Bernardo José Feijoo Sánchez


Categoría: Catedrático de Dereito Penal
Data de Nacemento: 10 de abril de 1966
Lugar de Nacemento: Vigo (Pontevedra)
Correo electrónico: 
Formulario de contacto
 Currículum

Postos de traballo actuais: Catedrático de Dereito Penal na Universidade Autónoma de Madrid e Consultor de “Molins & Silva. Defensa penal”.
 
Lugar de traballo: Área de Dereito Penal da Facultade de Dereito da Universidade Autónoma de Madrid. Campus de Cantoblanco- E-28049 Madrid.
 
1.   Títulos Universitarios
-Licenciado en Dereito pola Universidade Complutense de Madrid (xuño de 1989).
-Doutor en Dereito pola Universidade Autónoma de Madrid, co traballo ‘Resultado Lesivo e Imprudencia’, dirixido polo profesor Dr. Gonzalo Rodríguez Mourullo e cualificado como apto cum laude por unanimidade (setembro de 1997).
 
2.   Postos docentes
-1994- 1998: Profesor asociado a tempo completo na área de Dereito Penal da Universidade Autónoma de Madrid.
-1998-2000: Profesor titular interino a tempo completo na área de Dereito Penal da Universidade Autónoma de Madrid.
-Desde o 18 de decembro de 2000 (BOE 28 de decembro, p. 46345) Profesor titular de Universidade a tempo completo na área de Dereito Penal da Universidade Autónoma de Madrid.
-Habilitación nacional para concorrer a concursos de acceso para o corpo docente de Catedráticos de Universidade na área de coñecemento de Dereito Penal con data de 16 de maio de 2007 (BOE 25 de maio de 2007).
-Desde xuño de 2008 (BOE 23 de xuño) Catedrático de Universidade a tempo completo na área de Dereito Penal da Universidade Autónoma de Madrid.

 Obras realizadas

3.   Bolsas e axudas
Bolseiro de Formación de Persoal Investigador do Ministerio de Educación e Ciencia en España (xaneiro 1991 - decembro 1992, abril 1994 - decembro 1994).
Bolseiro de Formación de Persoal Investigador do Ministerio de Educación e Ciencia no estranxeiro (xaneiro 1993 - marzo 1994).
Bolseiro do DAAD (Servizo de Intercambio Académico Alemán) no Seminario de Filosofía do Dereito da Universidade de Bonn (Alemaña).
Participación no proxecto de investigación (Ministerio de Educación e Cultura. Programa sectorial de promoción xeral do coñecemento, 1998-2000). Protección penal dos recursos naturais, do medio ambiente, da flora e da fauna e da ordenación do territorio (PB96-0068).
Participación no proxecto de investigación (Ministerio de Educación e Cultura. Programa sectorial de promoción xeral do coñecemento 2000-2003). A responsabilidade penal do persoal sanitario e análise xurídico-penal dos novos avances da medicina (BJU 2000-0254).
Axuda do Programa de Estancias de investigadores e profesores de Universidade en Centros de Investigación estranxeiros por Resolución de 31 de agosto de 2001 da Dirección Xeral de Universidades (PR2001-0330). Centro: Seminario de Filosofía do Dereito da Universidade de Bonn (Alemaña). Proxecto: Sancións penais para empresas e persoas xurídicas. Período: outubro 2001- abril 2002.
Bolsa da Fundación Alexander von Humboldt. Centro: Seminario de Filosofía do Dereito da Universidade de Bonn (Alemaña). Períodos: xaneiro 2002 - agosto 2002 e febreiro 2003 - maio 2003.
Participación no proxecto de investigación (Centro de Estudios de América Latina [UAM-BSCH]). Estudo de Dereito comparado sobre a imputación xurídico-penal en estruturas organizativas complexas. Duración: do 15 de febreiro de 2002 ata o 31 de xaneiro de 2003.
Axuda do Programa de Estancias de investigadores e profesores de Universidade en Centros de Investigación estranxeiros por Resolución de 21 de agosto de 2002 da Dirección Xeral de Universidades (PR2002-0248). Centro: Seminario de Filosofía do Dereito da Universidade de Bonn (Alemaña). Proxecto: Responsabilidade penal colectiva. Período: febreiro 2003 - xuño 2003.
Participación no proxecto de investigación (Ministerio de Educación e Cultura. Programa sectorial de promoción xeral do coñecemento 2004-2007). O novo sistema de sancións penais desde a perspectiva da integración e a Constitución Europea (SEJ 2004-07025/JURI).
Participación no proxecto de investigación (Proxecto cofinanciado para creación ou consolidación de grupos de investigación da Universidade Autónoma de Madrid, do 1 de xaneiro ao 31 de decembro de 2006). Repercusións no Dereito Penal dos avances en Biotecnoloxía e Ciencias Biomédicas (nº expediente 09/SHD/004).
Participación no proxecto de investigación (Ministerio de Educación e Cultura. Programa sectorial de promoción xeral do coñecemento 2009-2011). Avances en Neurociencias e responsabilidade xurídico-penal (DER2008-01827/JURI).
 
4.   Proxectos de investigación subvencionados.
Participación no proxecto de investigación (Ministerio de Educación e Cultura. Programa sectorial de promoción xeral do coñecemento, 1998-2000). Protección penal dos recursos naturais, do medio ambiente, da flora e da fauna e da ordenación do territorio (PB96-0068).
Participación no proxecto de investigación (Ministerio de Educación e Cultura. Programa sectorial de promoción xeral do coñecemento 2000-2003). A responsabilidade penal do persoal sanitario e análise xurídico-penal dos novos avances da medicina (BJU 2000-0254).
Participación no proxecto de investigación (Centro de Estudios de América Latina [UAM-BSCH]). Estudio de Dereito comparado sobre a imputación xurídico-penal en estruturas organizativas complexas. Duración: desde o 15 de febreiro de 2002 ata o 31 de xaneiro de 2003.
Participación no proxecto de investigación (Ministerio de Educación e Cultura. Programa sectorial de promoción xeral do coñecemento 2004-2007). O novo sistema de sancións penais desde a perspectiva da integración e a Constitución Europea (SEJ 2004-07025/JURI).
Participación no proxecto de investigación (Proxecto cofinanciado para creación ou consolidación de grupos de investigación da Universidade Autónoma de Madrid, do 1 de xaneiro ao 31 de decembro de 2006). Repercusións no Dereito Penal dos avances en Biotecnoloxía e Ciencias Biomédicas (nº expediente 09/SHD/004).
Participación no proxecto de investigación (Ministerio de Educación e Cultura. Programa sectorial de promoción xeral do coñecemento 2009-2011). Avances en Neurociencias e responsabilidade xurídico-penal (DER2008-01827/JURI).
 
5.   Estancias financiadas no estranxeiro.
-1991: Instituto Max Planck de Friburgo (Alemaña).
-1992: Instituto Max Planck de Friburgo (Alemaña).
-1992-1994: Seminario de Filosofía do Dereito, Universidade de Bonn (Alemaña) dirixido polo profesor Günther Jakobs.
-2001-2002: Seminario de Filosofía do Dereito da Universidade de Bonn (Alemaña) dirixido polo profesor Günther Jakobs.
-2002-2003: Seminario de Filosofía do Dereito da Universidade de Bonn (Alemaña) dirixido polo profesor Rainer Zaczyk.
 
6.    Publicacións. Monografías.
-“El injusto penal y su prevención ante el nuevo Código Penal de 1995”, Editorial Colex, Madrid (1997).
-“Homicidio y lesiones imprudentes: Requisitos y límites materiales”, Editorial Edijus, Madrid (1999).
-“Límites de la participación criminal. ¿Existe una «prohibición de regreso» como límite general del tipo en derecho penal?”, Editorial Comares, Granada (1999); tamén publicado en Universidade Externado de Colombia, Bogotá (2001).
-“Teoría de la Imputación objetiva. Editorial Angel editor”, México (febreiro de 2000; 1ª reimpresión en outubro de 2000 e 2ª reimpresión en 2003). Existe unha tradución ao portugués en Editorial Manole, Sao Paulo – Brasil (2003).
-“Resultado lesivo e imprudencia. Estudio sobre los límites de la responsabilidad penal por imprudencia y el criterio del fin de protección de la norma de cuidado”, Editorial José María Bosch, Barcelona (2001); tamén publicado en Editorial Universidade Externado de Colombia, Bogotá (2003).
-“Sanciones para empresas por delitos contra el medio ambiente”, Editorial Civitas, Madrid (2002).
-“Imputación objetiva en Derecho Penal”, Ed. Grijley, Monografías penales nº 2, Lima - Perú (2002).
-“Comportamiento de terceros en Derecho Penal”, Ed. Angel editor, México (2002).
-“La normativización del Derecho Penal: ¿Hacia una teoría sistémica o hacia una teoría intersubjetiva de la comunicación?”, Ed. ARA editores, Lima – Perú (2007).
-“Retribución y prevención general. Un estudio sobre la teoría de la pena y las funciones del Derecho Penal”, Editorial Bdef, Montevideo e Bos Aires (2007).
-“Derecho Penal de la empresa e imputación objetiva”, Ed. Reus, Madrid (2007).
-“Normativización del derecho penal y realidad social”, Ed. Universidade Externado de Colombia, Bogotá – Colombia (2008).
 
7.   Publicacións. Libros colectivos e manuais.
Como autor:
 
-Comentarios aos artigos 341 a 378, 404 a 445, 581 a 604, 605 a 616, 638 e 639 e Disposicións adicionais 1ª, 2ª e 3ª. En: RODRIGUEZ MOURULLO (dir.)/JORGE BARREIRO (coord.): “Comentarios al Código Penal”, Editorial Civitas, Madrid (1997).
-Artigos. 1 a 21. En: GARBERI LLOBREGAT (coord.): “Código Penal. Interpretación jurisprudencial y legislación complementaria”, Editorial Bosch, Barcelona (1999).
-Capítulo IV. Aborto. En: BAJO FERNÁNDEZ (dir.): “Compendio de Derecho Penal (Parte Especial)”,  Volumen I, Ed. Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid (2003).
-“Relevancia de la actuación de la víctima para la responsabilidad penal del autor”, Universidade de León, Secretariado de Publicacións e Medios Audiovisuais (2004).
-‘La normativización del Derecho Penal: ¿Hacia una teoría sistémica o hacia una teoría intersubjetiva de la comunicación?’, en: CARLOS GÓMEZ-JARA DÍEZ (Ed.): “Teoría de sistemas y Derecho Penal. Fundamentos y posibilidades de aplicación”, Editorial Comares, Granada (2005); tamén publicado en Editorial Universidade Externado de Colombia, Bogotá – Colombia (2007) e en “Normativización del derecho penal y realidad social”, Editorial Universidade Externado de Colombia, Bogotá – Colombia (2008).
-“¿Prevenir riesgos o confirmar normas? La teoría funcional de la pena de Günther Jakobs. Estudio preliminar a La pena estatal: significado y finalidad de Günther Jakobs”, Editorial Civitas, Madrid (2006), pp. 15 a 81, en colaboración con CANCIO MELIA, M.; tamén publicado en: “Normativización del derecho penal y realidad social”, Editorial Universidade Externado de Colombia, Bogotá – Colombia (2008).
-“El Derecho Penal del enemigo y el Estado democrático de Derecho”, en: CANCIO MELIA, M. / GÓMEZ-JARA DÍEZ, C. (coords.): “Derecho penal del enemigo. El discurso penal de la exclusión”, Tomo 1, Editorial Bdef, Madrid (2006); tamén publicado en “Revista de Derecho Penal contemporáneo” nº 16 (xullo - setembro 2006), en: ZAMORA JIMÉNEZ, A. (dir.), “Estudios Penales y Política Criminal”, Editorial Ángel editor, México (2006); en “Revista peruana de Ciencias penales” nº 18 (2006) e en “Normativización del derecho penal y realidad social”, Editorial Universidade Externado de Colombia, Bogotá – Colombia (2008). Tamén foi traducido ao portugués e publicado na revista electrónica Panóptica, ano 2, nº 11 (novembro de 2007), (www.panoptica.org) como “O Direito Penal do inimigo e o Estado democrático de Direito” (“Criminal Law for the enemy and the democratic State of law).
-Arts. 1 a 26. En: GARBERI LLOBREGAT, J. (dir.): “Práctica Jurisprudencial del Código Penal. Análisis temático y sistemático de Jurisprudencia Penal”, Editorial Bosch, Barcelona (2006).
-“Autoría y participación en organizaciones empresariales complejas”, en: SALAZAR SÁNCHEZ, N. (coord.): “Dogmática actual de la autoría y la participación criminal”, Editorial Ideosa, Lima – Perú (2007); tamén publicado en “Revista jurídica del Perú”  nº 85 (marzo de 2008) e en BAJO FERNÁNDEZ (dir.): “Gobierno corporativo y Derecho Penal. Mesas redondas de Derecho y Economía”, Madrid (2008).
-“Autoría y participación en el delito de defraudación tributaria, con especial referencia a las organizaciones empresariales”, en: BAJO FERNÁNDEZ, M. (dir.): “Política fiscal y Delitos contra la Hacienda Pública”, Editorial Universitaria Ramón Areces, Madrid (2007).
-“Prevención general positiva: estabilización normativa mediante imposición de males. Una réplica a la teoría de la pena de Günther Jakobs”, en: CANCIO MELIA, M. / FEIJOO SÁNCHEZ, B. (edits.): “Teoría funcional de la pena y de la culpabilidad”, Seminario con Günther Jakobs en la UAM, Editorial Civitas, Madrid (2008).
-Comentarios á exposición de motivos e aos artigos 1, 3, 5, 7 a 15, 40, 43 a 53, disposición transitoria e disposición final quinta (cláusula derrogatoria) en: JULIO DÍAZ-MAROTO Y VILLAREJO (Director): “Comentarios a la ley reguladora de la responsabilidad penal de los menores”, Editorial Civitas, Madrid (2008).
-Voces “Bien jurídico y delitos socioeconómicos”, “Política criminal y delitos socioeconómicos” e “Sanciones penales y prevención de delitos socioeconómicos”, en: BOIX, J. (dir.): “Diccionario de Derecho Penal Económico”, Editorial Iustel, Madrid (2008).
-“Autorregulación y Derecho penal de la empresa: ¿Una cuestión de responsabilidad individual?”, en LUIS ARROYO JIMÉNEZ e ADÁN NIETO MARTÍN, Autorregulación e sancións. Editorial Lex Nova, Valladolid (2008).
 
Como editor:
 
-FEIJOO SÁNCHEZ, B. / JORGE BARREIRO, A. (edits.): “Nuevo Derecho penal juvenil: una perspectiva interdisciplinar. ¿Qué hacer con los menores delincuentes?”, Editorial Atelier, Barcelona (2008).
-CANCIO MELIA, M. / FEIJOO SÁNCHEZ, B. (edits.): “Teoría funcional de la pena y de la culpabilidad”, Seminario con Günther Jakobs na UAM, Editorial Civitas, Madrid (2008).
 
8.   Publicacións. Artigos:
-“Reserva de Ley Orgánica en materia penal e intervención del legislador en materia de derechos fundamentales”, Cuadernos de Política Criminal (1994).
-“Delitos contra la seguridad colectiva: ¿Tentativas imprudentes?”, Revista Xurídica La Ley (1997).
-“Delitos contra la Administración Pública: consideraciones generales, nuevas figuras delictivas y modificación de otras conocidas”, Revista Xurídica La Ley (1997).
-“La imprudencia en el Código Penal de 1995”, Cuadernos de Política Criminal (1997).
-“Los delitos de genocidio en el Derecho Penal español”, ICADE. Revista das facultades de Dereito e Ciencias Económicas e Empresariales (1997).
-“Reflexiones sobre los delitos de genocidio”, Revista Xurídica La Ley (1998).
-“La distinción entre dolo e imprudencia en los delitos de resultado lesivo”, Revista brasileira de Ciencias Criminais (1999).
-“Los delitos de resultado lesivo en la doctrina de la Sala 2ª del Tribunal Supremo: de las Teorías de la causalidad a las Teorías de la imputación”, Revista Canaria de Ciencias Penales (1999).
-“Seguridad del tráfico y resultado de peligro concreto (Comentario ás sentencias do Tribunal Supremo de 5 de marzo de 1998 e 2 de xuño de 1999)”, Revista Xurídica LA LEY 1999-6. Tamén publicado en: Revista Peruana de Ciencias Penales nº 10, pp. 173 a 209 e en Revista de Derecho Penal 2008-1, Delitos de peligro-II.
-“Actuación de la víctima e imputación objetiva. Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de septiembre de 1999”, en Revista de Derecho Penal y Criminología, 2ª época, 2000 (nº 5).
-“La responsabilidad penal de las personas jurídicas, ¿Un medio eficaz de protección del medio ambiente?”, en: Revista Peruana de Ciencias Penales nº 9.
-“Cuestiones básicas de los delitos de peligro abstracto y concreto en relación con el tránsito”, en: Revista Ibero-Americana de Ciencias Penais, 2000 (nº 0). Tamén publicado en: Revista da AJURIS (Asociación de los jueces de Río Grande del Sur) 2000 (nº 78).
-“Una polémica doctrinal interminable: ¿Son típicas en el Derecho Penal español la participación imprudente y la participación en el delito imprudente?”, en: Revista Xurídica LA LEY 2000-1.
-“El principio de confianza como criterio normativo de imputación en el Derecho Penal: fundamento y consecuencias dogmáticas”, en Revista de Derecho Penal y Criminología, 2ª época, 2000 (nº 1 extraordinario). Tamén publicado en: Revista Ibero-Americana de Ciencias Penales 2000 (nº 1).
-“La participación imprudente y la participación en delito imprudente en el Derecho Penal español: Reflexiones provisionales sobre la normativización de la autoría y la participación y comentario a la STS de 21 de marzo de 1997”, en “El Nuevo Derecho Penal Español. Estudios Penales en Memoria del Prof. José Manuel Valle Muñiz”, Pamplona (2001), tamén publicado en Derecho Penal Contemporáneo. Revista Internacional nº 4 (xullo - setembro de 2003).
-“Sobre el contenido y la evolución del Derecho Penal español tras la LO 5/2000 y la LO 7/2000”, en ‘Revista Jurídica de Estudiantes de la Universidad Autónoma de Madrid’ nº 4 (2001). Tamén publicado no libro “Derecho Penal Iberoamericano, IV Reunión de la Comisión redactora del Código Penal Tipo para Iberoamerica”, Universidade Externado de Colombia (2001). Tamén publicado en www.mundojuridico.adv.br  (Sao Paulo - Brasil).
-“Los límites político-criminales de la responsabilidad por imprudencia: la imprudencia leve como hecho punible”, en Revista del Poder Judicial nº 61 (2001). Tamén publicado en Revista Ibero-Americana de Ciencias Penais 2002 (nº 6).
-“Empresa y delitos contra el medio ambiente”, en Revista Xurídica LA LEY 2002, Caderniño nº 5550 de 23 de maio de 2002 e Caderniño nº 5551 de 24 de maio de 2002. Tamén publicado en: JORGE BARREIRO, AGUSTIN (director): “Estudios sobre la protección penal del medio ambiente en el ordenamiento jurídico español”, Granada (2005).
-Recensión a "Die Strafbarkeit des Auschwitz-Leugnens" (La punibilidad de la negación de la existencia de Auschwitz) de Thomas Wandres. En: Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales Tomo LIII (2000). Tamén publicado en: Derecho Penal contemporáneo. Revista Internacional nº 1 (outubro – decembro de 2002). Tamén publicado en: Revista peruana de doctrina y jurisprudencia penales nº 4 (2003).
-Recensión a "Der Zweistufige Deliktsaufbau" (La estructuración del delito en dos niveles) de Klaus Rinck. En: Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales Tomo LIII (2000). Tamén publicado en: Revista Ibero-Americana de Ciencias Penais 2002 (nº 6). Tamén publicado en: Revista peruana de doctrina y jurisprudencia penales nº 4 (2003).
-“Las teorías clásicas de la pena”, en Revista Peruana de Ciencias Penales nº 11 (Edición especial sobre o Código Penal peruano).
-“Sobre el fundamento de las sanciones penales para personas jurídicas y empresas en el Derecho Penal español y el Derecho Penal peruano”, en: La responsabilidad penal de las personas jurídicas, órganos y representantes, Lima (2002), pp. 215 a 275. Tamén publicado en: “La responsabilidad penal de las personas jurídicas, órganos y representantes”, Mendoza – Arxentina (2005), pp. 153 a 193. Tamén publicado en: Revista Peruana de Ciencias Penales nº 15, pp. 199 a 238.
-“¿Culpabilidad y punición de personas jurídicas?, en: “El funcionalismo en Derecho Penal. Libro homenaxe ao Profesor Günther Jakobs”, Universidade Externado de Colombia (2003), pp. 349 a 384.
-“¿Imputación objetiva a la víctima que provoca a su agresor?”, en “Dogmática y ley penal. Libro Homenaje a Enrique Bacigalupo”, Madrid (2004), pp. 235 a 253. Tamén publicado en Sistemas Penales Iberoamericanos. Libro Homenaje al profesor Dr. D. Enrique Bacigalupo no seu 65 aniversario, Lima (2003), pp. 509 a 532.
-“Seguridad colectiva y peligro abstracto. Sobre la normativización del peligro”, en: BAJO FERNÁNDEZ, M. / JORGE BARREIRO, A. / SUÁREZ GONZÁLEZ, C. (edits.): “Libro Homenaje al Prof. Dr. Gonzalo Rodríguez Mourullo”, Editorial Civitas, Madrid (2005), pp. 307 a 342. Tamén publicado en: Revista de Derecho Penal nº 2007-2 (Delitos de peligro-I), pp. 147 a 195. Tamén publicado en: “Normativización del derecho penal y realidad social”. Editorial Universidade Externado de Colombia, Bogotá – Colombia (2008), pp. 315 a 350.
-“Retribución y prevención general”, en “La respuesta del Derecho Penal ante los nuevos retos”, IX Xornadas de profesores e estudantes das Universidades de Madrid, celebradas na Universidade Rey Juan Carlos os días 8, 9 e 10 de marzo de 2005, Editorial Dykinson - Servizo de publicacións da URJC, Madrid (2006), pp. 97 a 114. Tamén publicado en: “Normativización del derecho penal y realidad social”, Editorial Universidade Externado de Colombia, Bogotá – Colombia (2008), pp. 259 a 276.
-Recensión a "Desvalorar e imputar. Sobre la imputación objetiva en Derecho Penal" de Wolfgang Frisch e Ricardo Robles Planas, en Revista de Derecho Penal y Criminología, 2ª época, 2006 (nº 17), pp. 417 a 436. Tamén publicado en: FRISCH, W. / ROBLES PLANAS, R.: “Desvalorar e imputar. Sobre la imputación objetiva en Derecho penal”, Editorial Bdef, Buenos Aires (2006), pp. 115 a 147. Tamén publicado en: “Normativización del derecho penal y realidad social”, Editorial Universidade Externado de Colombia, Bogotá – Colombia (2008), pp. 350 a 368.
-“Sobre la «administrativización» del Derecho Penal en la «sociedad del riesgo». Un apunte sobre la política criminal a principios del siglo XXI”, en: Derecho y Justicia penal en el siglo XXI. Liber amicorum en homenaje al Profesor Antonio González-Cuéllar García, Editorial Colex, Madrid (2006), pp. 137 a 176. Tamén publicado en: “Derecho Penal contemporáneo”, Revista Internacional nº 19 (abril - junio 2007), pp. 101 a 152. Tamén publicado en: “Normativización del derecho penal y realidad social”, Editorial Universidade Externado de Colombia, Bogotá – Colombia (2008), pp. 187 a 226.
-“Individualización de la pena y teoría de la pena proporcional al hecho. El debate europeo sobre los modelos de determinación de la pena”, enwww.indret.com (Revista para a análise do Dereito) nº 402, Barcelona (xaneiro 2007), pp. 1 a 20. Tamén publicado en “Normativización del derecho penal y realidad social”, Editorial Universidade Externado de Colombia, Bogotá – Colombia (2008), pp. 298 a 312. Tamén publicado en: Revista Peruana de Ciencias Penales nº 20 (2008), pp. 187 a 204.
-“Imputación de hechos delictivos en estructuras empresariales complejas”, en: La Ley Penal. Revista de Derecho penal, procesal y penitenciario nº 40 (xullo - agosto 2007), monográfico Empresa y Derecho Penal, pp. 5 a 25.
-“Positive Generalprävention. Gedanken zur Straftheorie Günther Jakobs”, en: Festschrift für Günther Jakobs zum 70. Geburtstag, Editorial Carl Heymanns, Colonia e outras (2007), pp. 75 a 95.
-“Prevención general positiva. Una reflexión en torno a la teoría de la pena de Günther Jakobs”, en: “Anuario de Derecho Penal y Ciencias penales”, Tomo LIX (2006), pp. 111 a 134. Tamén publicado en FEIJOO SÁNCHEZ, B.: “Normativización del derecho penal y realidad social”, Editorial Universidade Externado de Colombia, Bogotá – Colombia (2008), pp. 276 a 298.
-“Sobre la crisis de la teoría del bien jurídico”. Recensión a Roland Hefendehl (ed.): “La teoría del bien jurídico. ¿Fundamento de legitimación del Derecho penal o juego de abalorios dogmático?”, en: www.indret.com, InDret Penal nº 2/2008 (abril), pp. 1 a 16.
-“El futuro de la dogmática jurídico-penal: Del paradigma de la motivación al paradigma de la comunicación”, en “Estudios penales en homenaje a Enrique Gimbernat”, Tomo I, Madrid (2008), pp. 263 a 289.
-“Prolegómenos para una teoría comunicativa del delito. La celebración de 15 años de diálogo científico con Günther Jakobs”, en: MONTEALEGRE LYNNET / CARO JOHN (edits.): “El sistema penal normativista en el mundo contemporáneo. Libro Homenaje al Profesor Günther Jakobs en su 70 aniversario”, Universidade Externado de Colombia (2008), pp. 33 a 83.
-“Sociedades mercantiles en crisis y Derecho penal. Sobre la función social y el fundamento del injusto del delito concursal (art. 260 CP)”, en Anuario de Derecho Concursal 16/2009-1, pp. 25 a 80.
-“Crisis económica y concursos punibles”, en Revista Xurídica LA LEY de 19 de maio de 2009.

 Outros datos de interese

9. Diversas publicacións e traducións. 
 
10. Conferencias e relatorios.
-1994: “Die Bestimmung des tatbestandsmässigen Verhaltens beim fahrlässigen Erfolgsdelikt (La determinación de la conducta típica en el delito imprudente de resultado)”. Seminario de Filosofía de Dereito, Universidade de Bonn.
-1997: “Participación imprudente”, II Xornadas de profesores e alumnos de Dereito Penal, Universidade Complutense de Madrid.
-1998: “Los delitos de genocidio”, III Xornadas de profesores e alumnos de Dereito Penal, Universidade Pontificia de Comillas (Madrid).
-1998: “Delitos de perigo concreto e delitos de perigo abstrato. Aspectos penais e administrativos do novo código de tránsito”. Foro Justiça Federal, PortoAlegre (Brasil).
-1998: “Responsabilidade Penal da Pessoa Juridica. As novas leis penais”. Foro da Justiça Federal, Porto Alegre (Brasil).
-1999: “El Tribunal Penal Internacional. Ciclo de Conferencias 50 años de Derechos Humanos”, Universidade Autónoma de Madrid.
-1999: “El principio de confianza”, IV Xornadas de Dereito Penal de Madrid. UNED.
-1999: “El caso Pinochet desde la perspectiva del Derecho Penal”. Presentación do libro El Caso Pinochet de Remiro Brotons. Universidade Autónoma de Madrid.
-2001: “Responsabilidad penal del menor. Encuentro internacional de Derecho Penal, Penal militar y procesal colombianos”, Universidade Externado (Colombia).
-2001: “El principio de complementariedad en Estatuto del Tribunal Penal Internacional”, VI Xornadas de profesores e alumnos de Dereito Penal de Madrid. Universidade Carlos III (Madrid).
-2001: “Imputación objetiva”, II Seminario de Dereito penal e Proceso penal de Franca (Brasil). Facultad de Derecho. UNIFRAN.
-2001: “Teoría de la Pena. Primer Congreso Internacional de Derecho Penal-Los diez años del Código Penal”, Universidade Antenor Orrego. Trujillo (Perú).
-2001: “Sanciones penales para empresas y personas jurídicas”, I Congreso Internacional de Dereito Penal. Universidade Antenor Orrego, Trujillo (Perú).
-2002: “¿Culpabilidad y punición de las personas jurídicas?”, III Seminario sobre Filosofía e Dereito contemporáneo. Homenaxe ao profesor Günther Jakobs. Universidade Externado, Colombia (Bogotá).
-2003: “La imprudencia y el riesgo permitido en la empresa”, X Congreso de Estudantes de Dereito Penal. Dereito Penal Laboral. Universidade de Barcelona.
-2005: “Retribución y prevención general”, IX Xornadas de profesores e estudantes de Dereito Penal de universidades de Madrid. Universidade Rey Juan Carlos.
-2006: “Autoría y participación en los delitos contra la Hacienda Pública. Mesas redondas de Derecho penal económico”, Ilustre Colexio de Avogados (Madrid).
-2006: “Política criminal y bien jurídico”, X Xornadas de Dereito Penal de universidades de Madrid, Universidade Complutense (2006).
-2006: “Teoría comunicativa de prevención general positiva”, Ciclo de conferencias da área de Dereito Penal, Facultade de Dereito, Universidade Rey Juan Carlos.
-2007: “Imputación de hechos delictivos en organizaciones empresariales”, XI Xornadas de Dereito Penal de universidades de Madrid, Universidade Pontificia Comillas.
-2007: “Responsabilidad de los administradores por actuación en nombre de la persona jurídica”, Mesas redondas de Dereito penal Económico. Ilustre Colexio de Avogados de Madrid.
-2007: “Autorregulación y responsabilidad individual”, Universidade Castilla-La Mancha (Cidade Real).
-2008: “Insider Training: su configuración en España”. Mesas redondas de Dereito e Economía. Colexio de avogados (Madrid).
-2009: “Revisión crítica del concepto de bien jurídico”. XVI Congreso de Dereito Penal do século XXI. Universidade de Barcelona. 
 
11. Cursos de Posgrao, Especialización e Seminarios.
-1998: “La responsabilidad penal de las personas jurídicas ¿Un medio eficaz de protección del medio ambiente?”, Curso na Escola de formación de xuíces e fiscais (procuradores) federais do Estado do Río Grande do Sul. Foro da Justiça Federal de Porto Alegre (Brasil).
-1998: “Introducción a los aspectos generales de la infracción penal y la relevancia práctica”. Curso Diplomado de Dereito Penal e Procesal Penal. Universidade Autónoma Gabriel René Moreno de Santa Cruz (Bolivia).
-1999: “Delitos de resultado y delitos de peligro”. Curso de Dereito de Medio Ambiente. Universidade Autónoma de Madrid.
-1999: “Introducción a los aspectos generales de la infracción penal y la relevancia práctica”. Curso Diplomado de Dereito Penal e Procesal Penal. Universidade Autónoma Gabriel René Moreno de Santa Cruz (Bolivia).
-1999: “La teoría de la imputación objetiva en Derecho Penal”. Diplomado en Dereito Penal (Parte Xeral). Universidade de Guadalaxara (México).
-1999: “Derecho Penal ambiental”. Curso práctico de Dereito ambiental (UAM/Fondo Social Europeo). Universidade Autónoma de Madrid.
-2000: “Responsabilidad penal por daños a medio ambiente”. Curso de Dereito ambiental (UAM/Fondo Social Europeo). Universidade Autónoma de Madrid.
-2000: “El principio de responsabilidad individual en Derecho Penal Internacional”. Curso de Inverno: Dereito Penal Internacional Humanitario e dos dereitos humanos. Universidade Carlos III (Madrid).
-2002: “El principio de responsabilidad individual en Derecho Penal Internacional”. Curso de Inverno. Segunda Edición: Dereito Penal e Procesal Internacional Humanitario e dos dereitos humanos. Universidade Carlos III (Madrid).
-2001-02: Codirección con Günther Jakobs do Seminario de Dereito Penal titulado "Neueste Entwicklungen in der Strafrechtsdogmatik" (Desarrollos novedosos en la dogmática del Derecho Penal). Seminario de Filosofía do Dereito. Universidade de Bonn (Alemaña).
-2003: “Responsabilidad penal por daños al medio ambiente”. Curso práctico de Dereito ambiental (UAM/Fondo Social Europeo). Universidade Autónoma Madrid.
-2004: “Evolución histórico-dogmática del delito imprudente”. Curso de doutoramento O delito imprudente dirixido pola profesora Alicia Gil Gil. Facultade de Dereito. UNED.
-2004: “Curso de especialización sobre responsabilidad por delitos contra el medio ambiente para funcionarios de Comunidad de Madrid”, Universidade Autónoma.
-2004: “Cuestiones básicas sobre sanciones para menores en Derecho Penal español”. Curso de doutoramento Dereito Penal de menores dirixido polo profesor Octavio García Pérez. Facultade de Dereito. Universidade de Málaga.
-2005: “Curso de especialización sobre responsabilidades penales derivadas del incumplimiento de la Ley de prevención y control de la contaminación para funcionarios de la Comunidad de Madrid”. Consellería de Medio Ambiente.
-2006: “Teoría de la pena y derechos fundamentales. Derecho penal y derechos fundamentales”. Seminario de posgrao. Universidade Luterana de Brasil. Facultade de Dereito. Universidade Autónoma de Madrid.
-2006: “Módulo de victimología. Master en Ciencias forenses. Diploma en ciencias forenses y criminología”. Facultade de Psicoloxía. Universidade Autónoma de Madrid. 
-2007: “Autoría y participación en organizaciones empresariales”, II Seminario de Teoría xurídica do delito. A punición da participación criminal: fundamento e límites. Universidade Miguel Hernández. Elche.
-2007: “La víctima y la política criminal” e “El estatuto jurídico de la víctima en el ordenamiento jurídico español. La víctima: El silencio de los corderos.” Facultade de Filosofía. Universidade Autónoma de Madrid.
2007. Módulo de cuestións básicas de Dereito Penal económico e da empresa. Máster en especialista en Dereito Penal. Universidade de Sevilla.  
-2008: Minoría de idade penal. A imputabilidade. Curso de especialización como xuíz de menores. Escola Xudicial (Barcelona).
-2008: “Política criminal del medio ambiente. Una propuesta desde una teoría normativa y comunicativa del Derecho Penal”, III Seminario sobre Teoría xurídica do delito. Fundamento e funciones do Dereito penal e delitos contra o medio ambiente. Universidade Miguel Hernández.
-2008: “Introducción a la victimología. La víctima: El silencio de los corderos” (2ª edición). Facultade de Filosofía. Universidade Autónoma de Madrid.
-2008: “Módulo de Cuestiones básicas de Derecho Penal económico y de la empresa”. Máster en especialista en Dereito Penal. Universidade de Sevilla.
-2008: “Qué ha sido y qué representa hoy el funcionalismo en la dogmática jurídico-penal”. Sesión inaugural do Programa de doutoramento interuniversitario. Facultade de Dereito e Economía. Universidade de Lleida.
-2007 e 2008. Módulo de victimoloxía. Máster en Ciencias Forenses. Diploma en ciencias forenses e criminoloxía. Facultade de Dereito. Universidade Autónoma de Madrid. 
-2009: “Problemas de imputación objetiva en el Derecho Penal económico y empresarial”. Curso de Dereito penal económico e criminalidade organizada. Facultade de Dereito (Universidade de Castilla-La Mancha).
-2009: “Funcionalismo y teoría del bien jurídico”, Seminario sobre “Constitución y principios del Derecho Penal”. Facultade de Dereito. Universidade de Barcelona.
 
12. Moderación e dirección de Cursos e Seminarios.
-2006: “Moderación del curso Avances en Biomedicina y Derecho Penal”. Cursos de verán da Universidade Autónoma de Madrid.
-2006: “Dirección del Seminario sobre la teoría de la pena y la imputación jurídico-penal de JAKOBS”, Facultade de Dereito, Universidade Autónoma de Madrid.
-2006: “Dirección del Curso de Humanidades Contemporáneas: ¿Qué hacer con los menores delincuentes? La reforma del Derecho Penal del Menor”, Facultade de Dereito. Universidade Autónoma de Madrid.