Ángel Trabada Gómez


Data de Nacemento: En 1956
Lugar de Nacemento: Lugo
 Currículum

Técnico superior en Deliñación,  especialidade en edificios e obras.
Funcionario da Excma. Deputación Provincial de Lugo como Coordenador de Obras.

 Obras realizadas

Vencellado dende sempre ó mundo do deporte, foi Presidente da Federación Lucense de Piragüismo e Vicepresidente da Galega. Tamén foi membro da Xunta Directiva da Federación Galega de Fútbol.
Actualmente é Presidente da Asociación de Amigos do Camiño de Santiago da Provincia de Lugo e Vicepresidente por Galicia da Agrupación nacional do Camiño Norte.

 Outros datos de interese

Casado e con dous fillos.