Ángel Belmonte Vicente


Categoría: Médico
Lugar de Nacemento: Salamanca
Correo electrónico: 
Formulario de contacto
 Currículum

-Catedrático de Farmacoloxía da Facultade de Medicina. -Xefe do Servicio de Radioisótopos da Facultade de Medicina. -Académico numerario da Real Academia de Medicina e Cirurxía de Galicia. -Ex-presidente da Academia Médico-Quirúrxica de Santiago. -Ex-presidente da Sociedade Española de Medicina Nuclear. -Fundador da Revista Española "Medicina Nuclear". -Ex-vicepresidente da Sociedade Española de Radioloxía. -Presidente do Congreso Hispano-Portugués de Farmacoloxía (1979). -Presidente do Congreso de Medicina Nuclear (1979) Santiago. -Presidente do Congreso de Medicina Nuclear (1982) Madrid. -Premio extraordinario de investigación da Real Academia de Medicina e Cirurxía de Galicia (1978). -Medalla de Prata do XIII Congreso Internacional de Radioloxía (1975) Madrid.

 Obras realizadas

-Ten dirixido oito teses doutorais e catorce tesiñas de licenciatura. -Investigador principal en seis proxectos de investigación. -Coautor de dezaséis libros. -Ten publicado 85 traballos de investigación, 29 deles en revistas internacionais recollidas no SCI Journal Citation Reports. -Participou con Comunicacións ou Relatorios en 48 Congresos, quince deles foron internacionais

 Outros datos de interese

-Delegado Científico do XVI Internacional Jahrestagung der Gesellschaft für Nuklearmedizin (1978). -Membro do comité Delegado do "First International Symposium of Radio Pharmacology" (Austria, 1978). -Director do Departamento de Farmacoloxía (1978-85). -Profesor da Escola de Asistentes Técnicos Sanitarios (1962-69.