Antón Villar Ponte


Categoría: Escritor, activista político
Data de Nacemento: 2 de outubro de 1881 (†4 de marzo de 1936)
Lugar de Nacemento: Viveiro (Lugo)
 Currículum

Cursa o Bacharelato en Lugo e obtén a licenciatura en Farmacia en Santiago en 1901. En 1899 inicia a actividade de periodista político abogando pola República e poñéndose a favor dos obreiros e as súas reivindicacións. Hacia 1904 publica artigos en distintos periódicos liberais e republicáns. Colabora tamén en El País e en Tierra Gallega. En 1908 viaxa a La Habana onde consegue abrirse camiño como periodista. Dirixe Diario Español e algunhas revistas como Follas Novas e Alma Gallega. En 1910 regresa a Galicia como corresponsal do Diario de la Marina de La Habana. Fixa a súa residencia na Coruña e entra como redactor na Voz de Galicia. En 1916 é elixido presidente da primeira Irmandade dos Amigos da Fala. En 1934 ingresa na Real Academia Galega cun discurso titulado O sentimento liberal na Galiza.

 Obras realizadas

Ademais das súas colaboracións e publicacións en diversos periódicos, publicou en 1920 o drama Entre dous abismos e a novela Almas mortas en 1922. En 1926 escribiu O mariscal xunto con Ramón Cabanillas. Durante estes anos publicou tamén moitos artigos en Galicia e El Pueblo Gallego. En 1935 publica Os evanxeos da risa absoluta e Noiturno de medo e morte.