Amalia Pérez Otero


Data de Nacemento: 6 de outubro de 1974
Lugar de Nacemento: Vigo (Pontevedra)
Correo electrónico: 
Formulario de contacto
 Currículum

2008/09. 3º Ciclo de Avaliación e Orientación en Educación, Universidade da Coruña.
2000. Curso Posgrao-Experto en alteracións en audición e linguaxe. Universidade da Coruña.
1998. Licenciatura en Psicopedagoxía. Universidade da Coruña.
1996. Diplomatura en Maxisterio. Universidade de Vigo, Campus de Pontevedra.

 Obras realizadas

Mestra Funcionaria desde 2007 no CEIP Ramón y Cajal, Vigo. Titora 5º E.P.curso 2007/08
IES Álvaro Cunqueiro, Vigo. Especialista PT. Curso 2008/09.
Docente no Colexio Mª Inmaculada de Vigo desde 1998: Orientadora Escolar, Xefa do Departamento de Orientación; mestra de Inglés en EP e EI; mestra de Pedagoxía Terapéutica con ANEAE de ESO e coordinadora e monitora da Escola de Pais e Nais.
Monitora dos cursos: “Inglés: Perfecionamento e Básico” (1999), “Inglés: atención y venta al público” (1998) e “Inglés Básico” (1997), Ifes, Forcem.
Psicopedagoga do programa “Prevención e reinserción de drogodependencias”, Concello de Tui (1998).

PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS:
IX Congreso Internacional Galego-Portugués de Psicopedagoxía, Universidade da Coruña, Universidade do Miño (Portugal), 2007.
Presentación das comunicacións tituladas “Necesidades da secretaría e satisfacción dos alumnos”e “Comisión de tutorías: hacia un modelo de intervención interdisciplinar, actuando por programas y consulta colaborativa”.
III Congreso de ANPAs de Galicia. Para, todos os públicos?, 2007.
Participación na mesa de debate: SURGAPA, Verbum. Vigo.
Difusión dos problemas da educación: acoso escolar, violencia nas aulas, botellón...

PUBLICACIÓNS:
Libro de actas do IX Congreso Internacional (2007).
Galego-Portugués de Psicopedagoxía, Revista Galego-Portuguesa de Psicopedagoxía.
El Pequeño Yared, Ed. Nova Galicia, Vigo (2007).
O Pequeno Yared, Ed. Nova Galicia, Vigo (2007).
Yared y su nueva familia, Ed. Nova Galicia, Vigo (2008).
Yared e a súa nova familia, Ed. Nova Galicia, Vigo (2008).
O conto das Illas Cíes [Col. Contos das Illas], A Nosa Terra, Vigo (2008).
Sueños de algodón, Ed. Nova Galicia, Vigo (2008).
Soños de algodón, Ed. Nova Galicia, Vigo (2008).

COLABORACIÓN E PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS FORMATIVOS:
Titora de alumnos en prácticas de Pedagoxía (USC) e C.A.P. (Universidade de Vigo e Universidade Complutense).
Elaboración e coordinación do grupo de traballo “A socialización como base da convivencia”, CFR- Vigo (2008).
Proxecto de anticipación da primeira lingua estranxeira, Consellería de Educación e Ordenación Universitaria (2004).
Plan de Prevención de Drogas na Escola, Concellaría de Benestar Social - Concello de Vigo (2002).
PFAC: Atención á diversidade nos diferentes niveis educativos, CEFORE, Vigo (2001).

 Outros datos de interese

CURSOS E ACTIVIDADES DE FORMACIÓN:
“Utilización das Pizarras Interactivas en Centros Educativos”, Escola Viva, Vigo (2007).
“IX Congreso Internacional Galego-Portugués de Psicopedagoxía”, Universidade da Coruña e Universidade do Miño, Portugal (2007).
“Metodología de la mediación: el profesor mediador entre la escuela y la sociedad”, FERE, A Ramallosa (2005).
“Grupo de traballo: Análise de casos dende o medelo da teoría PASS”, CEFORE, Vigo (2004).
“Orientación: Nova mirada para o diagnóstico e a intervención psicopedagóxica”, CEFORE, Vigo (2003).
“El Carácter Propio de Centro. Metodología de aplicación”, FERE, A Ramallosa (2001).
“El Centro Educativo como Organización”, FERE, A Ramallosa (2001).
“Conflicto e convivencia nos centros educativos”, Universidade da Coruña e Vigo (2001).
“Informática para profesores de apoyo”, Fundación Quinesia, Vigo (2001).
“A atención á diversidade na E.S.O.”, CEFORE, Vigo (2000).
“Orientación educativa e profesional. Estratexias de intervención”, Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, Santiago (2000).
“Aplicaciones Informáticas na Escola.Internet”, FEREGA, Vigo (2000).
“Educación vial: xoves, alcohol e tráfico”, CEFORE, Vigo (1999).
“Informática aplicada á Educación”, FORCEM – FETE-UGT, Vigo (1999).
“Intervención Educativa en conductas agresivas e violentas”, Escola Viva, Vigo (1999).
“El Carácter Propio de Centro. Metodología de aplicación”, FERE. Vic, Barcelona (1999).
“Diversificación Curricular. Música en Primaria y E.S.O.”, Escola Viva, Vigo (1998).
“Toxicomanías e SIDA”, ICA Psicoloxía, Vigo (1998).
“Orientadora Laboral”, Asociación de Mulleres Area. Vigo (1998).
“Educación para el desarrollo”, Asociación de Mulleres Area, A Coruña (1998).
“Diagnóstico de dificultades escolares e tratamento dende os diferentes ámbitos”, Universidade de Vigo, Vigo (1998).
“El método de relajación en Adultos de Schultz”, Instituto Galego de Psicomotricidade e Relaxación, Vigo (1997).
“I Encuentro internacional de Psicomotricidade e Relaxación, Galicia96”, Instituto Galego de Psicomotricidade e Relaxación, Vigo (1996).
“II Congreso Galaico-Portugués de Psicopedagoxía”, Universidade do Miño, Braga, Portugal (1996).
“Xornadas de Psicoloxía da Educación”, Universidade da Coruña (1995).
“Seminario de perfeccionamento en destrezas manuales”, CECEI, ICEI, Vigo (1994).
“Obradoiro de xogo dramático”, Concello de Vigo, Xuventude, Vigo (1993).
“Música en la Infancia”, CECEI- ICEI, Vigo (1992).