Ángel Enrique Carretero Pasín


Data de Nacemento: 30 de marzo de 1963
Teléfono: 981593951
Correo electrónico: 
Formulario de contacto
 Currículum

É licenciado en Filosofía e Ciencias da Educación (Sección de Filosofía), Universidade de Santiago (1988). Obtivo o Diploma de Estudos Avanzados (DEA) en Filosofía e é doutor (Sobresaliente cum laude) en Socioloxía pola Universidade de Santiago (2001).
Desde 1995 é profesor titular de ensinanza secundaria (especialidade en Filosofía), actualmente está destinado no centro “IES Chano Piñeiro”. Impartiu en 2º de Bacharelato: Historia da Filosofía (común); Introdución á Socioloxía e á Ciencia Política (optativa) e en 1º de Bacharelato: Filosofía (común); Ética e Filosofía do Dereito (optativa) e en ESO: Ética (común).
Desde o ano 2007 é profesor asociado (Departamento de Socioloxía, Facultade de Ciencias Políticas e da Administración, Universidade de Santiago) e impartiu as seguintes materias no curso 2007-2008: Socioloxía Xeral: Licenciatura en Historia (2º curso); Estrutura Social Contemporánea: Licenciatura en Ciencias Políticas (3º curso).

 Obras realizadas

ACTIVIDADE PROFESIONAL E DOCENTE ANTERIOR
Foi colaborador no xornal “El Correo Gallego” (1991-1992), coordinador da revista “Boletín Informativo da Consellería de Xuventude” (Xunta de Galicia, 1992), profesor interino de Filosofía de ensinanzas medias (1992-1995), profesor titular de Filosofía de secundaria (1995-2007) y profesor titor do CAP (Curso de Aptitude Pedagóxica) de Filosofía (2001-2002) no Instituto de Ciencias da Educación da Universidade de Santiago.
Ten publicado os seguintes libros: “Imaginarios sociales y crítica ideológica”, Servizo de publicacións e intercambio científico da USC (2002); “Michel Maffesoli. Un Pensamiento nómada”, Baia Edicións (Colección Pensamento), A Coruña (2004) e “Pouvoir et imaginaires sociales, L’ Harmattan”, París, 2006 (Pendente de publicación, Facultade de Filosofía da USC).
Ademais, participou como colaborador noutros libros, entre os que podemos destacar: “Michel Maffesoli. La Pasión pour le quotidien” (Colaboración en libro dedicado á obra de Michel Maffesoli) “En dérive autour de L’oeuvre de Michel Maffesoli”, L’Harmattan, París (2004); “Proyectar imaginarios”, Instituto de estudios en comunicación e cultura (IECO) Universidade de Colombia; “Cornelius Castoriadis. La autoinstitución de la Sociedad”, Bos Aires, Biblos (2008), “Palimpsesto de la Posmodernidad” (Pendente de publicación) Colexio de México, Porrua Editores (2008) e “Las Posibilidades de los imaginarios sociales”, Universidade de Santiago (2008).
Publicou gran cantidade de artigos e reseñas en revistas nacionais e internacionais e escribiu o prefacio do libro “Baruch Spinoza”, Javier Turnes, Baía Edicións (Col. Pensamento) A Coruña (2006) e publicou “A noción de imaxinario social”, Vieiros/ Asociación Internacional de Estudios Galegos (Nº 9, 2001).
Tamén traduciu “El imaginario social” de Michel Maffesoli (con Olga Elwes), Anthropos, Barcelona, 2003, nº 198 e realizou estancias como investigador en centros estranxeiros en 2002 e 2004.
Traballou nas seguintes liñas de investigación: “Escuela de Frankfurt (Habermas y la teoría crítica)”, doutorando do Dpto. de Filosofía e Antropoloxía Social, USC (1996-98) e “Imaginarios sociales”, colaborador externo do Grupo Compostela de Estudio sobre Imaxinarios Sociais (Dpto. de Socioloxía da USC (desde 1998). Ten presentado relatorios e comunicacións en congresos e simposios nacionais e internacionais e impartido conferencias e relatorios en Francia e en España.
Participou en cursos, congresos e seminarios da USC, da Universidade de Vigo, da Universidade da Coruña e da UNED, e en grupos de investigación da USC e da Université René Descartes París V.

 Outros datos de interese

É membro do consello de redacción de “Roteiros. Arumes de pensamento crítico”, Santiago de Compostela, 3C3 Editores, 2005.
Foi entrevistado por Silvia Rozados (Facultade de Xornalismo) sobre imaxinación e imaxinario social para o “Xornal dixital” da Universidade de Santiago (2004) e polo suplemento cultural de El Correo Gallego con motivo da presentación do libro “Michel Maffesoli. Un pensamento nómada” (2005).

PREMIOS: Foi galardoado co “IX Premio San Viator de Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales” como profesor orientador do traballo: “Aproximación Sociológica a los cambios significativos en la percepción social del rol femenino en la comarca de Terra de Montes. Introducción a la Sociología y Ciencia Política”, 2º de Bacharelato, “IES Forcarei”.
IDIOMAS: Certificación de nivel medio de inglés (Instituto de Idiomas da USC), inglés lido e certificación de nivel medio de francés (Alianza francesa), francés lido e falado.