Cándido Sobrino Lomba


Categoría: Escultor e ebanista
Data de Nacemento: En 1828 (†30 de abril de 1901)
Lugar de Nacemento: A Guarda - Pontevedra
 Currículum

As súas obras máis importantes foron as tallas do Sagrado Corazón de Xesús e o Sagrado Corazón de María, que foron doadas ó mosteiro de benedictinas da Garda. Destacan ademais, o Santo Cristo da Soidade (1876) e o Cristo xacente (1879).