (Betanzos), ‘Cooltural Galicia’ (A Coruña, 2003), ‘O Máximo’ (Santiago de Compostela, 2004) y ‘El Domingo (La Opinión)’, A Coruña (2005).

EXPOSICIONES / PROYECCIONES DE DIAPORAMAS
1974: ‘Cartazes’, Sala Municipal del Ayuntamiento de Ferrol.
1979: Dibujo. ‘I Semana Labrega’, A.C. Lostrego. A. Amigos de la UNESCO (Madrid).
1980: Fotografía, Colectiva de alumnos de la Facultad de Bellas Artes (Madrid).
1981: ‘Salón Nacional y Regional de Fotografía Artística Ciudad de Ferrol’, AFA (Ferrol).
1982: Dibujo. O Patacón (A Coruña) y Dibujo. ‘Persoaxes’. Sala del Banco Bilbao (Betanzos).
1983: Humor Galego. Colectiva (Ourense), Dibujo, Sala del Casino Ferrolano (Ferrol) y Cómic, Dibujo y Fotografía, O Patacón (A Coruña).
1984. 12 Fotógrafos Coruñeses, Proyecciones audiovisuales, O Patacón (A Coruña), Dibujo, Cómic y Fotografía, Festival Intercéltico de Lorient (Bretaña), ‘Encontros de Humoristas Galegos’ (Salvaterra de Miño), Muestra Inaugural del Museo del Humor de Fene (Fene) y Muestra Inaugural de la Sociedade Fotográfica Coruñesa Sofoco (A Coruña).
1985. Retrato dunha cidade. Fotografía da Sofoco, Sala Municipal (A Coruña), ‘I Curuxa do Humor’, Muestra - Concurso, Museo del Humor (Fene) y ‘Encontro de Humoristas Galegos’ (Salvaterra de Miño).
1986. ‘Humoristas Galegos en Homenaxe a Castelao’ (Fene), Debuxo, Sala Maite Muñoz (Madrid), OLIÑAS VEÑEN, Colectiva, Ateneo (Ferrol), ‘Encontros Culturais en Liberdade’, Colectiva itinerante por Galicia, ‘CARTEL GALEGO’ (Ayuntamiento de Marín), ‘II Curuxa do Humor’, Mostra-Concurso, Museo del Humor (Fene), ‘ARTISTAS GALEGOS POLA PAZ’. ADEGA, Sala da Caja Postal (A Coruña) y ‘BIENAL DO HUMOR’, ‘Casa do Humor e a Sátira’, Gavrobo (Bulgaria).
1987. ‘SEMANA DAS LETRAS GALEGAS’ (Comic), I.B.Barallobre (Fene), DIA DAS AVES, Colectiva. SGHN (Santiago de Compostela), DEBUXO, Sala Caixa Galicia (Ferrol) e III Curuxa do Humor, Mostra-Concurso, Museo del Humor (Fene).
1988. V ENCONTRO DE HUMORISTAS (Salvaterra de Miño) y ‘Curuxa do Humor’, Mostra-Concurso, Museo del Humor (Fene).
1989. DIAPOGALICIA, Muestra de montajes audiovisuales (Ourense), CINE E HISTORIETA GALEGA, Colectiva itinerante (XOCIVIGA), IV Curuxa do Humor, Mostra dos fondos do Museo del Humor (Fene) y I SIMPOSIO DE HUMORISTAS GALEGOS (Ayuntamiento de Vigo).
1990. DIAPOGALICIA (Ourense), DEBUXO, Galería Sargadelos (Madrid) y SEMANA DEL HUMOR, Lepe (Huelva).
1991. ‘Homenaxe a Laxeiro’, Colectiva, Galería Citania (Santiago), ‘Proxeccións en Pubs’, Colectivo Ollo de Vidro/ACAB (A Coruña), Ciclo de ‘Proxeccións Ollo de Vidro’, CGAI (A Coruña), Debuxos, Semana Cultural da Acert, Tondela (Portugal) e Mar de Fondo, Colectivo Ollo de Vidro/ACAB (Ayuntamiento de Malpica).
1992. XXX Edición Premio Penagos de Dibujo (Madrid), Fotografía, Colectivo Ollo de Vidro (A Coruña), ‘Xornadas de B.D.’, Ateneo Stª Cecilia (Marín), Fotografía, Colectivo Ollo de Vidro (Sala de Exposicións Caixavigo - Vigo, Image Center - A Coruña e E.S. Arquitectura - A Coruña) y ‘Tarxetas de Nadal’, Colectiva, Cáritas, Galería Sargadelos (Ferrol).
1993. ‘Pequeno Formato’, Colectiva.Asociación de Artistas (A Coruña), ‘O Cómic en Galicia’, Colectiva itinerante (Diputación de A Coruña), Bienal Internacional del Humor, La Habana (Cuba), ‘Encontro de Humoristas’, Arcade (Soutomaior), Campo Libre, Fotografía, Colectivo Ollo de Vidro. Centro Leonés (A Coruña), ‘Outono Fotográfico’, Colectivo Ollo de Vidro (Ourense), Mar de Fondo, Fotografía y diaporamas, Colectivo Ollo de Vidro. XXII Experiencia de Sargadelos, O Castro (Sada) y ‘Xornadas de B.D.’ Casa da Xuventude (Ourense).
1994. ‘Mar Exeo, Mar de Males’, Fotografía. Ollo de Vidro/ACAB, Ateneo (A Coruña), Manos Unidas, Subhasta benéfica (Ferrol), ‘II Bienal da Caricatura’, Casa da Xuventude (Ourense), Anacos, Galería Sargadelos (Ferrol), Retrincos, Sala do Hércules Coruñés (A Coruña), Arte & Pastiche (Lisboa), Con toda a Alma, Itinerante de solidariedade con Cuba, ‘Campaña Pola Autodeterminación’, Itinerante de Galiza Nova y ‘Visións: A Coruña’, Outono Fotográfico. Colectivo Ollo de Vidro (Ourense).
1995. Manos Unidas. Subhasta benéfica (Ferrol), ‘From Galicia With Humour’, I Congreso Internacional de Humor Hispánico, Philadelphia (EE. UU.), ‘Caricatura e Humor’, Colectiva itinerante (Xunta de Galicia), ‘Homenaxe a Dieste’, Colectiva. Casa da Cultura (Ayuntamiento de Ferrol) e ‘A Través do Ollo de Vidro’, Colectiva. Casa Charry, Oleiros (A Coruña).
1996. Manos Unidas, Subhasta benéfica (Ferrol) y III Bienal da Caricatura, Casa da Xuventude (Ourense).
1997. ‘As Cores do Vento’, Colectiva itinerante de ilustradores. Xunta de Galicia. Programa Galicia Terra Única, ‘Galicia 1900-1997’, Apartado B.D. Programa Galicia Terra Única y ‘30 Anos do Ché Guevara’, Colectiva Galería Sargadelos (Santiago).
1998. ‘Os Humoristas e a Lingua’, Museo del Humor (Fene), Caperucita Ilustrada, Biblioteca Nacional (Madrid), ‘IV Bienal da Caricatura’, Casa da Xuventude (Ourense), ‘Lingua e Humor gráfico’, Asoc. Eiravedra (Betanzos), ‘Ollo ao lixo’, Colectiva itinerante por toda Galiza (1998-2002) y ‘IV Congreso Galego de Ornitoloxía’, Exposición de la Asociación gallega de fotógrafos de la natureza, Nigrán (Pontevedra).
1999. ‘Ollo ao lixo’, Colectiva itinerante (1998-2002). Adega y ‘Cores para a xente miuda’, Colectiva benéfica de ilustradores gallegos, Galería Sargadelos (Ferrol).
2000. ‘Ollo ao lixo’, Colectiva itinerante (1998-2002), V Bienal da Caricatura (Ourense), ‘Colectiva de Humor Galego’, Museo del Humor (Fene) y ‘Exposición Pequeno formato’, Asociación de Artistas de A Coruña.
2001. ‘Ollo ao lixo’, Colectiva itinerante (1998-2002), ‘Botándolle Humor. 25 Anos de Humor Gráfico’, A.C. Alexandre Bóveda (A Coruña) y ‘Botándolle Humor, Ciclo Pintando Carballo’, A.C. Lumieira (Carballo).
2002. ‘VI Bienal da Caricatura’, Casa da Xuventude (Ourense) y ‘Botándolle Humor. 25 Anos de Humor Gráfico’, Casa da Xuventude (Ourense).
2003. Exposición colectiva de apoyo a Nunca Máis, Pub Alfaiate (A Coruña), Exposición colectiva Asociación Portas Ártabras (A Coruña) y ‘O Chapapote móvese’, Exposición colectiva. Colectivo Chapapote, Casa de la Cultura Salvador de Madariaga (A Coruña).
2004. ‘VII Bienal da Caricatura’, Casa da Xuventude (Ourense), ‘Botándolle Humor, 25 Anos de Humor Gráfico’, Casa da Cultura, Miño (A Coruña), Colectiva benéfica de ilustradores gallegos, Galería Sargadelos ( Ferrol) y ‘A Paz cuestión de Fondo’, Fondo gallego por la cooperación y solidaridad (Baiona).
2005. ‘Colectiva Can de Palleiro’, Feria del libro infantil, AGPI (Pontevedra), ‘Colectiva Can de Palleiro. IV Semana de Humor de Silleda’ (Silleda) y ‘Sombras’, Anácara taller de creación, Centro comercial Odeón (Narón).
2006. Feria del Libro Infantil, Plantando libros, AGPI (Pontevedra) y ‘VIII Bienal da Caricatura’, Casa da Xuventude (Ourense).

DIAPORAMAS:
Individuales: ‘Man: O Museo de Camelle’ (1981), ‘Mar Morto, porto porco’ (1983), ‘Prohibición dos vertidos radiactivos!, Crónica da expedición de Adega á Gran Bretaña’ (1984) y ‘O Tesouro de Untia’ (1986).
Colectivo Ollo de Vidro: ‘Fauna mariña na ría de Sada’ (1990), ‘Fauna submariña galega’ (1991), ‘Mar Exeo, mar de males’ (1993), ‘Celso Emilio Ferreiro’ (1994) e ‘Insubmisión’ (1994).

 Otros datos de interés

Ha impartido varios cursos sobre dibujo, fotografía e ilustración.

CATÁLOGOS
1984: ‘IV Festival da Poesía do Condado’, A.C.D. O Condado.
1985: Catálogo Museo del Humor (Fene).
1986: ‘Curuxas 85-86’, Museo del Humor (Fene), ‘VI Festival da Poesía do Condado’, A.C.D. O Condado.
1988: ‘Humor galego ao 88’ (Salvaterra de Miño).
1989: Xociviga. ‘Cine e historieta galega’ (O Carballiño).
1989: ‘I Salón de primavera e simposio de humoristas galegos’ (Vigo).
1991: ‘Informe da Comunicación en Galicia’ (Consello da Cultura Galega).
1993: ‘Vistos para sentencia’ (Xunta de Galicia) y ‘Cómic en Galicia’, Diputación Provincial de A Coruña.
1994: ‘Paródia & Pastiche - Homenagem á Cultura. Humorgrafe’ (Lisboa) y ‘II Bienal da Caricatura’ (Ourense).
1995: ‘Humor y tolerancia’, Muestra de humor gráfico (Universidad de Alcalá), ‘Humor gráfico galego’ (Xunta de Galicia) y ‘From Galicia with humour’, Philladelphia, USA. Museo del Humor de Fene.
1996: ‘III Bienal da Caricatura’ (Ourense).
1997: ‘Guía de Ilustradores’, Asociación Española del Libro Infantil y Juvenil y ‘As Cores do Vento’ (Xunta de Galicia).
1988: ‘IV Bienal da Caricatura’ (Ourense).
1999: ‘Curuxas 99’, Museo del Humor de Fene y ‘Children´s books from Galicia’ (Xunta de Galicia).
2000: ‘V Bienal da Caricatura’ (Ourense) y ‘VI Bienal da Caricatura’ (Ourense).
2003: Carlos Rodríguez Silvar -2003- Bibliografía. Asociación de amigos del Museo de Humor de Fene.
2003: Guía de Artistas de Galicia / Guías Culturais (Xunta de Galicia, Compostela) y ‘O Chapapote móvese’, Colectivo Chapapote (A Coruña).
2004: ‘VII Bienal da Caricatura’ (Ourense).
2005: ‘Interea Visual. Ambiente e cultura’ (Diputación de A Coruña).
2006: ‘VIII Bienal da Caricatura’ (Ourense).
www.agpilustración.org Galería de socios da Asociación galega de profesionais da ilustración.

PREMIOS
1º Premio de Dibujo Radio Ferrol (1966).
1º Premio de Cómic O Facho (1985).
2º Premio de Cómic Casa da Xuventude, Ourense (1985).
1º Premio ‘Curuxa do Humor’, Museo del Humor de Fene (1988).
Seleccionado en la XXX Edición del Premio Penagos de Dibujo, Madrid (1992).